Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1307/V

Business name: 
ARCOLA, a.s.
  (from: 07/20/2000)
Registered seat: 
Pri prachárni 4
Košice 040 01
  (from: 10/27/2004)
Identification number (IČO): 
35 792 442
  (from: 07/20/2000)
Date of entry: 
07/20/2000
  (from: 07/20/2000)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/20/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 07/20/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/20/2000)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 07/20/2000)
prenájom priemyselného a spotrebného tovaru
  (from: 07/20/2000)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 07/20/2000)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/20/2000)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti predmetu podnikania
  (from: 07/20/2000)
obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
  (from: 07/20/2000)
prenájom nehnuteľností s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 07/20/2000)
inžinierska činnosť okrem vybraných činností vo výstavbe
  (from: 07/20/2000)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/11/2004)
Anna Maria Schwieters - predseda
Hulkesteinseweg 12a
Arnhem 6812
Holandské kráľovstvo
From: 03/01/2016
  (from: 03/17/2016)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná člen predstavenstva samostatne.
  (from: 03/17/2016)
Capital: 
1 526 924 EUR
  (from: 06/16/2009)
Shares: 
Number of shares: 46
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 06/16/2009)
Stockholder: 
BELARCOLA S.A.
rue Royale 97
Brusel 1000
Belgicko
  (from: 10/25/2008)
Supervisory board: 
Miriam Hadobás
227
Cestice 044 71
From: 06/29/2016
  (from: 07/09/2016)
Ing. Ľudmila Alzate Madero
Jelšová 18
Košice - mestská časť Košická Nová Ves 040 22
From: 05/16/2018
  (from: 06/07/2018)
Maria Gerardina Theodora Wessel
Vilsterseweg 1-9
Vilsteren 7734 PD
Holandské kráľovstvo
From: 03/01/2016
  (from: 03/17/2016)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica N 513/00, Nz 495/00 zo dňa 17.7.2000 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. v znení novely.
  (from: 07/20/2000)
Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 3.5.01, ktorého konanie bolo osvedčené v notárskej zápisnici Nz 176/01 napísanej dňa 3.5.01 notárkou JUDr. Potančokovou na ktorom bola schválená zmena stanov.
  (from: 05/21/2001)
Mgr. Martin Keltoš deň zániku funkcie: 19.2.2002 JUDr.Peter Keltoš deň zániku funkcie: 19.2.2002 Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 19.2.2002. Jediným akcionárom spoločnosti je: BELARCOLA S.A., Avenue de Tervueren, 1040 Bruxelles, Belgicko.
  (from: 03/25/2002)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 3.6.2004. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo 4.6.2004. Zánik funkcie člena dozornej rady Ph. Grumera a D. Jacquemont dňa 3.6.2004.
  (from: 08/31/2004)
Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení konanom dňa 31.08.2004, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N 540/04, Nz 67458/04 spísanou notárom JUDr. Miloslavom Kováčom.
  (from: 09/11/2004)
Notárska zápisnica N 581/04, NZ 73437/04 zo dňa 5.10.2004. Zmena sídla spoločnosti z pôvodného Mickiewiczova 2, 811 07 Bratislava.
  (from: 10/27/2004)
Date of updating data in databases:  07/22/2021
Date of extract :  07/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person