Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  15402/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Agentúra PLUS Košice s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/02/2021)
Agentúra PLUS Košice s.r.o.
  (from: 03/13/2004 until: 02/01/2021)
PLUS Academia spol. s r.o.
  (from: 08/21/2001 until: 03/12/2004)
Registered seat: 
Jaskový rad 181
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
  (from: 02/17/2023)
Kpt. Nálepku 1
Košice 040 01
  (from: 03/13/2004 until: 02/16/2023)
Nám. SNP 13
Bratislava 811 06
  (from: 05/30/2002 until: 03/12/2004)
Jaskový rad 187
Bratislava 831 01
  (from: 08/21/2001 until: 05/29/2002)
Identification number (IČO): 
35 818 573
  (from: 08/21/2001)
Date of entry: 
08/21/2001
  (from: 08/21/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/21/2001)
Objects of the company: 
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/21/2001)
preklady a tlmočenie z/do Slovenského, Anglického, Nemeckého, Talianskeho, Španielskeho a Francúzskeho jazyka
  (from: 08/21/2001)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (from: 08/21/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/21/2001)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/21/2001)
lektorská činnosť v oblasti ovládania počítačovej techniky a počítačového software
  (from: 10/01/2002)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/28/2003)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 11/28/2003)
špeditérske služby (sťahovanie bez dopravy)
  (from: 11/28/2003)
upratovacie práce
  (from: 11/28/2003)
mechanické úpravy na zákazku
  (from: 11/28/2003)
baliace práce
  (from: 11/28/2003)
reklamná, propagačná a inzertná činnosť
  (from: 11/28/2003)
technicko-organizačné zabezpečenie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 11/28/2003)
demolačné, výkopové a zemné práce bez použitia výbušnín
  (from: 11/28/2003)
administratívno - sekretárske práce
  (from: 11/28/2003)
záhradnícke práce
  (from: 11/28/2003)
vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/28/2003)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - nemecký jazyk
  (from: 04/23/2002 until: 03/12/2004)
vyučovanie jazyka slovenského
  (from: 10/01/2002 until: 03/12/2004)
vyučovanie v odbore cudzích jazykov - anglický jazyk
  (from: 08/21/2001 until: 03/12/2004)
Partners: 
MHOLD, s.r.o., v likvidácii IČO: 35 750 430
Révová 7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Slovak Republic
  (from: 09/29/2022)
PROPLUSCO Services spol. s r. o. IČO: 47 908 611
Staré Grunty 36
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
Slovak Republic
  (from: 12/03/2022)
MHOLD, s.r.o. IČO: 35 750 430
Františkánska 2
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 08/21/2001 until: 03/12/2004)
MHOLD, s.r.o.
Staré Grunty 36
Bratislava 841 04
Slovak Republic
  (from: 09/04/2007 until: 09/28/2022)
MHOLD, s.r.o. IČO: 35 750 430
Františkánska 2
Bratislava 811 01
Slovak Republic
  (from: 03/13/2004 until: 09/03/2007)
Ing. Štefan Topľanský
Ružová 115/2
Vranov nad Topľou 093 03
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022 until: 12/02/2022)
Ing. Štefan Topľanský
Ružová 115/2
Vranov nad Topľou 093 03
Slovak Republic
  (from: 03/13/2004 until: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
MHOLD, s.r.o.
  (from: 12/16/2009 until: 09/28/2022)
MHOLD, s.r.o., v likvidácii
Amount of investment: 3 385,779726 EUR Paid up: 3 385,779726 EUR
  (from: 09/29/2022)
PROPLUSCO Services spol. s r. o.
Amount of investment: 3 253,00405 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 253,00405 EUR
  (from: 12/03/2022)
MHOLD, s.r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/21/2001 until: 03/12/2004)
MHOLD, s.r.o.
  (from: 03/13/2004 until: 09/03/2007)
MHOLD, s.r.o.
