Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1042/V

Business name: 
Okresné stavebné bytové družstvo Michalovce
  (from: 07/27/2011)
Okresné stavebné bytové družstvo v Michalovciach
  (from: 01/26/1973 until: 07/26/2011)
Registered seat: 
Plynárenská č. 1
Michalovce 071 01
  (from: 01/24/2015)
Plynáresnká č. 1
Michalovce 071 01
  (from: 01/26/1973 until: 01/23/2015)
Identification number (IČO): 
00 172 154
  (from: 01/26/1973)
Date of entry: 
01/26/1973
  (from: 01/26/1973)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/26/1973)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 10/18/2017)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 01/17/2008)
poskytovanie opráv a údržby bytov - vodoinštalatérske a kúrenárske práce montáž meračov pretečeného množstva vody
  (from: 01/17/2008)
poskytovanie úverov z vlastných zdrojov
  (from: 01/17/2008)
poskytovanie kancelárskych služieb - rozmnožovanie (kopírovanie)
  (from: 01/17/2008)
vymáhanie kratkodobých a dlhodobých pohľadávok (faktoring a forfaiting)
  (from: 01/17/2008)
údržba, rekonštrukcia a modernizácia bytových domov, garáži a ateliérov
  (from: 01/17/2008 until: 10/17/2017)
v celom rozsahu
  (from: 01/26/1973 until: 05/17/1994)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 05/18/1994 until: 09/02/2001)
dekorácia porcelánu
  (from: 05/18/1994 until: 09/02/2001)
obchodná činnosť s porcelánom
  (from: 05/18/1994 until: 09/02/2001)
správa bytov
  (from: 05/18/1994 until: 01/16/2008)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 03/12/1999 until: 01/16/2008)
televízne vysielanie v káblových rozvodoch
  (from: 03/12/1999 until: 09/02/2001)
správa bytov
  (from: 01/17/2008 until: 10/17/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/09/2022)
predseda
  (from: 08/01/2019 until: 08/08/2022)
Managing board
  (from: 08/06/2004 until: 07/31/2019)
Managing board
  (from: 05/18/1994 until: 08/05/2004)
Emil Kozák - Member of the Board of Directors
Humenská cesta 7
Michalovce 071 01
From: 06/15/2017
  (from: 08/03/2017)
JUDr. Miroslav Schýbal - Member of the Board of Directors
Okružná 68
Michalovce 071 01
From: 06/15/2017
  (from: 08/03/2017)
Ing. Zlata Balkovicová - Member of the Board of Directors
J. Hollého 95
Michalovce 071 01
From: 06/21/2018
  (from: 01/01/2019)
Ing. Peter Gožo - Chairman of the Board of Directors
Jána Švermu 23
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ing. Milan Berta - Member of the Board of Directors
Okružná 30
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Vladimír Lakatoš - Member of the Board of Directors
Humenská cesta 13
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ing. Juraj Lebeda - Member of the Board of Directors
Ukrajinská 9
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Zdenko Mihoč - Member of the Board of Directors
Komenského 668/25
Strážske 072 22
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
JUDr. Michal Kuročka - Member of the Board of Directors
Okružná 20
Michalovce 071 01
From: 06/16/2022
  (from: 08/09/2022)
v celom rozsahu
  (from: 01/26/1973 until: 05/17/1994)
Božena Bádalová - člen
J. Murgaša 67
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Božena Bádalová - člen
J. Murgaša 67
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
František Barta - člen
Okružná 34
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 07/31/2019)
František Barta - člen
Okružná 34
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Jaroslav Bašista - člen
M. Rázusa 17
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 05/21/2019)
Ing. Jaroslav Bašista - člen
M. Rázusa 17
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014 Until: 03/21/2019
  (from: 05/22/2019 until: 05/21/2019)
Anton Bobík - člen
sídl. Východ B-2/E
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Anton Bobík - člen
Užhorodská 31
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Anton Bobík - člen
Užhorodská 31
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Anton Bobík - člen
Užhorodská 31
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Ing. Ivana Buršáková - člen
Kpt. Nálepku 6
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/16/2008)
Ing. Ivana Buršáková - člen
Kpt. Nálepku 6
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 08/22/2006
  (from: 01/17/2008 until: 01/16/2008)
Ing. František Cibere - predseda
Topoľová 11
Michalovce
Until: 06/28/2002
  (from: 08/14/1996 until: 09/30/2002)
Michal Čakloš - člen
J. Hollého 89
