Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  369/V

Business name: 
Termostav Košice, štátny podnik
  (from: 05/02/1991 until: 11/30/1995)
Registered seat: 
Priemyselná 3
Košice
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Košice
  (from: 05/02/1991 until: 06/28/1994)
Identification number (IČO): 
17 054 079
  (from: 05/02/1991)
Date of entry: 
05/01/1991
  (from: 05/02/1991)
Date of deletion: 
12/01/1995
  (from: 12/01/1995)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/01/1995)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 05/02/1991)
Objects of the company: 
Základným predmetom činnosti štátneho podniku je výstavba všetkých druhov priemyselných komínov, vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení, vykonávanie tepelných, chladových a žiaruvzdorných izolácií, opravárenská a zámočnícka činnosť. V súlade so všeobecne záväznými predpismi podnik môže vykonávať ďalšie činnosti súvisiace so základným predmetom činnosti ako aj inú hospodársku činnosť, pokiaľ tým nenaruší plnenie hospodárskych záväzkov vyplývajúcich zo základného predmetu činnosti. Uvedené činnosti môže podnik vykonávať i v zahraničí v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
  (from: 05/02/1991 until: 06/28/1994)
výstavba všetkých druhov komínov, vykonávanie žiaruvzdorných výmuroviek tepelných zariadení
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
vykonávanie tepelných, chladových a žiaruvzdorných izolácií
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
opravy strojov /mechanické/
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
zámočnícka činnosť
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Management body: 
riaditeľ
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
riaditeľ
  (from: 05/02/1991 until: 06/28/1994)
Michal Varchol - poverený riadením
  (from: 05/02/1991 until: 06/28/1994)
Michal Varchol - riaditeľ
Humenská 15
Košice
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Igor Ščambora - výrobný námestník
Stierova 15
Košice
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Representation: 
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ, v jeho neprítomnosti výrobný námestník.
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Za štátny podnik podpisuje Michal Varchol poverený riadením štátneho podniku a to tak,že k písanémualebo tlačenému názvu podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/02/1991 until: 06/28/1994)
Ordinary capital: 
36 275 000 Sk
  (from: 06/29/1994 until: 11/30/1995)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a : Obchodné meno: Termostav Košice, štátny podnik Sídlo: Priemyselná 3, Košice IČO: 17 054 079 ako aj všetky doteraz platné zápisy pre jeho zrušenie bez likvidácie rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 125 zo dňa 27.6.1994 podľa zák. č. 111/90 Zb. Majetok, práva a záväzky zrušeného podniku preberá spoločnosť TERMOSTAV-MRÁZ, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice so sídlom v Košiciach, Priemyselná č. 3 v zmysle Uznesenia Výkonného výboru FNM SR zo dňa 23.6. 1994 podľa zmluvy o predaji podniku č. 378/ 1994 zo dňa 30.6.1994 uzavretej medzi Fondom národného majetku SR a spoločnosťou s ručením obmedzeným TERMOSTAV-MRÁZ. Deň výmazu: 1.12.1995
  (from: 12/01/1995)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou Ministerstva výstavby a stavebníctva SR č. 321-763/1991 zo dňa 24.4.1991.
  (from: 05/02/1991 until: 11/30/1995)
Date of updating data in databases:  05/26/2024
Date of extract :  05/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person