Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  188/L

Business name: 
Podielnícke družstvo Horná Lehota
  (from: 01/11/2011)
Podielnícke družstvo
  (from: 04/07/1993 until: 01/10/2011)
Registered seat: 
59
Horná Lehota 027 41
  (from: 06/03/2021)
59
Horná Lehota 027 41
  (from: 06/22/2004 until: 06/02/2021)
Horná Lehota 027 41
  (from: 04/07/1993 until: 06/21/2004)
Identification number (IČO): 
31 583 806
  (from: 04/07/1993)
Date of entry: 
04/07/1993
  (from: 04/07/1993)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/07/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom priamej spotreby, spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/07/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/13/2000)
predaj tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov, bezmäsitých jedál a nápojov na priamu konzumáciu
  (from: 12/13/2000)
ubytovacie služby /ubytovanie do 10 lôžok/
  (from: 12/13/2000)
nákup a predaj tovaru mimo jedov, žeravín a výrobkov zo zlata
  (from: 12/13/2000)
služby súvisiace s rastlinnou a živočíšnou výrobou
  (from: 10/01/2002)
prenájom dopravných prostriedkov a poľnohospodárskych strojov
  (from: 10/01/2002)
prenájom pracovných strojov a zariadení
  (from: 10/01/2002)
výroba a predaj syrových korbáčikov
  (from: 10/01/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/26/2007)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných ako základných služieb
  (from: 01/26/2007)
čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev vrátane odpratávania snehu, čistenie žúmp a septikov
  (from: 01/26/2007)
oprava poľnohospodárskych strojov a dopravných prostriedkov
  (from: 01/26/2007)
zvoz, približovanie dreva a manipulácia s drevom
  (from: 10/01/2002 until: 01/25/2007)
pílenie a hobľovanie dreva
  (from: 10/01/2002 until: 01/25/2007)
výroba iných výrobkov z dreva /palety, poličky, podnože pod nábytok, šalovacie dielce/
  (from: 12/13/2000 until: 01/25/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/07/1993)
Ing. Tomáš Krivda - člen predstavenstva
114
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Daniel Chomistek - predseda družstva
449
Oravský Podzámok 027 41
From: 03/01/2017
  (from: 03/30/2017)
Zuzana B l a š k o v á - člen
69
Dolná Lehota
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Ing. Ján Blaško - člen
110
Horná Lehota
From: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 01/10/2011)
Ing. Ján Blaško - člen
110
Horná Lehota
From: 05/01/2004 Until: 08/31/2010
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Ján Ď a ď o - člen
186
Horná Lehota
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Ján Ď a ď o - člen
186
Horná Lehota
  (from: 08/16/1999 until: 06/28/2005)
Ján Ď a ď o - člen
186
Horná Lehota
Until: 05/12/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Zdeno F r a n č á k - člen
196
Horná Lehota
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Zdeno F r a n č á k - člen
196
Horná Lehota
  (from: 08/16/1999 until: 12/12/2000)
Marianna Frančáková - člen
196
Horná Lehota
  (from: 12/13/2000 until: 06/28/2005)
Marianna Frančáková - člen
196
Horná Lehota
Until: 05/12/2005
  (from: 06/29/2005 until: 06/28/2005)
Ing. Peter Grešša - člen
102
Oravský Podzámok
  (from: 12/13/2000 until: 06/21/2004)
Ing. Peter Grešša - člen
102
Oravský Podzámok
Until: 10/02/2003
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Milan H a r m a n i a k - Predseda
Záskalická 684/13
Dolný Kubín
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Ing. Milan H a r m a n i a k - Predseda
Záskalická 684/13
Dolný Kubín
  (from: 08/16/1999 until: 06/21/2004)
Ing. Milan H a r m a n i a k - Predseda
Záskalická 684/13
Dolný Kubín
Until: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Božena H o r ň á k o v á - Podpredseda
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Božena H o r ň á k o v á - Podpredseda
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
  (from: 08/16/1999 until: 06/28/2005)
Božena H o r ň á k o v á - predseda družstva
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
  (from: 06/29/2005 until: 01/10/2011)
Božena H o r ň á k o v á - predseda družstva
Športovcov 1175/4
Dolný Kubín
Until: 08/31/2010
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Ľudovít Hmirek - člen
2
Sedliacka Dubová
  (from: 12/13/2000 until: 06/21/2004)
Ľudovít Hmirek - člen
2
Sedliacka Dubová
Until: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Daniel Chomistek - člen
