Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1942/R

Business name: 
STAVEX spol. s r.o. - "v likvidácii"
  (from: 04/28/1999 until: 04/08/2022)
STAVEX spol. s r.o.
  (from: 04/03/1992 until: 04/27/1999)
Registered seat: 
593
Valaská Belá 972 28
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
Identification number (IČO): 
31 561 365
  (from: 04/03/1992)
Date of entry: 
04/03/1992
  (from: 04/03/1992)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/03/1992)
Objects of the company: 
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
stavba budov
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
výkon stavebného dozoru
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
výroba stavebných spojív a ich predaj
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
poradenské služby a skúšobníctvo v oblasti stavebných materiálov
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
maloobchod a veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadom
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Partners: 
Ing. Pavol Jurkovič
593
Valaská Belá
Slovak Republic
  (from: 04/03/1992 until: 04/04/1995)
Anna Jurkovičová
593
Valaská Belá
Slovak Republic
  (from: 04/03/1992 until: 04/04/1995)
Štefan Malina
Veľká Okružná 1030/25
Partizánske
Slovak Republic
  (from: 11/22/1995 until: 12/06/2017)
Ing. Pavol Jurkovič
M. Mišíka 399/19
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Ing. František Hečko
ul. Lúčky 1246/34
Bojnice 972 01
Slovak Republic
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Anton Chrenko
ul. Pálenice 1011/4
Chynorany
Slovak Republic
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Ing. Pavol Bunda
Koncová 22
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Luboš Loviška
R. Dúbravca 1564/3 A
Ružomberok 034 01
Slovak Republic
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Štefan Malina
Veľká Okružná 1030/25
Partizánske 958 01
Slovak Republic
  (from: 12/07/2017 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol Jurkovič
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/03/1992 until: 04/04/1995)
Anna Jurkovičová
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 04/03/1992 until: 04/04/1995)
Ing. Pavol Jurkovič
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/05/1995 until: 01/08/2010)
Ing. František Hečko
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/05/1995 until: 01/08/2010)
Anton Chrenko
Amount of investment: 20 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/05/1995 until: 01/08/2010)
Ing. Pavol Bunda
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/05/1995 until: 01/08/2010)
Luboš Loviška
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/05/1995 until: 01/08/2010)
Štefan Malina
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 01/08/2010)
Ing. Pavol Jurkovič
Amount of investment: 663,878378 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 01/09/2010 until: 04/08/2022)
Ing. František Hečko
Amount of investment: 663,878378 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 01/09/2010 until: 04/08/2022)
Anton Chrenko
Amount of investment: 663,878378 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 01/09/2010 until: 04/08/2022)
Ing. Pavol Bunda
Amount of investment: 663,878378 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 01/09/2010 until: 04/08/2022)
Luboš Loviška
Amount of investment: 663,878378 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 01/09/2010 until: 04/08/2022)
Štefan Malina
( peňažný vklad )
  (from: 01/09/2010 until: 12/06/2017)
Štefan Malina
Amount of investment: 663,878378 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 663,878378 EUR
  (from: 12/07/2017 until: 04/08/2022)
Management body: 
likvidátor
  (from: 04/28/1999 until: 01/08/2010)
konatelia
  (from: 04/05/1995 until: 04/27/1999)
Individual managing director
  (from: 04/03/1992 until: 04/04/1995)
Ing. František Hečko
ul. Lúčky 34/1
Bojnice
  (from: 04/05/1995 until: 04/27/1999)
Anton Chrenko
ul. Pálenice 1011/4
Chynorany
  (from: 04/05/1995 until: 04/27/1999)
Ing. Pavol Jurkovič
593
Valaská Belá
  (from: 04/03/1992 until: 04/27/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/05/1995 until: 04/27/1999)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 04/03/1992 until: 04/04/1995)
Capital: 
3 983,270268 EUR
  (from: 01/09/2010 until: 04/08/2022)
120 000 Sk
  (from: 11/22/1995 until: 01/08/2010)
100 000 Sk
  (from: 04/03/1992 until: 11/21/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/07/1999
  (from: 04/28/1999)
 Liquidators:
Ing. Pavol Jurkovič
M. Mišíka 399/19
Prievidza 971 01
From: 02/07/2018
  (from: 07/10/2018 until: 04/08/2022)
 Liquidators:
Marta Kováčová
Nábr. Sv. Cyrila 25/6
Prievidza
  (from: 04/28/1999 until: 12/06/2017)
 Liquidators:
Marta Kováčová
Nábr. Sv. Cyrila 25/6
Prievidza
Until: 09/22/2016
  (from: 12/07/2017 until: 12/06/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť počas likvidácie zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. likvidátor.
  (from: 07/10/2018 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje v rozsahu § 72 zákona č. 513/1991 Zb. l i k v i d á t o r.
  (from: 04/28/1999 until: 12/06/2017)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 30.3.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 04/03/1992 until: 04/08/2022)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.1.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1449
  (from: 04/05/1995 until: 04/08/2022)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 27.3.1995 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve Stary spis: S.r.o. 1449
  (from: 11/22/1995 until: 04/08/2022)
Valné zhromaždenie dňa 7.1.1999 rozhodlo o zrušení spoločnosti s likvidáciou a menovalo likvidátora.
  (from: 04/28/1999 until: 04/08/2022)
Okresný súd Trenčín uznesením č. k. 22CbR/26/2017-9 zo dňa 4.1.2018 menoval za likvidátora obchodnej spoločnosti STAVEX spol. s r.o. – “v likvidácii“ so sídlom 972 28 Valaská Belá 593, IČO 31 561 365 jej spoločníka a bývalého konateľa Ing. Pavla Jurkoviča, nar. 1.1.1958, bytom M. Mišíka 399/19, 971 01 Prievidza. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 7.2.2018.
  (from: 07/10/2018 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person