Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16736/B

Business name: 
Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
  (from: 01/01/2010)
Registered seat: 
Hrachová 6
Bratislava 821 05
  (from: 10/01/2020)
Identification number (IČO): 
35 740 655
  (from: 01/30/1998)
Date of entry: 
01/30/1998
  (from: 01/30/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/30/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 01/30/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 01/30/1998)
nákup, predaj, sprostredkovanie a prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 01/30/1998)
činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 08/27/2001)
vykonávanie trhacích prác
  (from: 08/27/2001)
zemné a búracie práce
  (from: 11/18/2002)
výroba a spracovanie kameniva a zemín, keramika
  (from: 11/18/2002)
vŕtanie studní
  (from: 11/18/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s ostatnými odpadmi
  (from: 11/18/2002)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/18/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 02/18/2004)
výkon činnosti stavbyvedúceho s odborným zameraním pozemné stavby
  (from: 02/18/2004)
poradenstvo v oblasti nakladania s odpadmi, pri výrobe, ničení a spracovaní výbušnín, v oblasti vŕtacích, trhacích, likvidačných a ohňostrojových prác
  (from: 02/18/2004)
výroba betónovej zmesi
  (from: 03/06/2007)
upratovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2007)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 03/06/2007)
reklama, propagácia a inzercia
  (from: 03/06/2007)
kopírovacie práce
  (from: 03/06/2007)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2007)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 03/06/2007)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2007)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 03/06/2007)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 03/06/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 03/06/2007)
technicko-organizačné zabezpečenie odborných kurzov, školení a vzdelávacích akcií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/2007)
bezpečnostnotechnické služby
  (from: 04/03/2008)
Partners: 
Eiffage Construction S.A.S.
Place de l´Europe 11
VELIZY VILLACOUBLAY 781 40
French Republic
Other identification number : 552000762
  (from: 06/21/2022)
Contribution of each member: 
Eiffage Construction S.A.S.
Amount of investment: 2 117 773 EUR Paid up: 2 117 773 EUR
  (from: 06/21/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/09/2021)
Julien Alain Daniel Leroy
Place Georges Pompidou 29
Levallois - Perret 923 00
Francúzska republika
From: 06/04/2021
  (from: 07/09/2021)
Acting in the name of the company: 
V prípade, pokiaľ má spoločnosť jedného konateľa, v mene spoločnosti koná konateľ samostatne. Pokiaľ má spoločnosť dvoch a viac konateľov, konajú v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 07/09/2021)
Capital: 
2 117 773 EUR Paid up: 2 117 773 EUR
  (from: 03/05/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 28.10.1997 spísanou do notárskej zápisnice č. N 232/97, Nz 231/97 notárkou JUDr. Dagmar Rojkovou v zmysle ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov Stary spis: S.r.o. 23771
  (from: 01/30/1998)
Notárska zápisnica N 159/98, Nz 157/98 zo dňa 19. 5. 1998 a notárska zápisnica N 220/98, Nz 218/98 zo dňa 24. 6. 1998 osvedčujúce prispôsobenie zakladateľskej listiny Zák. č. 11/1998 Zb.
  (from: 08/26/1998)
Dodatok k zakladateľskej listine zo dňa 11.12.2000 spísaný vo forme notárskej zápisnice JUDr. Ravlukovou N 407/00, Nz 407/00.
  (from: 08/27/2001)
Rozhodnutie o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 23. 5. 2002 spísané vo forme notárskej zápisnice JUDr. Dagmar Ravlukovou N 182/02, Nz 182/02. Úplné znenie zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 23. 5. 2002 spísané vo forme notárskej zápisnice JUDr. Dagmar Ravlukovou N 182/02, Nz 182/02.
  (from: 11/18/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny spoločnosti zo dňa 24.09.2003 spísané vo forme notárskej zápisnice notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom N 939/2003, Nz 84038/2003.
  (from: 02/18/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2006.
  (from: 01/01/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.1.2007. Dodatok zo dňa 21.2.2007 k rozhodnutiu jediného spoločníka zo dňa 29.1.2007. Zmena obchodného mena z pôvodného Špeciálne činnosti-Fabrický, spol. s r.o.
  (from: 03/06/2007)
Zápisnica z valného zrhomaždenia zo dňa 29.05.2007.
  (from: 06/16/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 15.10.2007.
  (from: 10/23/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 28.02.2008. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.03.2008.
  (from: 04/03/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 10.09.2008.
  (from: 10/11/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2008.. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008.
  (from: 01/03/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2009.
  (from: 03/05/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.03.2009.
  (from: 04/07/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 6.11.2009.
  (from: 11/21/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 07.12.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Špeciálne činnosti, s. r. o. na nové Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o.
  (from: 01/01/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.01.2010.
  (from: 02/25/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 08.04.2010.
  (from: 04/28/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 20.09.2010.
  (from: 10/20/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.12.2010.
  (from: 02/17/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.10.2011.
  (from: 12/22/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 01.02.2012.
  (from: 03/02/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 15.02.2013.
  (from: 03/01/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 20.06. 2014.
  (from: 08/07/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2015.
  (from: 08/04/2015)
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 06.07.2015 sp. zn. 4K/29/2015 - 68, ktoré nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 30.07.2015 súd zastavuje konkurzné konanie voči dlžníkovi : Eiffage Construction Slovenská republika, s. r. o. , so sídlom Hraničná 12, 821 05 Bratislava, IČO: 35 740 655.
  (from: 10/01/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.06.2016
  (from: 07/23/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.07.2016.
  (from: 08/20/2016)
Date of updating data in databases:  02/22/2024
Date of extract :  02/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person