Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1042/V

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
  (from: 07/27/2011)
Registered seat: 
Plynárenská č. 1
Michalovce 071 01
  (from: 01/24/2015)
Identification number (IČO): 
00 172 154
  (from: 01/26/1973)
Date of entry: 
01/26/1973
  (from: 01/26/1973)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/26/1973)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/18/2017)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 01/17/2008)
poskytovanie opráv a údržby bytov - vodoinštalatérske a kúrenárske práce montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 01/17/2008)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 01/17/2008)
poskytovanie kancelárskych služieb - rozmnožovanie (kopírovanie)
  (from: 01/17/2008)
vymáhanie kratkodobých a dlhodobých pohľadávok (faktoring a forfaiting)
  (from: 01/17/2008)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/2022)
Emil Kozák - Member of the Board of Directors
Humenská cesta 7
Michalovce 071 01
From: 06/15/2017
  (from: 08/03/2017)
JUDr. Miroslav Schýbal - Member of the Board of Directors
Okružná 68
Michalovce 071 01
From: 06/15/2017
  (from: 08/03/2017)
Ing. Zlata Balkovicová - Member of the Board of Directors
J. Hollého 95
Michalovce 071 01
From: 06/21/2018
  (from: 01/01/2019)
Ing. Peter Gožo - Chairman of the Board of Directors
Jána Švermu 23
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ing. Milan Berta - Member of the Board of Directors
Okružná 30
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Vladimír Lakatoš - Member of the Board of Directors
Humenská cesta 13
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ing. Juraj Lebeda - Member of the Board of Directors
Ukrajinská 9
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Zdenko Mihoč - Member of the Board of Directors
Komenského 668/25
Strážske 072 22
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
JUDr. Michal Kuročka - Member of the Board of Directors
Okružná 20
Michalovce 071 01
From: 06/16/2022
  (from: 08/09/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredseda resp. ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/01/2019)
Supervisory board: 
Michal Čakloš
Jána Hollého 89
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ing. Vladimír Čižmár
Severná 32
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ivan Hreňko
Jána Hollého 66
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 02/05/2020)
Registered capital: 
6 638,79 EUR
  (from: 08/20/2009)
Basic member contribution: 
16,6 EUR fyzické i pravnické osoby - členovia družstva ( vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorým družstvo spravuje byty a nebytové priestory )
  (from: 08/20/2009)
165,97 EUR fyzické osoby - členovia družstva s právom pridelenia družstevného bytu
  (from: 08/20/2009)
663,88 EUR pravnické osoby - členovia družstva s právom pridelenia družstevného bytu
  (from: 08/20/2009)
Other legal facts: 
Stanovy družstva schválené zhromaždením delegátov dňa 23.4.1991 na základe zákona č. 176/90 Zb.
  (from: 01/26/1973)
Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 22 zákona č. 42/1992 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva, schválených členskou schôdzou dňa 10.11.1992 v zmysle ust. § 765 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 05/18/1994)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov OSBD zo dňa 17.5.1994.
  (from: 09/04/1995)
Zmena stanov schválených výročným zhromaždením delegátov družstva dňa 21.5.1996.
  (from: 08/14/1996)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 5.6.1998.
  (from: 03/12/1999)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 11.6.1999.
  (from: 09/23/1999)
Zmena stanov schválená výročným zhromaždením delegátov zo dňa 21.6.2001.
  (from: 09/03/2001)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov OSBD v Michalovciach zo dňa 12.9.2002.
  (from: 12/17/2002)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person