Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  369/V

Business name: 
Termostav Košice, štátny podnik
  (from: 05/02/1991 until: 11/30/1995)
Registered seat: 
Priemyselná 3
Košice
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Identification number (IČO): 
17 054 079
  (from: 05/02/1991)
Date of entry: 
05/01/1991
  (from: 05/02/1991)
Date of deletion: 
12/01/1995
  (from: 12/01/1995)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 05/02/1991)
Ordinary capital: 
36 275 000 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Termostav Košice, štátny podnik Sídlo: Priemyselná 3, Košice IČO: 17 054 079 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 125 zo dňa 27.6.1994 podľa zák. č. 111/90 Zb. Majetok, práva a záväzky zrušeného podniku preberá spoločnosť TERMOSTAV-MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice so sídlom v Košiciach, Priemyselná č. 3 v zmysle Uznesenia Výkonného výboru FNM SR zo dňa 23.6. 1994 podľa zmluvy o predaji podniku č. 378/ 1994 zo dňa 30.6.1994 uzavretej medzi Fondom národného majetku SR a spoločnosťou s ručením obmedzeným TERMOSTAV-MRÁZ. Deň výmazu: 1.12.1995
  (from: 12/01/1995)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person