Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1048/V

Business name: 
Bytové družstvo, Tyršovo nábrežie 2-9, Košice v likvidácii
  (from: 03/18/2010 until: 04/08/2022)
Bytové družstvo, Tyršovo nábrežie 2-9, Košice
  (from: 12/17/1991 until: 03/17/2010)
Registered seat: 
Tyršovo nábrežie 7
Košice 040 01
  (from: 06/17/1994 until: 04/08/2022)
Tyršovo nábrežie 7
Košice
  (from: 12/17/1991 until: 06/16/1994)
Identification number (IČO): 
17 079 799
  (from: 12/17/1991)
Date of entry: 
11/06/1991
  (from: 12/17/1991)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/17/1991)
Objects of the company: 
starostlivosť o domy, byty a nebytové priestory
  (from: 12/17/1991 until: 04/08/2022)
zabezpečovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 12/17/1991 until: 04/08/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/17/1994 until: 04/08/2022)
Ing. Jozef Alabán - člen
Tyršovo nábrežie 2
Košice
  (from: 09/14/1999 until: 12/29/2004)
Ing. Jozef Alabán - člen
Tyršovo nábrežie 2
Košice 040 01
From: 12/01/2003 Until: 10/14/2004
  (from: 12/30/2004 until: 12/29/2004)
Jana Fedorcová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 06/29/2017)
Janka Fedorcová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1679/8
Košice
From: 11/04/2003
  (from: 03/17/2004 until: 12/29/2004)
Janka Fedorcová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1679/8
Košice 040 01
From: 11/04/2003 Until: 10/14/2004
  (from: 12/30/2004 until: 12/29/2004)
Marta Horvátová - podpredseda
  (from: 12/17/1991 until: 06/16/1994)
Rudolf Hrenyko - člen
Tyršovo nábrežie 4
Košice
  (from: 02/22/1999 until: 09/13/1999)
Alžbeta Hrenykóová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1677/4
Košice
From: 11/04/2003
  (from: 03/17/2004 until: 08/15/2008)
Alžbeta Hrenykóová - členka
Tyršovo nábrežie č. 1677/4
Košice
From: 11/04/2003 Until: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Ing. Daniela Hudáková - predseda
  (from: 12/17/1991 until: 06/16/1994)
Ing. Daniela Hudáková - predsedníčka
Tyršovo nábrežie 7
Košice
  (from: 06/17/1994 until: 09/13/1999)
Ing. Daniela Hudáková - podpredsedníčka
Tyršovo nábrežie č. 1679/7
Košice
From: 11/04/2003
  (from: 03/17/2004 until: 08/15/2008)
Ing. Daniela Hudáková - podpredsedníčka
Tyršovo nábrežie č. 1679/7
Košice
From: 11/04/2003 Until: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Ing. Marta Kovalčíková - členka
Tyršovo nábrežie 8
Košice
Until: 11/04/2003
  (from: 06/17/1994 until: 03/16/2004)
Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi , CSc. - predseda
Tyršovo nábrežie č. 1678/6
Košice
From: 11/04/2003
  (from: 03/17/2004 until: 08/15/2008)
Doc. Ing. Gabriel Kunhalmi , CSc. - predseda
Tyršovo nábrežie č. 1678/6
Košice
From: 11/04/2003 Until: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Ctibor Longauer - predseda predstavenstva
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 09/04/2018)
Ctibor Longauer - predseda predstavenstva
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
From: 05/28/2008 Until: 02/02/2013
  (from: 09/05/2018 until: 09/04/2018)
Andrea Luxová - člen
Tyršovo nábrežie 2/1676
Košice 040 01
From: 10/14/2004
  (from: 12/30/2004 until: 08/15/2008)
Andrea Luxová - člen
Tyršovo nábrežie 2/1676
Košice 040 01
From: 10/14/2004 Until: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Eugen Maľák - člen
Turšovo nábrežie 2
Košice
  (from: 06/17/1994 until: 02/21/1999)
Valéria Pavlanská - člen
Tyršovo nábrežie 6/1678
Košice 040 01
From: 10/14/2004
  (from: 12/30/2004 until: 08/15/2008)
Valéria Pavlanská - člen
Tyršovo nábrežie 6/1678
Košice 040 01
From: 10/14/2004 Until: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Dipl.tech. Věněk Školník - predseda
Tyršovo nábrežie 6
Košice
Until: 11/04/2003
  (from: 09/14/1999 until: 03/16/2004)
Marta Chovanová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 6
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 04/08/2022)
Janka Fedorcová - člen predstavenstva
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 06/30/2017 until: 04/08/2022)
Acting: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti družstva podpisuje predseda. V jeho neprítomnosti určený člen predstavenstva a to tak, že k písanému alebo tlačenému názvu družstva pripopjí svoj vlastnoručný podpis. Pre právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, vyžaduje sa podpis predsedu a ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 06/17/1994 until: 04/08/2022)
Za družstvo podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda alebo iný poverený člen predstavenstva.
