Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  66083/B

Business name: 
ARMATEC, s. r. o.
  (from: 06/10/2010)
T B N D , s.r.o.
  (from: 03/29/2000 until: 06/09/2010)
STAR GATE CORPORATION, spol. s r.o.
  (from: 11/27/1997 until: 03/28/2000)
Registered seat: 
Vajnorská 8/A
Bratislava 831 04
  (from: 03/28/2012)
Boženy Němcovej 9
Bratislava 811 04
  (from: 06/10/2010 until: 03/27/2012)
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
  (from: 01/13/2007 until: 06/09/2010)
Družstevná 26
Humenné 066 01
  (from: 06/21/2001 until: 01/12/2007)
ul. 26.novembra 1
Humenné 066 01
  (from: 11/27/1997 until: 06/20/2001)
Identification number (IČO): 
36 451 657
  (from: 11/27/1997)
Date of entry: 
11/27/1997
  (from: 11/27/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/27/1997)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 11/27/1997)
veľkoobchod - potraviny, tabakové výrobky, textilné a odevné výrobky, obuvnícke a kožiarenské výrobky, papiernícke výrobky, hutnícke a železiarske výrobky, elektronické, elektrotechnické, sklárske a keramické výrobky, drogériové a chemické výrobky, automobilové výrobky, poľnohospodárske produkty rastlinnej a živočíšnej výroby, zariadenie, technické potreby a náhradné diely pre obchod, služby, priemysel, dopravu, poľnohospodárstvo a stavebníctvo, nerastné suroviny, drevo a výrobky z dreva, kovy, plasty a ropné produkty, ovocie, zelenina, nápoje, mäso a mäsové výrobky, kozmetika, nábytok, hračky, domáce potreby, kvety
  (from: 11/27/1997)
maloobchod v rozsahu veľkoobchodu s výnimkou chemických výrobkov
  (from: 11/27/1997)
nákup a predaj zbraní a náhradných dielcov do zbraní
  (from: 11/27/1997)
nákup a predaj streliva
  (from: 11/27/1997)
záložňa
  (from: 11/27/1997)
požičovňa vodných skútrov, motorových člnov, jednostopových motorových vozidiel, snežných skútrov
  (from: 03/29/2000)
faktoring, forfaiting, vymáhanie pohľadávok
  (from: 01/13/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľných živností
  (from: 01/13/2007)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/13/2007)
organizovanie výstav, veľtrhov a obchodných kongresov
  (from: 01/13/2007)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie služieb spojených s prenájmom
  (from: 01/13/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/13/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/13/2007)
reklamné činnosti
  (from: 01/13/2007)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/13/2007)
upratovacie služby
  (from: 01/13/2007)
nákup, predaj a spracovanie dreva a drevnej hmoty
  (from: 01/13/2007)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 07/31/2008)
obchodovanie s vojenským materiálom v rozsahu povolenia podľa z.č. 179/1998 Z.z.
  (from: 01/15/1999 until: 11/27/2000)
Partners: 
Ing. Miroslav Záborský
Pavla Horova 6141/1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
Slovak Republic
  (from: 02/07/2023)
ID ACCOUNTING s.r.o.
Kukorelliho 3614/63A
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2011 until: 08/12/2015)
Ing. Vladimír Guzy
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 03/27/2008 until: 05/17/2011)
Ing. Pavol Guzy
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
Slovak Republic
  (from: 03/11/2008 until: 03/26/2008)
Pavol Štenko
Osloboditeľov 5691/77
Humenné 066 01
Slovak Republic
  (from: 03/11/2008 until: 06/09/2010)
Pavol Štenko
Vihorlatská 3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 06/21/2001 until: 03/10/2008)
Pavol Štenko
Vihorlatská 3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 07/17/1998 until: 06/20/2001)
Pavol Štenko
Vihorlatská 3
Humenné
Slovak Republic
  (from: 11/27/1997 until: 07/16/1998)
Ing. Miroslav Záborský
Pavla Horova 6141/1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
Slovak Republic
  (from: 05/18/2011 until: 02/06/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Miroslav Záborský
Amount of investment: 332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 02/07/2023)
Pavol Štenko
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/27/1997 until: 07/16/1998)
Pavol Štenko
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/17/1998 until: 06/20/2001)
Pavol Štenko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/21/2001 until: 03/10/2008)
Pavol Štenko
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 03/11/2008 until: 05/19/2008)
Ing. Pavol Guzy
  (from: 03/11/2008 until: 03/26/2008)
Ing. Vladimír Guzy
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/27/2008 until: 05/19/2008)
Pavol Štenko
Amount of investment: 8 000 000 Sk Paid up: 8 000 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 02/12/2010)
Ing. Vladimír Guzy
Amount of investment: 2 000 000 Sk Paid up: 2 000 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 02/12/2010)
Pavol Štenko
Amount of investment: 265 551,350993 EUR Paid up: 265 551,350993 EUR
  (from: 02/13/2010 until: 06/09/2010)
Ing. Vladimír Guzy
Amount of investment: 66 387,837749 EUR Paid up: 66 387,837749 EUR
  (from: 02/13/2010 until: 06/09/2010)
Ing. Vladimír Guzy
Amount of investment: 332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 06/10/2010 until: 05/17/2011)
Ing. Miroslav Záborský
Amount of investment: 315 400 EUR Paid up: 315 400 EUR
  (from: 05/18/2011 until: 08/12/2015)
ID ACCOUNTING s.r.o.
