Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  67112/B

Business name: 
MACOTELL, s. r. o.
  (from: 09/01/2010 until: 06/13/2013)
Registered seat: 
Kupeckého 2
Bratislava 821 08
  (from: 09/01/2010 until: 06/13/2013)
Identification number (IČO): 
45 505 969
  (from: 09/01/2010)
Date of entry: 
09/01/2010
  (from: 09/01/2010)
Date of deletion: 
06/14/2013
  (from: 06/14/2013)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 06/14/2013)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/01/2010)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 09/01/2010 until: 06/13/2013)
Other legal facts: 
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 05.06.2013 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti MACOTELL, s. r. o., so sídlom Kupeckého 2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 505 969, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 67112/B bez likvidácie a bola schválená zmluva o zlúčení. Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 664/2013, Nz 18819/2013, NCRIs 19256/2013 zo dňa 05.06.2013, na základe ktorej preberá spoločnosť HFK GROUP s. r. o., so sídlom Okružná 3239, 900 01 Modra, IČO: 43 996 922 ako univerzálny právny nástupca celé imanie, všetky práva a povinnosti, záväzky a pohľadávky zanikajúcej spoločnosti MACOTELL, s. r. o., so sídlom Kupeckého 2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 505 969. Obchodná spoločnosť MACOTELL, s. r. o., so sídlom Kupeckého 2, 821 08 Bratislava, IČO: 45 505 969, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro vl. č. 67112/B sa v y m a z á v a z obchodného registra.
  (from: 06/14/2013)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 06/14/2013)
Legal successor: 
HFK GROUP, s.r.o.
Okružná 3239
Modra 900 01
  (from: 06/14/2013)
Date of updating data in databases:  12/07/2023
Date of extract :  12/10/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person