Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1571/S

Business name: 
CENTER okná, s.r.o.
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
CENTER spol. s r.o.
  (from: 12/14/1993 until: 12/15/2008)
Registered seat: 
Kynceľova 41
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
Zvolenská cesta 18
Banská Bystrica 974 01
  (from: 12/20/1994 until: 12/15/2008)
196
Lučatín 976 61
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Identification number (IČO): 
31 596 754
  (from: 12/14/1993)
Date of entry: 
12/14/1993
  (from: 12/14/1993)
Person dissolved from: 
1. 2. 2011
  (from: 04/19/2011)
Legal ground(s) for dissolution: 
zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku dlžníka
  (from: 04/19/2011)
Date of deletion: 
04/19/2011
  (from: 04/19/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/19/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/1993)
Objects of the company: 
obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/1993 until: 04/18/2011)
obchodná činnosť s drevárskymi výrobkami
  (from: 12/14/1993 until: 04/18/2011)
výroba drevárskych výrobkov
  (from: 12/14/1993 until: 04/18/2011)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 09/25/2001 until: 04/18/2011)
sprostredkovanie obchodu služieb a výroby
  (from: 09/25/2001 until: 04/18/2011)
Partners: 
Jarmila Filandová
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 08/04/1999)
Jarmila Filandová
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
Jarmila Filandová
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Ing. Bohuslav Flachs
Hodálova 4
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 09/25/2001 until: 12/15/2008)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 08/05/1999 until: 12/15/2008)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 08/04/1999)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Ján Haško
196
Lučatín
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Ján Haško
Slnečná 16
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Zuzana Nowinová von Axt
Grasalkovičova 3
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 08/05/1999 until: 09/24/2001)
Zuzana Nowinová von Axt
Grasalkovičova 3
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 08/14/1998 until: 08/04/1999)
Zuzana Nowinová von Axt
Grasalkovičova 3
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
Zuzana Nowinová von Axt
Grasalkovičova 3
Ivanka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Peter Svetlík
171
Lučatín
Slovak Republic
  (from: 09/25/2001 until: 12/15/2008)
Peter Chaban
Lučatín 232
Lučatín 976 61
Slovak Republic
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
Contribution of each member: 
Ján Haško
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Ján Haško
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Zuzana Nowinová von Axt
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Branislav Flachs
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Jarmila Filandová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Zuzana Nowinová von Axt
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
Branislav Flachs
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
Jarmila Filandová
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
Zuzana Nowinová von Axt
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 08/04/1999)
Branislav Flachs
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 08/04/1999)
Jarmila Filandová
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 08/04/1999)
Zuzana Nowinová von Axt
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 08/05/1999 until: 09/24/2001)
Branislav Flachs
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 08/05/1999 until: 12/15/2008)
Peter Svetlík
Amount of investment: 61 000 Sk Paid up: 61 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 12/15/2008)
Ing. Bohuslav Flachs
Amount of investment: 41 000 Sk Paid up: 41 000 Sk
  (from: 09/25/2001 until: 12/15/2008)
Peter Chaban
Amount of investment: 204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
konatelia
  (from: 09/25/2001 until: 12/15/2008)
Individual managing director
  (from: 12/14/1993 until: 09/24/2001)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
  (from: 09/25/2001 until: 08/19/2004)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
From: 04/09/2004
  (from: 08/20/2004 until: 12/15/2008)
Branislav Flachs
Nádražná 12
Ivanka pri Dunaji
From: 04/09/2004 Until: 11/18/2008
  (from: 12/16/2008 until: 12/15/2008)
Peter Svetlík
171
Lučatín
  (from: 12/14/1993 until: 08/04/1999)
Peter Svetlík
171
Lučatín
  (from: 08/05/1999 until: 08/19/2004)
Peter Svetlík
171
Lučatín
From: 12/14/1993
  (from: 08/20/2004 until: 12/15/2008)
Peter Svetlík
171
Lučatín
From: 12/14/1993 Until: 11/18/2008
  (from: 12/16/2008 until: 12/15/2008)
Peter Chaban
Lučatín 232
Lučatín 976 61
From: 11/18/2008
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia samostatne tak, že k napísanému, vytlačenému alebo odtlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/16/2008 until: 04/18/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/25/2001 until: 12/15/2008)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 12/14/1993 until: 09/24/2001)
Capital: 
204 000 Sk Paid up: 204 000 Sk
  (from: 08/20/2004 until: 04/18/2011)
204 000 Sk
  (from: 08/14/1998 until: 08/19/2004)
102 000 Sk
  (from: 12/20/1994 until: 08/13/1998)
100 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 12/19/1994)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/45/2010-157 zo dňa 07.01.2011, právoplatným dňa 01.02.2011 bolo zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku dlžníka CENTER okná, s.r.o., so sídlom 974 01 Banská Bystrica, Kynceľova 41, IČO: 31 596 754.
  (from: 04/19/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 15.11.1993 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/14/1993 until: 04/18/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.8. 1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/20/1994 until: 04/18/2011)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.07.1998, rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 1 v zmysle ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 08/14/1998 until: 04/18/2011)
. Na Valnom zhromaždení, konanom dňa 15.03.1999, bol schválený Dodatok č. 3 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 08/05/1999 until: 04/18/2011)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 4.
  (from: 09/25/2001 until: 04/18/2011)
Date of updating data in databases:  02/29/2024
Date of extract :  03/02/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person