Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16922/B

Business name: 
Graphic-media, s.r.o.
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
RIGEZ, s.r.o.
  (from: 03/10/1998 until: 05/17/2001)
Registered seat: 
Kašmírska 24
Bratislava 821 04
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
Belehradská 9
Bratislava 831 04
  (from: 10/29/1999 until: 05/17/2001)
Račianska 188
Bratislava 831 05
  (from: 07/24/1998 until: 10/28/1999)
Nevädzova 5
Bratislava 821 01
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Identification number (IČO): 
35 742 895
  (from: 03/10/1998)
Date of entry: 
03/10/1998
  (from: 03/10/1998)
Person dissolved from: 
26. 7. 2011
  (from: 08/13/2011)
Date of deletion: 
08/13/2011
  (from: 08/13/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/10/1998)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
poradenská činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
vykonávanie inžinierskych stavieb, priemyselných stavieb, bytových a občianskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 10/29/1999 until: 08/12/2011)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 10/29/1999 until: 08/12/2011)
prieskum trhu
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
usporadúvanie školení, seminárov a vzdelávacích podujatí
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
fotografické služby
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
požičiavanie motorových vozidiel
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
výroba a predaj nenahratých zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
vydavateľská činnosť
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
faktoring a forfaiting
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
podnikateľské poradenstvo v oblasti výpočtovej a kancelárskej techniky
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
prenájom prezentačnej a audiovizuálnej techniky s príslušenstvom
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
grafické práce na počítači podľa predlohy
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
tvorba web stránok
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
automatizované spracovanie dát
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
Partners: 
Ing. Peter Dunajčík
Na pasekách 14
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Mário Lano
Hlavná 55
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/24/1998 until: 10/28/1999)
Ing. Ivan Rosenberger
Belehradská 9
Bratislava 831 04
Slovak Republic
  (from: 10/29/1999 until: 05/17/2001)
Jana Hubertová
Rezedová 6
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
Ing. Stanislav Lebeda
Lhotská 2206
London 193 00
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Jiří Šimončík
Kubíkova 1180/9
London 182 00
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Peter Dunajčík
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Jiří Šimončík
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Ing. Stanislav Lebeda
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Mário Lano
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/24/1998 until: 10/28/1999)
Ing. Ivan Rosenberger
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/29/1999 until: 05/17/2001)
Jana Hubertová
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
Ing. Peter Dunajčík
Na pasekách 14
Bratislava 831 06
  (from: 03/10/1998 until: 07/23/1998)
Mário Lano
Hlavná 55
Bratislava
  (from: 07/24/1998 until: 10/28/1999)
Ing. Ivan Rosenberger
Belehradská 9
Bratislava 831 04
  (from: 10/29/1999 until: 05/17/2001)
Jana Hubertová
Rezedová 6
Bratislava 821 01
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 10/29/1999 until: 08/12/2011)
100 000 Sk
  (from: 03/10/1998 until: 10/28/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 32CbR/118/2009, Sro 16922/B zo dňa 28.06.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.07.2011 bola zrušená obchodná spoločnosť Graphic-media, s.r.o., Kašmírska 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 742 895 bez likvidácie. Obchodná spoločnosť Graphic-media, s.r.o., Kašmírska 24, 821 04 Bratislava, IČO: 35 742 895, zapísaná v obchodnom registri v odd. Sro vo vložke č. 16922/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 08/13/2011)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzaným dňa 4.12.1997 a jej dodatkom č.1 zo dňa 4.3.1998 v zmysle § 24 , §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov. Stary spis: S.r.o. 23957
  (from: 03/10/1998 until: 08/12/2011)
Notárska zápisnica N 503/98, Nz 501/98 spísaná dňa 10.6.1998 notárkou JUDr elenou Hrušovskou osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov, zmena konateľa, sídla a dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/24/1998 until: 08/12/2011)
Prevod obchodného podielu a zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 13.8.1999. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 137/99, Nz 125/99 zo dňa 13.8.1999 v súlade s novelou Obchodného zákonníka.
  (from: 10/29/1999 until: 08/12/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia a zmena spoločenskej zmluvy vo forme notárskej zápisnice N 95/01, Nz 90/01 napísanej dňa 3.4.2001 notárom JUDr. Pohronskou. Zmena obchodného mena z RIGEZ, s.r.o. na Graphic-media s.r.o.
  (from: 05/18/2001 until: 08/12/2011)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person