Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  426/L

Business name: 
Projekt Kanskasporr s.r.o.
  (from: 08/10/2022)
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
  (from: 04/05/2018 until: 08/09/2022)
Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o.
  (from: 05/12/1992 until: 04/04/2018)
Registered seat: 
ulica 1.mája 724
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 05/12/1992)
Identification number (IČO): 
31 563 732
  (from: 05/12/1992)
Date of entry: 
05/12/1992
  (from: 05/12/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1992)
Objects of the company: 
vykonávanie dopravných stavieb
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 05/12/1992)
poskytovanie ubytovacích služieb
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie inžinierskych stavieb
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/12/1992)
ťažba a výroba kameniva
  (from: 05/12/1992)
obchod: stavebný mater., náhr. diely na motor. voz. a stav. stroje
  (from: 05/12/1992)
vykonávanie činností organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/12/1992)
projetková činnosť - pozemné komunikácie
  (from: 06/24/1993)
projektová činnosť - pozemné a inžinierske stavby
  (from: 06/24/1993)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 02/13/2015)
vykonávanie trhacích prác : povrchové dobývanie
  (from: 12/20/2017)
činnosti uvedené v § 3 písm. a) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov a to dobývanie ložísk nevyhradených nerastov povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 12/20/2017)
činnosti uvedené v § 2 písm. b), c), d) a e) zákona SNR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov: 1) otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk povrchovým spôsobom v lomoch s ročnou ťažbou nižšou ako 500 000 ton, 2) zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, 3) úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním, 4) zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri činnostiach uvedených vyššie
  (from: 12/20/2017)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 12/20/2017)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 12/20/2017)
výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 12/20/2017)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 12/20/2017)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/20/2017)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 12/20/2017)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 12/20/2017)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 12/20/2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
  (from: 12/20/2017)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/20/2017)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/20/2017)
nákladná cestná doprava
  (from: 12/20/2017)
sťahovacie služby
  (from: 12/20/2017)
skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 12/20/2017)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/20/2017)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 12/20/2017)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 12/20/2017)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 12/20/2017)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/20/2017)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/20/2017)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 12/20/2017)
administratívne služby
  (from: 12/20/2017)
prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 12/20/2017)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 12/20/2017)
zámočníctvo
  (from: 06/15/2018)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 06/15/2018)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 11/23/2018)
Tesárstvo
  (from: 01/19/2021)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 01/19/2021)
Murárstvo
  (from: 01/19/2021)
Stolárstvo
  (from: 01/19/2021)
Partners: 
TUBAU, a.s. IČO: 35 801 999
Pribylinská 12
Bratislava - mestská časť Rača 831 04
Slovak Republic
  (from: 04/30/2022)
TUBAU, a.s.
Pribylinská 12
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 01/28/2014 until: 04/29/2022)
Ing. Zdenek Bachtík
Sládkovičova 35
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/27/2014)
Ing. Zdenek Bachtík
Sládkovičova 35
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ján Bálek
Vrbická 28
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/27/2014)
Ján Bálek
Vrbická 28
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Vladimír Baran
Demänovská 205/63
Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Slovak Republic
  (from: 10/25/2006 until: 01/27/2014)
Vladimír Baran
Jesenského 6
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
Vladimír Baran
Jesenského 6
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Pavel Beťko
343
Závažná Poruba
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/27/2014)
Ing. Pavel Beťko
343
Závažná Poruba
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Bošanac
241
Liptovský Peter
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
Ing. Ján Bošanac
241
Liptovský Peter
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Bošanec
Pri úpuste 1505/27
Liptovský Hrádok
Slovak Republic
  (from: 10/25/2006 until: 01/27/2014)
Ing. Richard Grigar
Priemyselná 10
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 10/25/2006 until: 01/27/2014)
Ing. Richard Grigar
Štefánikova 23
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/15/2003 until: 10/24/2006)
Richard Grigar
Štefánikova 23
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 05/14/2003)
Richard Grigar
Štefánikova 23
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Kapsiar
Vrbická 28
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 05/14/2003)
Ing. Ján Kapsiar
Vrbická 28