449
Oravský Podzámok
From: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 01/10/2011)
Daniel Chomistek - člen
449
Oravský Podzámok
From: 05/01/2004 Until: 08/31/2010
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Daniel Chomistek - člen predstavenstva
449
Oravský Podzámok 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011 until: 03/29/2017)
Daniel Chomistek - člen predstavenstva
449
Oravský Podzámok 027 41
From: 09/01/2010 Until: 02/28/2017
  (from: 03/30/2017 until: 03/29/2017)
Žofia I m r i c h o v á - člen
55
Horná Lehota
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Žofia I m r i c h o v á - člen
55
Horná Lehota
  (from: 08/16/1999 until: 12/12/2000)
Anna Janíčková - člen
45
Horná Lehota
  (from: 12/13/2000 until: 06/21/2004)
Anna Janíčková - člen
45
Horná Lehota
Until: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ján K e c e r a - člen
536
Dolná Lehota
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Michal K ň a z ú r - člen
38
Horná Lehota
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Michal K ň a z ú r - člen
38
Horná Lehota
  (from: 08/16/1999 until: 12/12/2000)
Jozef K o ľ a d a - člen
148
Oravský Podzámok
  (from: 04/07/1993 until: 08/15/1999)
Jozef K o ľ a d a - člen
148
Oravský Podzámok
  (from: 08/16/1999 until: 12/12/2000)
Alexander Kováč - člen
563
Dolná Lehota
  (from: 08/16/1999 until: 06/21/2004)
Alexander Kováč - člen
563
Dolná Lehota
Until: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Anton Kováč - člen
490
Dolná Lehota
  (from: 08/16/1999 until: 06/21/2004)
Anton Kováč - člen
490
Dolná Lehota
Until: 05/01/2004
  (from: 06/22/2004 until: 06/21/2004)
Ing. Vladimír Krížo - predseda družstva
235
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011 until: 03/29/2017)
Ing. Vladimír Krížo - predseda družstva
235
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010 Until: 02/28/2017
  (from: 03/30/2017 until: 03/29/2017)
Acting: 
Na vonok koná predseda družstva, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva každý samostatne. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma môže podpísať predseda predstavenstva alebo člen predstavenstva každý samostatne.
  (from: 03/30/2017)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 06/29/2005 until: 03/29/2017)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/07/1993 until: 06/28/2005)
Supervisory board: 
Zdeno Frančák - člen
196
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Magdaléna Chomisteková - člen
203
Horná Lehota 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Žofia Chmelárová - člen
270
Oravský Podzámok 027 41
From: 09/01/2010
  (from: 01/11/2011)
Alžbeta Kepštová - člen
450
Dolná Lehota
Until: 08/31/2010
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Ján Bencúr - člen
17
Horná Lehota
Until: 08/31/2010
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Mária Záhorská - predseda
93
Horná Lehota
Until: 08/31/2010
  (from: 01/11/2011 until: 01/10/2011)
Mária Záhorská - predseda
93
Horná Lehota
  (from: 06/22/2004 until: 01/10/2011)
Ján Bencúr - člen
17
Horná Lehota
  (from: 06/22/2004 until: 01/10/2011)
Alžbeta Kepštová - člen
450
Dolná Lehota
  (from: 06/22/2004 until: 01/10/2011)
Registered capital: 
282 812 EUR
  (from: 04/22/2010)
8 520 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 04/21/2010)
Basic member contribution: 
996 EUR
  (from: 04/22/2010)
30 000 Sk
  (from: 04/07/1993 until: 04/21/2010)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na zákl. rozh. zakladajúcej čl.schôdze konanej dňa 19.2.1993, schvál. stanov v zmysle § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb., v súl. so zák.42/92 Zb. po trans. pôvodného PD Sedliacka Dubová Dr 1096
  (from: 04/07/1993)
Na členskej schôdzi dňa 15.5.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/22/2004)
Kontrolná komisia: Mária Záhorská,r.č. ,Horná Lehota 93 - predseda Brigita Chomisteková,r.č. ,Horná Lehota 119 - člen Mária Kňazúrová,r.č. , Horná Lehota 197 - člen Alžbeta Kepštová,r.č. ,Dolná Lehota 450 - člen Ján Bencúr,r.č. , Horná Lehota 17 - člen Zdeno Brník,r.č. ,Horná Lehota 158 - člen Štefan Zvolenčák,r.č. ,Dolná Lehota 555 - člen Na členskej schôdzi dňa 15.5.2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/01/2002 until: 06/21/2004)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/23/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person