Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  462/L

Business name: 
L I Z E S s.r.o.
  (from: 11/05/1992 until: 01/17/2007)
KELCOM INTERNATIONAL Ružomberok, spol. s r.o.
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Registered seat: 
Žilinská cesta 7
Ružomberok 034 01
  (from: 10/10/2000 until: 01/17/2007)
J.Jančeka 32
Ružomberok 034 01
  (from: 11/05/1992 until: 10/09/2000)
Sládkovičova 29
Ružomberok 034 01
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Identification number (IČO): 
31 564 739
  (from: 05/27/1992)
Date of entry: 
05/27/1992
  (from: 05/27/1992)
Person dissolved from: 
6.11.2006
  (from: 01/18/2007)
Date of deletion: 
01/18/2007
  (from: 01/18/2007)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/18/2007)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1992)
Objects of the company: 
nákup, predaj a prenájom, montáž a servis zabezpečovacích a protipožiarnych zariadení, telekomunikačných a oznamovacích zariadení a kancelárskych strojov
  (from: 05/27/1992 until: 06/27/1993)
sprostredkovacia činnosť, projekčná a konzultačná činnosť týkajúca sa týchto zaria- dení
  (from: 05/27/1992 until: 06/27/1993)
zahranično-obchodná činnosť v uvedenej oblasti
  (from: 05/27/1992 until: 06/27/1993)
montáž, oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia, revízia elektrických zariadení
  (from: 06/28/1993 until: 01/17/2007)
sprostredkovanie obchodu, prenájom kancelárskych strojov, prenájom nehnuteľností, prenájom strojov a nástrojov, podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/28/1993 until: 01/17/2007)
protipožiarna ochrana
  (from: 06/28/1993 until: 01/17/2007)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (from: 06/28/1993 until: 01/17/2007)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
maloobchod mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
demolácia a zemné práce
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
maľovanie, lakovanie a sklenárske práce
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
Partners: 
Peter G o l e c k ý
222
Liptovská Teplá
Slovak Republic
  (from: 11/05/1992 until: 11/11/1998)
Peter G o l e c k ý
222
Liptovská Teplá
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Vladimír J a v o r e k
Sládkovičova 29
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Miroslav K a m h a l
ul. Lesná B 1/34
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 11/05/1992 until: 11/11/1998)
Miroslav K a m h a l
ul. Lesná B 1/34
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Dušan K l o b u š i a k
Jefremovská 40/43
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Miroslav K a m h a l
ul. Lesná B 1/34
Ružomberok
Slovak Republic
  (from: 11/12/1998 until: 01/17/2007)
Peter G o l e c k ý
222
Liptovská Teplá
Slovak Republic
  (from: 11/12/1998 until: 01/17/2007)
Contribution of each member: 
Vladimír J a v o r e k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Miroslav K a m h a l
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Peter G o l e c k ý
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Dušan K l o b u š i a k
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Miroslav K a m h a l
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/05/1992 until: 11/11/1998)
Peter G o l e c k ý
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/05/1992 until: 11/11/1998)
Miroslav K a m h a l
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/12/1998 until: 01/17/2007)
Peter G o l e c k ý
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 11/12/1998 until: 01/17/2007)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/27/1992 until: 01/17/2007)
Dušan K l o b u š i a k
Jefremovská 40/43
Ružomberok
  (from: 05/27/1992 until: 11/04/1992)
Miroslav K a m h a l
ul. Lesná B 1/34
Ružomberok
  (from: 05/27/1992 until: 01/17/2007)
Peter G o l e c k ý
222
Liptovská Teplá
  (from: 11/05/1992 until: 01/17/2007)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia spolu.
  (from: 05/27/1992 until: 01/17/2007)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 11/12/1998 until: 01/17/2007)
100 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 11/11/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 8.11.1991 podľa § 106n zák. č. 103/90 Zb. Hosp. zák.
  (from: 05/27/1992 until: 01/17/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 6.7.l992 bol schválený Dodatok č. l k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1659
  (from: 11/05/1992 until: 01/17/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia, konanom dňa 15.5.1993 bol scvhálený Dodatok č. 2, ktorým sa upravuje spoločenská zmluva v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 06/28/1993 until: 01/17/2007)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.6.1998 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 11/12/1998 until: 01/17/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 10.1.2000 bol schválený dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve.
  (from: 05/04/2000 until: 01/17/2007)
Na valnom zhromaždení dňa 28. 7. 2000 bol schválený dodatok k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/10/2000 until: 01/17/2007)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person