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 12/10/2014)
Michal Čakloš - člen
J. Hollého 89
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Michal Čakloš - podpredseda predstavenstva
J. Hollého 89
Michalovce 071 01
From: 03/01/2010
  (from: 07/23/2010 until: 12/28/2010)
Michal Čakloš - podpredseda predstavenstva
J. Hollého 89
Michalovce 071 01
From: 03/01/2010 Until: 11/30/2010
  (from: 12/29/2010 until: 12/28/2010)
Ing. Dušan Čeripka - predseda predstavenstva
M. Rázusa 2
Michalovce 071 01
From: 11/30/2010
  (from: 12/29/2010 until: 07/31/2019)
Ing. Dušan Čeripka - predseda predstavenstva
M. Rázusa 2
Michalovce 071 01
From: 11/30/2010 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Milan Dorič - predseda
Ternavská 2247/22
Trebišov
From: 09/12/2002
  (from: 12/17/2002 until: 07/22/2010)
Ing. Milan Dorič - predseda
Ternavská 2247/22
Trebišov
From: 09/12/2002 Until: 05/24/2010
  (from: 07/23/2010 until: 07/22/2010)
Anna Dudášová - člen predstavenstva
Okružná 54
Michalovce 071 01
From: 06/18/2009 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Mgr. Anna Dudášová - člen predstavenstva
Okružná 54
Michalovce 071 01
From: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 07/31/2019)
Ján Dunaj - člen
Mierova 630
Strážske
  (from: 05/18/1994 until: 09/03/1995)
Martin Fedorko - člen
Nad Laborcom 4
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Martin Fedorko - člen
nad Laborcom 4
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Martin Fedorko - člen
nad Laborcom 4
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Martin Fedorko - člen
nad Laborcom 4
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Martin Fedorko
Nad Laborcom 4
Michalovce 071 01
From: 08/22/2006
  (from: 01/17/2008 until: 12/10/2014)
Martin Fedorko
Nad Laborcom 4
Michalovce 071 01
From: 08/22/2006 Until: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Anna Fedorová - člen
M. Rázusa 13
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Anna Fedorová - člen
M. Rázusa 13
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Anna Fedorová - člen
M. Rázusa 13
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Anna Fedorová - člen
sídl. Západ Z-3/A
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Bohuslav Féher - člen
Štefánikova 26
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Bohuslav Féher - člen
Štefánikova 26
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Bohuslav Féher - člen
Štefánikova 26
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Jozef Gebel - člen
Družstevné 502
Strážske
  (from: 09/04/1995 until: 08/13/1996)
Ing. Július Gejguš - člen
Okružná 70
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Ing. Július Gejguš - člen
Okružná 70
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Ing. Július Gejguš - člen
sídl. Juh N-2/C
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Ing. Július Gejguš - člen
Okružná 70
Michalovce 071 01
From: 06/21/2001
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Ing. Július Gejguš - člen
Okružná 70
Michalovce 071 01
From: 06/21/2001 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Karol Goč - člen
sídl. Východ C-2/D
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Karol Góč - člen
J. Hollého 99
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 09/02/2001)
Ing. Michal Gombita - člen
J. Murgáša 51
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Ing. Michal Gombita - člen
J. Murgáša 51
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Ing. Michal Gombita - člen
J. Murgáša 51
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Ing. Michal Gombita - člen
sídl. Juh F-1/A
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Jozef Keltika - člen predstavenstva
Bieloruská 11
Michalovce 071 01
From: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 07/31/2019)
Jozef Keltika - člen predstavenstva
Bieloruská 11
Michalovce 071 01
From: 06/18/2009 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Peter Kohut - člen
Užhorodská 23
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014
  (from: 06/28/2017 until: 07/31/2019)
Ing. Peter Kohut - člen
Užhorodská 23
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Peter Kohút - člen
Užhorodská 23
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Ing. Peter Kohút - člen
Užhorodská 23
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Ing. Peter Kohút - člen
Užhorodská 23
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 06/27/2017)
Ing. Ľuboš Kopernický - člen
