Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1572/S

Business name: 
REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, spol. s r.o.
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Registered seat: 
Radničná 1
Banská Štiavnica 960 00
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Identification number (IČO): 
31 596 789
  (from: 12/14/1993)
Date of entry: 
12/14/1993
  (from: 12/14/1993)
Person dissolved from: 
13.2.2008
  (from: 07/03/2008)
Date of deletion: 
07/03/2008
  (from: 07/03/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 07/03/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/1993)
Objects of the company: 
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
projektová činnosť
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
agentúrna činnosť
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
obchodná činnosť
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
cestovná kancelária
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Partners: 
Hentz
Tekovská 7
Kalná nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Hracho
Belinského 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Projekt Consulta
Jesenského 17
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Santa, z.p
Internátna 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Dr. Jaroslav Zerola
Mierová 10
Banská Štiavnica
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Akad. arch. Venceslav Iliev
Internátna 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Ing. Pavol Sýkora , CSc.
Jaselská 4
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
JUDr. Pavel Hraško
Belinského 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Dušan Šabo
Tekovská 7
Kalná nad Hronom
Slovak Republic
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Contribution of each member: 
Santa, z.p
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Projekt Consulta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Hentz
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Hracho
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 01/16/2007)
Dr. Jaroslav Zerola
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Akad. arch. Venceslav Iliev
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Ing. Pavol Sýkora , CSc.
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
JUDr. Pavel Hraško
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Dušan Šabo
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 01/17/2007 until: 07/02/2008)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Dr. Jaroslav Zerola
Mierová 10
Banská Štiavnica
  (from: 12/14/1993 until: 10/26/2006)
Dr. Jaroslav Zerola
Mierová 10
Banská Štiavnica
Until: 10/12/2006
  (from: 10/27/2006 until: 10/26/2006)
Akad. arch. Venceslav Iliev
Internátna 22
Banská Bystrica
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Ing. Pavol Sýkora , CSc.
Jaselská 4
Zvolen
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Dušan Šabo
Tekovská 7
Kalná nad Hronom
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
JUDr. Pavel Hraško
Belinského 19
Bratislava
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Other legal facts: 
Okresný súd Banská Bystrica uznesením č.k. 28Cbr 19/2005-75 zo dňa 05. 12. 2007, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13. 02. 2008, zrušil obchodnú spoločnosť REGIONÁLNA ROZVOJOVÁ AGENTÚRA, spol. s r.o. so sídlom Radničná 1, 960 00 Banská Štiavnica, IČO: 31 596 789, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddieli Sro vo vložke číslo 1572/S, a to bez likvidácie.
  (from: 07/03/2008)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 22.9.1993 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/14/1993 until: 07/02/2008)
Date of updating data in databases:  05/26/2022
Date of extract :  05/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person