Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16584/B

Business name: 
ENERGIA PRO, s.r.o.
  (from: 01/27/1998)
Registered seat: 
Trnavská cesta 27/B
Bratislava 831 04
  (from: 02/21/2012)
Identification number (IČO): 
35 739 037
  (from: 01/27/1998)
Date of entry: 
01/27/1998
  (from: 01/27/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/27/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/1998)
sprostredkovanie obchodu a výkonu služieb
  (from: 01/27/1998)
reklamná a propagačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/27/1998)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 01/27/1998)
projektovanie stavieb-Technické vybavenie stavieb-elektrické silové zariadenia a rozvody NN a bleskozvody
  (from: 01/27/1998)
inžinierska činnosť v elektrotechnike-obstarávateľská činnosť v elektrotechnike
  (from: 01/27/1998)
inštalovanie počítačov, počítačových sietí a zariadení v oblasti informatiky
  (from: 01/27/1998)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu:
  (from: 05/25/1998)
objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (from: 05/25/1998)
zariadenia s napätím nad 1000 V s obmedzením napätia vrátane bleskozvodov-obmedzenie do 52 kV
  (from: 02/21/2012)
Partners: 
Jozef Érsek
Ulica Sándora Petőfiho 4954/8
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 07/09/2010)
Contribution of each member: 
Jozef Érsek
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/09/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/12/2004)
Jozef Érsek
Ulica Sándora Petőfiho 4954/8
Dunajská Streda 929 01
From: 01/27/1998
  (from: 07/09/2010)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 02/12/2004)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 07/09/2010)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 06/26/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 03.06.2014, č. k. 8K/8/2014-344, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2014, súd začína konanie a vyhlasuje konkurz na majetok dlžníka ENERGIA PRO, s. r. o. , so sídlom Trnavská cesta 27/B, 831 04 Bratislava.
  (from: 07/19/2014)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Eva Vodová
Wilsonova 4
Bratislava 811 07
From: 06/26/2014
  (from: 07/19/2014)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.1.1998 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka Stary spis: S.r.o. 23619
  (from: 01/27/1998)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.4.2000.
  (from: 04/14/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia dňa 30.1.2002 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy, Úplné znenie spoločenskej zmluvy z 15.2.2002
  (from: 03/07/2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.1.2003.
  (from: 11/13/2003)
Ivan Brhel, deň zániku funkcie: 31.07.2003. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 31.07.2003.
  (from: 02/12/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.10.2009.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.01.2012.
  (from: 02/21/2012)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person