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 09/04/2007 until: 12/15/2009)
Ing. Štefan Topľanský
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 03/13/2004 until: 12/15/2009)
Ing. Štefan Topľanský
  (from: 12/16/2009 until: 05/19/2022)
Ing. Štefan Topľanský
Amount of investment: 3 253,00405 EUR Paid up: 3 253,00405 EUR
  (from: 05/20/2022 until: 12/02/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/29/2022)
konatelia
  (from: 08/21/2001 until: 09/28/2022)
Ing. Miroslav Kudlej
Senecká 28A/540
Tomášov 900 44
From: 08/02/2007
  (from: 06/17/2008)
Ing. Marián Hnidka
Hlinené 241
Turzovka 023 54
  (from: 08/21/2001 until: 05/29/2002)
Ing. Marián Hnidka
Hlinené 241
Turzovka 023 54
From: 08/21/2001 Until: 02/29/2004
  (from: 05/30/2002 until: 03/12/2004)
Ing. Marián Hnidka
Hlinené 241
Turzovka 023 54
From: 08/02/2007
  (from: 09/04/2007 until: 01/14/2015)
Ing. Marián Hnidka
Hlinené 241
Turzovka 023 54
From: 08/02/2007 Until: 12/05/2014
  (from: 01/15/2015 until: 01/14/2015)
Ing. Miroslav Kudlej
Cabanova 13/B
Bratislava 841 02
From: 08/02/2007
  (from: 09/04/2007 until: 06/16/2008)
Ing. Miloslav Repka
Pred poľom 13
Trenčín 911 01
  (from: 08/21/2001 until: 05/29/2002)
Ing. Miloslav Repka
Pred poľom 13
Trenčín 911 01
From: 08/21/2001 Until: 02/29/2004
  (from: 05/30/2002 until: 03/12/2004)
Ing. Štefan Topľanský
Ružová 115/2
Vranov nad Topľou 093 03
From: 03/01/2004
  (from: 03/13/2004 until: 09/03/2007)
Ing. Štefan Topľanský
Ružová 115/2
Vranov nad Topľou 093 03
From: 03/01/2004 Until: 08/02/2007
  (from: 09/04/2007 until: 09/03/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti bude konať a za spoločnosť sa bude podpisovať k vytlačenému alebo napísanému názvu samostatne ktorýkoľvek z konateľov.
  (from: 08/21/2001)
Capital: 
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 12/16/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/30/2002 until: 12/15/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/21/2001 until: 05/29/2002)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/20/2018
  (from: 02/02/2021)
 Liquidators:
Ing. Miroslav Kudlej
Senecká 28A/540
Tomášov 900 44
From: 09/20/2018
  (from: 02/02/2021)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne a podpisuje tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s označením funkcie, ktorú vykonáva.
  (from: 02/02/2021)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice Nz 476/01 napísanej dňa 10.8.2001 notárom JUDr. Vlom v zmysle ust. §§ 57 ods. 3, 105 - 153 Zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/21/2001)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 2.4.2002. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice Nz 281/2002 zo dňa 2.4.2002 spísaná notárskym kandidátom JUDr. Ľubomíra Vlhu.
  (from: 04/23/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 30.4.2002, na ktorom bola schválená zmena sídla. Notárska zápisnica č. Nz 349/2002 zo dňa 30.4.2002 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny.
  (from: 05/30/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.5. a 9.9.2002. Zmena zakladateľskej listiny spísaná dňa 9.9.2002 do notárskej zápisnice Nz 666/2002.
  (from: 10/01/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 15.10.2003. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 2489/03, Nz 92819/03 napísanej dňa 15.10.2003 notárom JUDr. Vlhom.
  (from: 11/28/2003)
Zápisnica - rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.02.2004, spoločenská zmluva zo dňa 23.02.2004.
  (from: 03/13/2004)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 28CbR/45/2013 zo dňa 21.08.2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 20.09.2018 zrušil spoločnosť Agentúra PLUS Košice s.r.o., Kpt. Nálepku 1, 040 01 Košice, IČO: 35 818 573, nariadil jej likvidáciu a za likvidátora menoval Ing. Miroslava Kudleja, konateľa spoločnosti.
  (from: 02/02/2021)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person