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Jana Kapsiarová
Vrbická 57
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/15/2003 until: 01/27/2014)
Branislav Kelovský
246
Liptovská Teplá
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/27/2014)
Branislav Kelovský
246
Liptovská Teplá
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Kompiš
Stodolova 4
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 05/14/2003)
Ing. Ján Kompiš
Stodolova 4
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Mária Kompišová
Stodolova 1882/4
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/15/2003 until: 01/27/2014)
Ing. Kamil Krasula
Sídlisko 140
Tvrdošín - Medvedzie
Slovak Republic
  (from: 10/25/2006 until: 01/27/2014)
Ing. Kamil Krasuľa
Bernolákova 440
Tvrdošín
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
Ing. Kamil Krasuľa
Bernolákova 440
Tvrdošín
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Viliam Krnáč
Nábrežie A 1
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 09/28/2007)
Viliam Krnáč
Nábrežie A 1
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
František Polakevič
Štefana Furdeka 185/9
Trstená
Slovak Republic
  (from: 10/25/2006 until: 01/27/2014)
František Polakevič
Gottwaldova 185
Trstená
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
František Polakevič
Gottwaldova 185
Trstená
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Miriam Sušková
Iľanovo 128
Liptovský Mikuláš
Slovak Republic
  (from: 09/29/2007 until: 01/27/2014)
Daniel Tekel
91
Habovka
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/27/2014)
Daniel Tekel
91
Habovka
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ján Žiak
667
Východná
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 01/27/2014)
Ján Žiak
667
Východná
Slovak Republic
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Contribution of each member: 
TUBAU, a.s.
Amount of investment: 18 592 EUR Paid up: 18 592 EUR
  (from: 04/30/2022)
Ing. Ján Bošanac
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ján Bálek
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Pavel Beťko
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Kapsiar
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Kamil Krasuľa
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
František Polakevič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Zdenek Bachtík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ján Žiak
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Vladimír Baran
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Viliam Krnáč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Kompiš
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Daniel Tekel
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Branislav Kelovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Richard Grigar
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Ing. Ján Bošanac
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
Ing. Ján Bošanec
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 02/15/2010)
Ján Bálek
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2010)
Ing. Pavel Beťko
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2010)
Ing. Ján Kapsiar
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 05/14/2003)
Ing. Kamil Krasuľa
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
Ing. Kamil Krasula
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 02/15/2010)
František Polakevič
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
František Polakevič
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 02/15/2010)
Ing. Zdenek Bachtík
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2010)
Ján Žiak
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2010)
Vladimír Baran
  (from: 02/08/1999 until: 10/24/2006)
Vladimír Baran
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 02/15/2010)
Viliam Krnáč
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 09/28/2007)
Ing. Ján Kompiš
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 05/14/2003)
Daniel Tekel
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2010)
Branislav Kelovský
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/15/2010)
Richard Grigar
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 05/14/2003)
Mária Kompišová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/15/2003 until: 02/15/2010)
Jana Kapsiarová
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 05/15/2003 until: 02/15/2010)
Ing. Richard Grigar
  (from: 05/15/2003 until: 10/24/2006)
Ing. Richard Grigar
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 02/15/2010)
Ing. Miriam Sušková
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 09/29/2007 until: 02/15/2010)
Ing. Ján Bošanec
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ján Bálek
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ing. Pavel Beťko
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ing. Kamil Krasula
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
František Polakevič
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ing. Zdenek Bachtík
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ján Žiak
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Vladimír Baran
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Daniel Tekel
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Branislav Kelovský
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Mária Kompišová
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Jana Kapsiarová
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ing. Richard Grigar
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
Ing. Miriam Sušková
Amount of investment: 1 328 EUR Paid up: 1 328 EUR
  (from: 02/16/2010 until: 01/27/2014)
TUBAU, a.s.