  (from: 12/17/1991 until: 06/16/1994)
Supervisory board: 
Ing. Marta Kovalčíková
Tyršovo nábrežie 2
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 04/08/2022)
Ing. Táňa Krišková
Tyršovo nábrežie 7
Košice 040 01
From: 05/28/2000
  (from: 08/16/2008 until: 04/08/2022)
Mgr. Irena Adamčová
Tyršovo nábrežie 8
Košice 040 01
From: 05/28/2008
  (from: 08/16/2008 until: 04/08/2022)
Registered capital: 
1 659,695944 EUR
  (from: 03/18/2010 until: 04/08/2022)
50 000 Sk
  (from: 06/17/1994 until: 03/17/2010)
Basic member contribution: 
500 Sk
  (from: 06/17/1994 until: 03/17/2010)
16,59696 EUR
  (from: 03/18/2010 until: 04/08/2022)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 02/03/2010
  (from: 03/18/2010)
 Liquidators:
Janka Fedorcová
Potočná 8
Rozhanovce 044 42
From: 09/23/2020
  (from: 09/28/2021 until: 04/08/2022)
 Liquidators:
Ctibor Longauer
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
From: 02/03/2010
  (from: 03/18/2010 until: 09/04/2018)
 Liquidators:
Ctibor Longauer
Tyršovo nábrežie 5
Košice 040 01
From: 02/03/2010 Until: 02/02/2013
  (from: 09/05/2018 until: 09/04/2018)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za spoločnosť likvidátor koná samostatne a písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 03/18/2010 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo vyčlenením územného bytového družstva Hornád podľa ust. § 49 ods. 3 zák. č.176/90 Zb. a riadi sa stanovami schválenými a prijatými na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 11.6.1990.
  (from: 12/17/1991 until: 04/08/2022)
Zmeny v zápise boli urobené v súlade s ust. § 22 zák. č. 42/92 Zb. na základe aktualizovaných stanov družstva schválených členskou schôdzou dňa 1.10.1992 v zmysle ust. § 765 zákona č. 513/91 Zb.
  (from: 06/17/1994 until: 04/08/2022)
Zmeny stanov schválené členskou schôdzou dňa 16.12.1997.
  (from: 02/22/1999 until: 04/08/2022)
Zápisnica z členskej schôdze zo dňa 21.6.1999.
  (from: 09/14/1999 until: 04/08/2022)
Zápisnica z NČS BD zo dňa 4.11.2003.
  (from: 03/17/2004 until: 04/08/2022)
Okresný súd Košice I uznesením sp. zn. 29CbR/87/2018 zo dňa 12.12.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť vo vzťahu k výroku č II. dňa 23.09.2020 za likvidátora družstva menoval Janku Fedorcovú, člena predstavenstva.
  (from: 09/28/2021 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  07/19/2024
Date of extract :  07/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person