Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5073/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
NAJPI a. s.
  (from: 07/09/2010)
Registered seat: 
Kaplinské pole 20
Senica 905 01
  (from: 05/29/2015)
Identification number (IČO): 
35 825 472
  (from: 07/09/2010)
Date of entry: 
11/15/2001
  (from: 07/09/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/09/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/09/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 07/09/2010)
prieskum trhu
  (from: 07/09/2010)
otvárka, prípravka a dobývanie výhradných ložísk
  (from: 07/09/2010)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 07/09/2010)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 07/09/2010)
zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsipiek a odkalísk pri činnostiach uvedených v písmenách b) až d) (§ 2 písm. e/ z.č. 51/1988 Zb.)
  (from: 07/09/2010)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov s výnimkou vyhľadávania a prieskumu ložísk nevyhradených nerastov
  (from: 07/09/2010)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/09/2010)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 07/09/2010)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 07/09/2010)
opracovanie drevnej hmoty a výroba komponentov z dreva
  (from: 07/09/2010)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/2010)
Peter Ponca - predseda
Slnečná 1166
Šaštín - Stráže 908 41
From: 12/28/2012
  (from: 02/12/2013)
Ing. Elemír Tichý - podpredseda
Doľany 436
Doľany 900 88
From: 12/28/2012
  (from: 02/12/2013)
Acting in the name of the company: 
menom spoločnosti koná predseda predstavenstva samostatne menom spoločnosti koná podpredseda predstavenstva samostatne
  (from: 07/09/2010)
Capital: 
1 548 747 EUR Paid up: 1 548 747 EUR
  (from: 08/07/2013)
Shares: 
Number of shares: 10
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti
  (from: 07/09/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 523 747 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevod akcií podlieha súhlasu valného zhromaždenia spoločnosti podľa Časti II, Článok V, ods. 7.4. Stanov spoločnosti
  (from: 08/07/2013)
Stockholder: 
NV - NOVA a. s.
Drobného 27
Bratislava 841 01
  (from: 08/07/2013)
Supervisory board: 
Jakub Tichý
Doľany 436
Doľany 900 88
From: 03/01/2012
  (from: 03/15/2012)
Mária Tichá
Doľany 436
Doľany 900 88
From: 03/01/2012
  (from: 03/15/2012)
Kristína Tichá
Doľany 436
Doľany 900 88
From: 03/01/2012
  (from: 03/15/2012)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou spísanou do notárskej zápisnice č. N 372/01, Nz 372/01 dňa 11.9.2001 v zmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 04.02.2008.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 25.11.2009.
  (from: 07/09/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.03.2010 spísané vo forme Notárskej zápisnice N 182/2010, Nz 9953/2010 o zmene právnej formy zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 07/09/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 1.3.2012
  (from: 03/15/2012)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 28.12.2012
  (from: 02/12/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 1940/2013, Nz 25357/2013, NCRls 25863/2013 zo dňa 29.07.2013.
  (from: 08/07/2013)
Notárska zápisnica - rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2015.
  (from: 05/29/2015)
Date of updating data in databases:  05/19/2022
Date of extract :  05/22/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person