Amount of investment: 18 592 EUR Paid up: 18 592 EUR
  (from: 01/28/2014 until: 04/29/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/19/2021)
konatelia
  (from: 09/27/2017 until: 01/18/2021)
Individual managing director
  (from: 05/17/2017 until: 09/26/2017)
konatelia
  (from: 05/12/1992 until: 05/16/2017)
Ing. Vladimír Ondriš
Cesta na Klanec 4617/74
Bratislava - mestská časť Lamač 841 03
From: 06/13/2016
  (from: 05/17/2017)
Ing. Zdenek Bachtík
Sládkovičova 35
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/12/1992 until: 01/08/2014)
Ing. Zdenek Bachtík
Sládkovičova 35
Liptovský Mikuláš
Until: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ľuboš Baráni
Hlavná 129
Závažná Poruba 032 02
From: 09/19/2017
  (from: 09/27/2017 until: 07/31/2019)
Ľuboš Baráni
Hlavná 129
Závažná Poruba 032 02
From: 09/19/2017 Until: 07/08/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Pavel Beťko
343
Závažná Poruba
  (from: 05/12/1992 until: 01/08/2014)
Ing. Pavel Beťko
343
Závažná Poruba
Until: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ing. Pavel Beťko
Nová 343
Závažná Poruba 032 02
From: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 12/22/2014)
Ing. Pavel Beťko
Nová 343
Závažná Poruba 032 02
From: 04/11/2014 Until: 12/12/2014
  (from: 12/23/2014 until: 12/22/2014)
Ing. Ján Bošanec
241
Liptovský Peter
  (from: 06/02/1999 until: 10/24/2006)
Ing. Ján Bošanec
Pri úpuste 1505/27
Liptovský Hrádok
From: 03/26/1999
  (from: 10/25/2006 until: 01/08/2014)
Ing. Ján Bošanec
Pri úpuste 1505/27
Liptovský Hrádok
From: 03/26/1999 Until: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ing. Tibor Fuchs
Murgašova 14087/8
Banská Bystrica 974 01
From: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 04/24/2014)
Ing. Tibor Fuchs
Murgašova 14087/8
Banská Bystrica 974 01
From: 12/20/2013 Until: 04/11/2014
  (from: 04/25/2014 until: 04/24/2014)
Ing. Milan Hudec
Staré Hory 66
Staré Hory 976 02
From: 05/26/2016
  (from: 06/02/2016 until: 05/16/2017)
Ing. Milan Hudec
Staré Hory 66
Staré Hory 976 02
From: 05/26/2016 Until: 05/10/2017
  (from: 05/17/2017 until: 05/16/2017)
Ing. Ján Kapsiar
Vrbická 28
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/12/1992 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Kompiš
Stodolova 4
Liptovský Mikuláš
  (from: 08/06/1996 until: 06/01/1999)
Ing. Martina Lisá
Bobrovec 537
Bobrovec 032 21
From: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014 until: 06/01/2016)
Ing. Martina Lisá
Bobrovec 537
Bobrovec 032 21
From: 06/18/2014 Until: 05/26/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Igor Múdry
Bystrická 112B
Košice 040 11
From: 12/02/2015
  (from: 12/15/2015 until: 06/01/2016)
Igor Múdry
Bystrická 112B
Košice 040 11
From: 12/02/2015 Until: 05/26/2016
  (from: 06/02/2016 until: 06/01/2016)
Ing. Vladimír Ondriš
Svätovojtešská 14
Bratislava- Nové Mesto 831 03
From: 06/13/2016
  (from: 06/18/2016 until: 05/16/2017)
Ing. Andrej Senderák
Madridská 2850/1
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
From: 02/09/2018
  (from: 02/17/2018 until: 04/04/2018)
Ing. Andrej Senderák
Madridská 2850/1
Košice - mestská časť Ťahanovce 040 13
From: 02/09/2018 Until: 03/22/2018
  (from: 04/05/2018 until: 04/04/2018)
Ing. Ján Tušim
M. R. Štefánika 848/15
Krupina 963 01
From: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Ján Tušim
M. R. Štefánika 848/15
Krupina 963 01
From: 12/20/2013 Until: 06/18/2014
  (from: 07/02/2014 until: 07/01/2014)
Ing. Peter Višnai
Za štadiónom 11
Košice 040 01
From: 12/13/2014
  (from: 12/23/2014 until: 06/17/2016)
Ing. Peter Višnai
Za štadiónom 11
Košice 040 01
From: 12/13/2014 Until: 06/13/2016
  (from: 06/18/2016 until: 06/17/2016)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná a podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 04/05/2018)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ Ing. Vladimír Ondriš samostatne a konatelia Ing. Andrej Senderák a Ľuboš Baráni spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoje podpisy.
