Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  5081/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
EXATA GROUP, a.s.
  (from: 03/10/2016)
Registered seat: 
Orechová Potôň 2066
Orechová Potôň 930 02
  (from: 03/10/2016)
Identification number (IČO): 
36 744 344
  (from: 08/04/2010)
Date of entry: 
02/24/2007
  (from: 08/04/2010)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 08/04/2010)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2010)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/04/2010)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 08/04/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 08/04/2010)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/04/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/04/2010)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/04/2010)
prenájom nehnuteľnosti spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/04/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/04/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/04/2010)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 09/12/2015)
spracovanie a výroba osív
  (from: 09/12/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 08/04/2010)
Tomáš Bartal - člen
Gaštanový rad 478/10
Malé Dvorníky 929 01
From: 06/26/2015
  (from: 07/07/2015)
Vladimír Tvaroška - predseda
Štefanovičova 7028/7
Bratislava 811 04
From: 07/01/2014
  (from: 07/19/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda predstavenstva a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 07/07/2015)
Capital: 
1 025 000 EUR Paid up: 1 025 000 EUR
  (from: 01/14/2011)
Shares: 
Number of shares: 50
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 500 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. stvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (from: 08/04/2010)
Number of shares: 4000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 250 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmietnuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá až ôsma veta stanov spoločnosti.
  (from: 01/14/2011)
Supervisory board: 
JUDr. Marta Lehnertová - člen
Mišíkova 18
Bratislava 811 06
From: 08/04/2010
  (from: 08/04/2010)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
From: 07/01/2014
  (from: 07/19/2014)
Ing. Alexandra Broszová - člen
Pod agátmi 14661/2
Bratislava 821 07
From: 07/01/2014
  (from: 07/19/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 22.01.2007 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 08/04/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.6.2010, na ktorom bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti s ručením obmedzeným E.X.A.T., spol. s r.o. na akciovú spoločnosť E.X.A.T. A – Group, a. s..
  (from: 08/04/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 06.09.2010.
  (from: 09/17/2010)
Notárska zápisnica č. N 736/2010, Nz 57847/2010, NCRls 58543/2010 zo dňa 20.12.2010.
  (from: 01/14/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 198/2014, Nz 24931/2014, NCRls 25401/2014 zo dňa 01.07.2014.
  (from: 07/19/2014)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 26.06.2015.
  (from: 07/07/2015)
Zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 03.09.2015
  (from: 09/12/2015)
Date of updating data in databases:  01/31/2023
Date of extract :  02/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person