Ružová 1
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 05/02/2005)
Ing. Ľuboš Kopernický - člen
Ružová 1
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 02/08/2005
  (from: 05/03/2005 until: 05/02/2005)
Milan Koškovský - člen
Okružná 110
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 09/02/2001)
Vladimír Lakatoš - člen
Humenská 13
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 12/10/2014)
Vladimír Lakatoš - člen
Humenská 13
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Ing. Emília Lattová - člen
P. Jilemnického 56
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Ing. Emília Lattová - člen
P. Jilemnického 56
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Bc. Jozefína Matkovičová - člen
Jilemnického 38
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/31/2018)
Bc. Jozefína Matkovičová - člen
Jilemnického 38
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014 Until: 06/21/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Ľubomír Mlynár
Komenského 16
Michalovce
  (from: 09/03/2001 until: 06/15/2003)
Ľubomír Mlynár
Komenského 16
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Ľubomír Mlynár
Komenského 16
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Terézia Očvárová - podpredseda
Široká 18
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Terézia Očvárová - podpredseda
Široká 18
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Terézia Očvárová - podpredseda
Široká 18
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Terézia Očvárová - podpredseda
Široká 18
Michalovce
From: 06/21/2001 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
Mária Orosová - člen
sídl. Východ B-11/C
Michalovce
  (from: 09/04/1995 until: 08/13/1996)
Ing. Peter Palečko
Tulipánová 9
Michalovce
Until: 02/07/2002
  (from: 09/03/2001 until: 09/30/2002)
JUDr. Mikuláš Pavlík - člen
sídl. Východ A-4/H
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 09/03/1995)
PaedDr. Igor Remák - člen
Kuzmányho 4
Michalovce 071 01
From: 11/28/2014
  (from: 12/11/2014 until: 07/21/2015)
PaedDr. Igor Remák - člen
Kuzmányho 4
Michalovce 071 01
From: 11/28/2014 Until: 06/18/2015
  (from: 07/22/2015 until: 07/21/2015)
Milan Sabo - člen
J. Murgaša 61
Michalovce
From: 06/28/2002
  (from: 10/01/2002 until: 08/05/2004)
Milan Sabo - člen
J. Murgaša 61
Michalovce
From: 06/28/2002 Until: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/05/2004)
JUDr. Miroslav Schýbal - člen
Okružná 68
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 08/15/2016)
JUDr. Miroslav Schýbal - člen
Okružná 68
Michalovce 071 01
From: 11/06/2014 Until: 06/23/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/15/2016)
Štefan Sinčák - člen
Severná 14
Michalovce 071 01
From: 02/08/2005
  (from: 05/03/2005 until: 01/16/2008)
Štefan Sinčák - člen
Severná 14
Michalovce 071 01
From: 02/08/2005 Until: 07/10/2006
  (from: 01/17/2008 until: 01/16/2008)
Ján Slovjanin - člen
F. Kráľa
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Anna Sotáková
Kyjevská 19
Michalovce 071 01
From: 02/27/2007
  (from: 01/17/2008 until: 12/10/2014)
Anna Sotáková
Kyjevská 19
Michalovce 071 01
From: 02/27/2007 Until: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
MVDr. Eva Stachurová - člen
Hollého 56
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Mgr. Jarmila Škrabuľáková - člen
Masarykova 104
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 12/10/2014)
Mgr. Jarmila Škrabuľáková - člen
Masarykova 104
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Ing. Ján Tirpák - predseda
Ukrajinská 5
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Ing. Gabriela Vallová
Zvončeková 6
Michalovce 071 01
From: 06/05/2007
  (from: 01/17/2008 until: 08/19/2009)
Ing. Gabriela Vallová
Zvončeková 6
Michalovce 071 01
From: 06/05/2007 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Ing. Ján Varešinský - člen
Farská 13
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Ing. Ján Varešinský - člen
Farská 13
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Ing. Ján Varešinský - člen
Farská 13
Michalovce 071 01
From: 06/21/2001
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Ing. Ján Varešinský - člen
Farská 13
Michalovce 071 01
From: 06/21/2001 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Miroslav Vataha - člen
Leningradská 7
Michalovce 071 01
From: 06/23/2016
  (from: 08/16/2016 until: 08/02/2017)
Miroslav Vataha - člen
Leningradská 7
Michalovce 071 01
From: 06/23/2016 Until: 06/15/2017