  (from: 02/17/2018 until: 04/04/2018)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú obidvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 09/27/2017 until: 02/16/2018)
Menom spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/17/2017 until: 09/26/2017)
V mene spoločnosti konajú a podpisujú vždy dvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 12/15/2015 until: 05/16/2017)
Menom spoločnosti konajú a podpisujú obidvaja konatelia spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 01/09/2014 until: 12/14/2015)
Spoločnosť zastupujú a za podpisujú jednatelia, každý samostatne.
  (from: 05/12/1992 until: 01/08/2014)
Capital: 
18 592 EUR Paid up: 18 592 EUR
  (from: 02/16/2010)
560 000 Sk Paid up: 560 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 02/15/2010)
360 000 Sk
  (from: 05/12/1992 until: 02/07/1999)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 08/22/2023
Uznesením Okresného súdu Žilina 3K/16/2023 - 169 zo dňa 15.08.2023 vyhlásil súd na majetok spoločnosti konkurz.
  (from: 11/07/2023)
Bankruptcy trustee: 
CUBE RECOVERY, k. s.
Námestie slobody 28
Bratislava 811 06
From: 08/22/2023
  (from: 11/07/2023)
Supervisory board: 
Ing. Emil Boržík
Spišská Nová Ves
  (from: 05/12/1992 until: 08/05/1996)
Ing. Ján Bošanec
241
Liptovský Peter
  (from: 08/06/1996 until: 06/01/1999)
Ing. Eva Karlíková
Vrlíkova 67 M - 6
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/12/1992 until: 08/05/1996)
Ing. Kamil Krasuľa
Bernolákova 440
Tvrdošín
  (from: 08/06/1996 until: 10/24/2006)
Ing. Jozef Mašura
Senická 624 3
Liptovský Mikuláš
  (from: 05/12/1992 until: 08/05/1996)
Ján Žiak
667
Východná
Until: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ing. Kamil Krasula
Sídlisko 140
Tvrdošín - Medvedzie
From: 08/06/1996 Until: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
František Polakevič
Štefana Furdeka 185/9
Trstená
Until: 12/20/2013
  (from: 01/09/2014 until: 01/08/2014)
Ján Žiak
667
Východná
  (from: 08/06/1996 until: 01/08/2014)
Ing. Kamil Krasula
Sídlisko 140
Tvrdošín - Medvedzie
From: 08/06/1996
  (from: 10/25/2006 until: 01/08/2014)
František Polakevič
Štefana Furdeka 185/9
Trstená
  (from: 06/02/1999 until: 01/08/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 15.1.1992 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 05/12/1992)
Na Valnom zhromaždení konanom dňa 26.6.1998 bola schválená zmena Spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/08/1999)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej so spoločnosťou TUBAU, a.s., IČO: 35801999, dňa 10.09.2014 schválenej rozhodnutím jediného spoločníka vykonávajúceho pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti dňa 10.09.2014
  (from: 10/03/2014)
Predaj časti podniku
na základe Zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej so spoločnosťou ZEDA B.BYSTRICA, s.r.o., IČO: 36609340, zo dňa 08.04.2022
  (from: 04/30/2022)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person