Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  84/P

Business name: 
TATRACOMM, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/1991 until: 05/03/2005)
Registered seat: 
Garbiarska 20
Stará Ľubovňa 064 01
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
Sládkovičova 11
Stará Ľubovňa
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Identification number (IČO): 
17 078 903
  (from: 06/20/1991)
Date of entry: 
06/20/1991
  (from: 06/20/1991)
Person dissolved from: 
3.6.2002
  (from: 05/04/2005)
Date of deletion: 
05/04/2005
  (from: 05/04/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/04/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/20/1991)
Objects of the company: 
výroba potravinárskych výrobkov z mäsa a hydiny
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
stavebná činnosť, sprostredkovanie stavebnomontážnych prác
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
poskytovanie stravovacích a ubytovacích služieb vo vlastnom zariadení
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti potraviny, poľnohospodárske výrobky, priemyselný tovar
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
zahranično - obchodná činnosť v rozsahu povolenej registrácie s výnimkou tovarov uvedených vo vyhl.č. 8/91 Zb.
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
poradenská činnosť v oblasti stavebníctva
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s priemyselným tovarom
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s odevmi
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s textilom
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s obuvou
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s drevom a stavebným materiálom
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s kozmetikou
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod so sklom a porcelánom
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s potravinami a nápojmi
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod so strojmi a zariadeniami
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloochod so spotrebnou elektronikou
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s elektrospotrebičnmi
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod so surovými kožkami a kožami
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
vekľoobchod a maloobchod s tabakovými výrobkami
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
veľkoobchod a maloobchod s motorovými vozidlami
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
vykonávanie inžinierských stavieb
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
inžinierská činnosť v stavebníctve
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
výroba a predaj odevov, koženej galantérie a konfekcie
  (from: 01/23/1995 until: 05/03/2005)
Partners: 
Ing. Ján Barilla
Vsetínska 41
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Norbert Frank
Zámocka 125
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
JUDr. Bohuš Ježík
Okružná 37
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Letná 19
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 04/10/1995)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Letná 19
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 12/21/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Letná 19
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Vladimír Pencjak
Zamoyského 22
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 01/23/1995 until: 04/10/1995)
Ing. Vladimír Pencjak
Zamoyského 22
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 12/21/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Vladimír Pencjak
Zámocká 104
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Dr. Tomáš Škop
Tatranská 9
Prešov
Slovak Republic
  (from: 12/21/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Vladimír Pencjak
Zamoyského 22
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Zámocká 77
Stará Ľubovňa
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Jozef Hrivko
Štúrova 240
Spišská Stará Ves
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Anton Krempaský
Jesenského 347
Spišská Stará Ves
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Jozef Orolín
Hviezdoslavova 423
Spišské Bystré
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Eduard Vallo
Bajkalská 2335
Poprad
Slovak Republic
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Pencjak
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Ján Barilla
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Norbert Frank
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
JUDr. Bohuš Ježík
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Vladimír Pencjak
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 01/22/1995)
Dr. Tomáš Škop
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 01/22/1995)
Ing. Vladimír Pencjak
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 500 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 04/10/1995)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Amount of investment: 51 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 500 Sk
  (from: 01/23/1995 until: 04/10/1995)
Ing. Vladimír Pencjak
Amount of investment: 26 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Amount of investment: 26 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Jozef Hrivko
Amount of investment: 26 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Anton Krempaský
Amount of investment: 26 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 26 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Jozef Orolín
Amount of investment: 52 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 52 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Eduard Vallo
Amount of investment: 52 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 52 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Individual managing director
  (from: 12/21/1992 until: 04/10/1995)
konatelia
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Ing. Jaroslav Kolodzej
Zámocká 77
Stará Ľubovňa
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
Ing. Jozef Hrivko
Štúrova 240
Spišská Stará Ves
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Ing. Eduard Vallo
Bajkalská 2335
Poprad
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ.
  (from: 12/21/1992 until: 04/10/1995)
Spoločnosť zastupujú Ing-Vladimír Pencjak, Ing.Jaroslav Kolodzej, Ing. Ján Barilla, Norbert Frank, JUDr. Bohuš Ježík. Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisujú vždy traja zo spoločníkov a to spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Capital: 
208 000 Sk
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
102 000 Sk
  (from: 12/21/1992 until: 04/10/1995)
100 000 Sk
  (from: 06/20/1991 until: 12/20/1992)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/24/1998
  (from: 06/20/1991)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Štefan Lazorčák, komerčný právnik
17. novembra 14
Prešov
  (from: 04/11/1995)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 18.6.1991 na základe zák.č.109/64 Zb. v znení novely 103/90 Zb. Stary spis: S.r.o. 334
  (from: 06/20/1991 until: 05/03/2005)
Dodatok zo dňa 30.9.1992 a dodatok zo dňa 22.10.1992 k spoločenskej zmluve, na základe ktorého boli vykonané zmeny v zápise v zmysle ust. § 764 odst. 2 zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/21/1992 until: 05/03/2005)
Dodatky k spoločenskej zmluve č. 3 zo dňa 2.1.1995 a č. 4 zo dňa 19.1.1995.
  (from: 01/23/1995 until: 05/03/2005)
Dodatok k spoločenskej zmluve č. 5 zo dňa 8.3.1995. Uznesenie Krajského súdu Košice č.k. K 158/98-4 zo dňa 24.9.1998 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: TATRACOMM, spol. s r.o. Stará Ľubovňa, so sídlom v Starej Ľubovni, ul. Garbiarska č. 20, IČO: 17 078 903 podľa zák.č . 328/91 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov. Správca konkurznej podstaty: JUDr. Štefan Lazorčák, komerčný právnik so sídlom v Starej Ľubovni, ul. 17. novembra č. 14.
  (from: 04/11/1995 until: 05/03/2005)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person