Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  65850/B

Business name: 
Techwerk s. r. o.
  (from: 06/18/2010)
Registered seat: 
Černyševského 26
Bratislava 851 01
  (from: 06/18/2010)
Identification number (IČO): 
45 618 241
  (from: 06/18/2010)
Date of entry: 
06/18/2010
  (from: 06/18/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/18/2010)
Objects of the company: 
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/18/2010)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 06/18/2010)
opracovanie kovu jednoduchým spôsobom
  (from: 06/18/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 06/18/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 06/18/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 06/18/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 06/18/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 01/27/2016)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 01/27/2016)
výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba
  (from: 01/27/2016)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov z dreva
  (from: 01/27/2016)
výroba jednoduchých úžitkových výrobkov zo slamy, šúpolia, prútia, korku
  (from: 01/27/2016)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 01/27/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/27/2016)
zhotovovanie mozaikových obrazov z rozličných materiálov podľa predložených návrhov
  (from: 01/27/2016)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/27/2016)
baliace činnosti, manipulácia s tovarom
  (from: 01/27/2016)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 01/27/2016)
fotografické služby
  (from: 01/27/2016)
výroba výrobkov z gumy a plastu
  (from: 05/20/2020)
výroba skla, výrobkov zo skla a ich úprava
  (from: 05/20/2020)
keramická výroba
  (from: 05/20/2020)
výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu
  (from: 05/20/2020)
výroba brúsnych výrobkov, asfaltu a výrobkov z asfaltu
  (from: 05/20/2020)
výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 05/20/2020)
mechanická úprava kovov s plechov
  (from: 05/20/2020)
výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
  (from: 05/20/2020)
výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 05/20/2020)
vývoj, výroba zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 05/20/2020)
výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 05/20/2020)
výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva pre motorové vozidlá a iné dopravné prostriedky
  (from: 05/20/2020)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/20/2020)
údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 05/20/2020)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 05/20/2020)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/20/2020)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/20/2020)
dizajnérske činnosti
  (from: 05/20/2020)
vykonávanie hodnotenia rizík, vypracúvanie a aktualizovanie bezpečnostnej správy a havarijného plánu a konzultačná a poradenská činnosť v určených oblastiach na úseku prevencie závažných priemyselných havárií
  (from: 05/20/2020)
služby požičovní
  (from: 05/20/2020)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/20/2020)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 05/20/2020)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/20/2020)
organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/20/2020)
oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 05/20/2020)
Partners: 
Ing. Jakub Lindner
Kirchengasse 44
Prellenkirchen 2472
Republic of Austria
  (from: 09/10/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Jakub Lindner
Amount of investment: 5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/10/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/18/2010)
Ing. Jakub Lindner
Kirchengasse 44
Prellenkirchen 2472
Rakúska republika
From: 06/18/2010
  (from: 12/06/2019)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ je oprávnený konať v mene Spoločnosti samostatne. Konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/18/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 06/18/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 07.06.2010 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 06/18/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2015.
  (from: 01/27/2016)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person