  (from: 08/03/2017 until: 08/02/2017)
Valéria Vyšinová - člen
Krymská 3
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Valéria Vyšinová - člen
Krymská 3
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Valéria Vyšinová - člen
Krymská 3
Michalovce 071 01
From: 06/21/2001
  (from: 08/06/2004 until: 01/16/2008)
Valéria Vyšinová - člen
Krymská 3
Michalovce 071 01
From: 06/21/2001 Until: 02/27/2007
  (from: 01/17/2008 until: 01/16/2008)
Jindřich Wolker - člen
sídl. Západ A-4/A
Michalovce
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Peter Zbihlej
Nad Laborcom 4
Michalovce 071 01
From: 06/18/2015
  (from: 07/22/2015 until: 08/02/2017)
Peter Zbihlej
Nad Laborcom 4
Michalovce 071 01
From: 06/18/2015 Until: 06/15/2017
  (from: 08/03/2017 until: 08/02/2017)
Peter Zbihlej - Member of the Board of Directors
Nad Laborcom 4
Michalovce 071 01
From: 03/21/2019
  (from: 05/22/2019 until: 07/31/2019)
Peter Zbihlej - Member of the Board of Directors
Nad Laborcom 4
Michalovce 071 01
From: 03/21/2019 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Štefan Zúbek - člen
Osloboditeľov 627
Michalovce
  (from: 08/14/1996 until: 06/15/2003)
Ing. Štefan Zúbek - člen
Osloboditeľov 627
Michalovce
From: 06/21/2001
  (from: 06/16/2003 until: 08/05/2004)
Ing. Štefan Zúbek - člen
Osloboditeľov 627
Strážske 072 22
From: 06/21/2001
  (from: 08/06/2004 until: 12/10/2014)
Ing. Štefan Zúbek - člen
Osloboditeľov 627
Strážske 072 22
From: 06/21/2001 Until: 11/06/2014
  (from: 12/11/2014 until: 12/10/2014)
Milan Sabo - Member of the Board of Directors
Murgaša 61
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019 Until: 06/16/2022
  (from: 08/09/2022 until: 08/08/2022)
Milan Sabo - Member of the Board of Directors
Murgaša 61
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 08/08/2022)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredseda resp. ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/01/2019)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredseda resp. ďalší člen predstavenstva.
  (from: 01/01/2019 until: 07/31/2019)
Za predstavenstvo koná navonok predseda alebo podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda a podpredseda resp. ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/23/2010 until: 12/31/2018)
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 08/06/2004 until: 07/22/2010)
Družstvo navonok zastupuje predseda alebo iný člen predstavenstva. Ak je právny úkon, ktorý robí predstavenstvo, predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 05/18/1994 until: 08/05/2004)
v celom rozsahu
  (from: 01/26/1973 until: 05/17/1994)
Supervisory board: 
Michal Čakloš
Jána Hollého 89
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ing. Vladimír Čižmár
Severná 32
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019)
Ivan Hreňko
Jána Hollého 66
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 02/05/2020)
Ing. Miroslav Čermák
Okružná 64
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/16/2008)
Ing. Miroslav Čermák
Okružná 64
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 11/01/2004
  (from: 01/17/2008 until: 01/16/2008)
Karol Goč
Hollého 99
Michalovce 071 01
From: 04/24/2007
  (from: 01/17/2008 until: 08/19/2009)
Karol Goč
Hollého 99
Michalovce 071 01
From: 04/24/2007 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Ing. Kvetoslav Kír
Volgogradská 1
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Ing. Kvetoslav Kír
Volgogradská 1
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Emil Kozák
Humenská 7
Michalovce 071 01
From: 06/05/2003
  (from: 08/06/2004 until: 08/20/2014)
Emil Kozák
Humenská 7
Michalovce 071 01
From: 06/05/2003 Until: 06/18/2014
  (from: 08/21/2014 until: 08/20/2014)
Ing. Štefan Micovčín
Hollého 73
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 01/16/2008)
Ing. Štefan Micovčín
Hollého 73
Michalovce 071 01
From: 06/17/2004 Until: 04/24/2007
  (from: 01/17/2008 until: 01/16/2008)
Zdenka Onufraková
Štefánikova 21
Michalovce 071 01
From: 06/18/2014
  (from: 08/21/2014 until: 07/31/2019)
Zdenka Onufraková
Štefánikova 21
Michalovce 071 01
From: 06/18/2014 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. František Szuperák
Štefánikova 22
Michalovce 071 01
From: 06/21/2018
  (from: 01/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. František Szuperák
Štefánikova 22
Michalovce 071 01
From: 06/21/2018 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Ing. Mária Šalatová , PhD.
