Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  66083/B

Business name: 
ARMATEC, s. r. o.
  (from: 06/10/2010)
Registered seat: 
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 04
  (from: 03/28/2012)
Identification number (IČO): 
36 451 657
  (from: 11/27/1997)
Date of entry: 
11/27/1997
  (from: 11/27/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/27/1997)
veľkoobchod - potraviny, tabakové výrobky, textilné a odevné výrobky, obuvnícke a kožiarenské výrobky, papiernícke výrobky, hutnícke a železiarske výrobky, elektronické, elektrotechnické, sklárske a keramické výrobky, drogériové a chemické výrobky, automobilové výrobky, poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadenie, technické potreby a náhradné diely pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo a stavebníctvo, nerastné suroviny, drevo a výrobky z dreva, kovy, plasty a ropné produkty, ovocie, zelenina, nápoje, mäso a mäsové výrobky, kozmetika, nábytok, hračky, domáce potreby, kvety
  (from: 11/27/1997)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu s výnimkou chemických výrobkov
  (from: 11/27/1997)
nákup a predaj zbraní a náhradných dielcov do zbraní
  (from: 11/27/1997)
nákup a predaj streliva
  (from: 11/27/1997)
záložňa
  (from: 11/27/1997)
požičovňa vodných skútrov, motorových člnov, jednostopových motorových vozidiel, snežných skútrov
  (from: 03/29/2000)
faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok
  (from: 01/13/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/13/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/13/2007)
organizovanie výstav, veľtrhov a obchodných kongresov
  (from: 01/13/2007)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/13/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/13/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/13/2007)
reklamné činnosti
  (from: 01/13/2007)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/13/2007)
upratovacie služby
  (from: 01/13/2007)
nákup, predaj a spracovanie dreva a drevnej hmoty
  (from: 01/13/2007)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 07/31/2008)
Partners: 
Ing. Miroslav Záborský
Pavla Horova 6141/1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
Slovak Republic
  (from: 02/07/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Záborský
Amount of investment: 332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 02/07/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/07/2023)
Ing. Miroslav Záborský
Pavla Horova 6141/1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 05/12/2010
  (from: 06/10/2010)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/10/2010)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 06/10/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 120/97, Nz 120/97 zo dňa 14.5. 1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/27/1997)
Dodatok zo dňa 21.5.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/17/1998)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 392/98, Nz 393/98 zo dňa 17.12.1998 spísaná notárom JUDr. Ladislavom Vojtkom v Humennom.
  (from: 01/15/1999)
Dodatok zo dňa 28.2.2000 k zakladateľskej listine. Dodatok zo dňa 15.3.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/29/2000)
Dodatok zo dňa 21.11.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 11/28/2000)
Dodatok zo dňa 9.5.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/21/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011
  (from: 05/18/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2012.
  (from: 03/28/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhro,aždenia zo dňa 23.07.2015.
  (from: 08/13/2015)
Date of updating data in databases:  06/18/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person