Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  188/L

Business name: 
Podielnícke družstvo Horná Lehota
  (from: 01/11/2011)
Registered seat: 
59
Horná Lehota 027 41
  (from: 06/03/2021)
Identification number (IČO): 
31 583 806
  (from: 04/07/1993)
Date of entry: 
04/07/1993
  (from: 04/07/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/07/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom priamej spotreby, spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/07/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/13/2000)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 12/13/2000)
ubytovacie služby /ubytovanie do 10 lôžok/
  (from: 12/13/2000)
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
  (from: 12/13/2000)
služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou
  (from: 10/01/2002)
prenájom dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov
  (from: 10/01/2002)
prenájom pracovných strojov a zariadení
  (from: 10/01/2002)
výroba a predaj syrových korbáčikov
  (from: 10/01/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/26/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 01/26/2007)
čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vrátane odpratávania snehu, čistenie žúmp a septikov
  (from: 01/26/2007)
oprava poľnohospodárskych strojov a dopravných prostriedkov
  (from: 01/26/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/07/1993)
Ing. Tomáš Krivda - člen predstavenstva
114
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Daniel Chomistek - predseda družstva
449
Oravský Podzámok 027 41
From: 03/01/2017
  (from: 03/30/2017)
Acting: 
Na vonok koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva každý samostatne. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma môže podpísať predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva každý samostatne.
  (from: 03/30/2017)
Supervisory board: 
Zdeno Frančák - člen
196
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Magdaléna Chomisteková - člen
203
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Žofia Chmelárová - člen
270
Oravský Podzámok 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Registered capital: 
282 812 EUR
  (from: 04/22/2010)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 04/22/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zákl. rozh. zakladajúcej čl.schôdze konanej dňa 19.2.1993, schvál. stanov v zmysle § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., v súl. so zák.42/92 Zb. po trans. pôvodného PD Sedliacka Dubová Dr 1096
  (from: 04/07/1993)
Na členskej schôdzi dňa 15.5.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/22/2004)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person