Volgogradská 1
Michalovce 071 01
From: 06/18/2014
  (from: 08/21/2014 until: 05/21/2019)
Ing. Mária Šalatová , PhD.
Volgogradská 1
Michalovce 071 01
From: 06/18/2014 Until: 03/21/2019
  (from: 05/22/2019 until: 05/21/2019)
Aranka Šepeľáková
Murgaša 37
Michalovce 071 01
From: 11/01/2004
  (from: 01/17/2008 until: 08/20/2014)
Aranka Šepeľáková
Murgaša 37
Michalovce 071 01
From: 11/01/2004 Until: 06/18/2014
  (from: 08/21/2014 until: 08/20/2014)
Jana Tomková
Masarykova 100
Michalovce 071 01
From: 03/21/2019
  (from: 05/22/2019 until: 07/31/2019)
Jana Tomková
Masarykova 100
Michalovce 071 01
From: 03/21/2019 Until: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 07/31/2019)
Jana Tomková
Masarykova 100
Michalovce 071 01
From: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 12/31/2018)
Jana Tomková
Masarykova 100
Michalovce 071 01
From: 06/18/2009 Until: 06/21/2018
  (from: 01/01/2019 until: 12/31/2018)
Ing. Anna Zamborová
Mierová 630
Strážske 071 01
From: 06/17/2004
  (from: 08/06/2004 until: 08/19/2009)
Ing. Anna Zamborová
Mierová 630
Strážske 071 01
From: 06/17/2004 Until: 06/18/2009
  (from: 08/20/2009 until: 08/19/2009)
Maroš Gera
Severná 38
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019 Until: 06/27/2019
  (from: 02/05/2020 until: 02/04/2020)
Maroš Gera
Severná 38
Michalovce 071 01
From: 06/27/2019
  (from: 08/01/2019 until: 02/04/2020)
Registered capital: 
6 638,79 EUR
  (from: 08/20/2009)
200 000 Sk
  (from: 08/14/1996 until: 08/19/2009)
2 747 000 Sk
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
Basic member contribution: 
16,6 EUR fyzické i pravnické osoby - členovia družstva ( vlastníci bytov a nebytových priestorov, ktorým družstvo spravuje byty a nebytové priestory )
  (from: 08/20/2009)
165,97 EUR fyzické osoby - členovia družstva s právom pridelenia družstevného bytu
  (from: 08/20/2009)
663,88 EUR pravnické osoby - členovia družstva s právom pridelenia družstevného bytu
  (from: 08/20/2009)
5 000 Sk
  (from: 05/18/1994 until: 08/13/1996)
5 000 Sk
  (from: 08/14/1996 until: 08/19/2009)
500 Sk
  (from: 08/14/1996 until: 08/19/2009)
Other legal facts: 
Stanovy družstva schválené zhromaždením delegátov dňa 23.4.1991 na základe zákona č. 176/90 Zb.
  (from: 01/26/1973)
Zmeny v zápise boli vykonané v súlade s ust. § 22 zákona č. 42/1992 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva, schválených členskou schôdzou dňa 10.11.1992 v zmysle ust. § 765 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 05/18/1994)
Zápisnica z výročného zhromaždenia delegátov OSBD zo dňa 17.5.1994.
  (from: 09/04/1995)
Zmena stanov schválených výročným zhromaždením delegátov družstva dňa 21.5.1996.
  (from: 08/14/1996)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 5.6.1998.
  (from: 03/12/1999)
Zmena stanov družstva schválená zhromaždením delegátov dňa 11.6.1999.
  (from: 09/23/1999)
Zmena stanov schválená výročným zhromaždením delegátov zo dňa 21.6.2001.
  (from: 09/03/2001)
Zápisnica zo zhromaždenia delegátov OSBD v Michalovciach zo dňa 12.9.2002.
  (from: 12/17/2002)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/12/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person