Amount of investment: 16 600 EUR Paid up: 16 600 EUR
  (from: 05/18/2011 until: 08/12/2015)
Ing. Miroslav Záborský
Amount of investment: 332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 08/13/2015 until: 02/06/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/07/2023)
konatelia
  (from: 06/10/2010 until: 02/06/2023)
Individual managing director
  (from: 11/27/1997 until: 06/09/2010)
Ing. Miroslav Záborský
Pavla Horova 6141/1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 05/12/2010
  (from: 06/10/2010)
Ing. Peter Čokina
Mlynky 126/32
Nižný Klátov 044 12
From: 02/22/2008
  (from: 03/11/2008 until: 07/30/2008)
Ing. Peter Čokina
Mlynky 126/32
Nižný Klátov 044 12
From: 02/22/2008 Until: 07/28/2008
  (from: 07/31/2008 until: 07/30/2008)
Ing. Vladimír Guzy
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
From: 12/12/2006
  (from: 01/13/2007 until: 03/10/2008)
Ing. Vladimír Guzy
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
From: 12/12/2006 Until: 02/22/2008
  (from: 03/11/2008 until: 03/10/2008)
Ing. Vladimír Guzy
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
From: 07/28/2008
  (from: 07/31/2008 until: 05/17/2011)
Ing. Vladimír Guzy
Tri Hôrky 432/5
Košice - Západ 040 11
From: 07/28/2008 Until: 05/02/2011
  (from: 05/18/2011 until: 05/17/2011)
Pavol Štenko
Vihorlatská 3
Humenné
  (from: 11/27/1997 until: 01/12/2007)
Pavol Štenko
Vihorlatská 3
Humenné
Until: 12/12/2006
  (from: 01/13/2007 until: 01/12/2007)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/10/2010)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/27/1997 until: 06/09/2010)
Capital: 
332 000 EUR Paid up: 332 000 EUR
  (from: 06/10/2010)
331 939,188742 EUR Paid up: 331 939,188742 EUR
  (from: 02/13/2010 until: 06/09/2010)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 05/20/2008 until: 02/12/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/11/2008 until: 05/19/2008)
100 000 Sk
  (from: 11/27/1997 until: 07/16/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou formou notárskej zápisnice N 120/97, Nz 120/97 zo dňa 14.5. 1997, podľa § 105 a nasl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/27/1997)
Dodatok zo dňa 21.5.1998, ktorým bola zakladateľská listina upravená v súlade so zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 07/17/1998)
Zmena zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice N 392/98, Nz 393/98 zo dňa 17.12.1998 spísaná notárom JUDr. Ladislavom Vojtkom v Humennom.
  (from: 01/15/1999)
Dodatok zo dňa 28.2.2000 k zakladateľskej listine. Dodatok zo dňa 15.3.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 03/29/2000)
Dodatok zo dňa 21.11.2000 k zakladateľskej listine.
  (from: 11/28/2000)
Dodatok zo dňa 9.5.2001 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/21/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 02.05.2011
  (from: 05/18/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.03.2012.
  (from: 03/28/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhro,aždenia zo dňa 23.07.2015.
  (from: 08/13/2015)
Date of updating data in databases:  05/23/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person