Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  204/S

Business name: 
Zväz chovateľov oviec a kôz na Slovensku - družstvo
  (from: 05/22/1995)
Registered seat: 
Skuteckého 19
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/26/2008)
Identification number (IČO): 
31 629 237
  (from: 05/22/1995)
Date of entry: 
05/22/1995
  (from: 05/22/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/22/1995)
Objects of the company: 
usporiadavanie a organizovanie výstav biologického materiálu a produktov
  (from: 05/22/1995)
vykonávanie a sprostredkovanie konzultačnej činnosti pri zakladaní, vedení chovu a spracovaní produktov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/22/1995)
vydavateľská a propagačná činnosť
  (from: 05/22/1995)
školiteľská činnosť v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
  (from: 09/19/2007)
organizovanie školení a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/19/2007)
propagácia a reklama produkcie z chovu oviec a kôz (ovčie a kozie mäso, výrobky z ovčieho a kozieho mlieka)
  (from: 05/04/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ alebo iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/26/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 10/26/2012)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 10/26/2012)
Vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti: Výrobca mliečnych výrobkov
  (from: 01/05/2023)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/22/1995)
Ing. Igor Nemčok - Chairman of the Board of Directors
Senická cesta 4554/25
Banská Bystrica 974 01
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Eduard Janíček - Vice-chairman of the Board of Directors
SNP 1449/54
Považská Bystrica 017 01
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Peter Angelovič - Member of the Board of Directors
363
Kamenica 082 71
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Oľga Apoleníková - Member of the Board of Directors
391
Pružina 018 22
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Radovan Drozd - Member of the Board of Directors
Janka Kráľa 511
Ladce 018 63
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Ján Dvorjak - Member of the Board of Directors
243
Čierne nad Topľou 094 34
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Tomáš Kitz - Member of the Board of Directors
Nová 438/5
Kežmarok 060 01
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
MVDr. Patrik Keľo - Member of the Board of Directors
78
Vyšný Skálnik 980 52
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Emil Kormoš - Member of the Board of Directors
Bajerovce 105
Šarišské Dravce 082 73
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Michal Števko - Member of the Board of Directors
Ľanová 5
Levice 934 05
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Prof. RNDr. Milan Margetín , PhD. - Member of the Board of Directors
Bazovského 2748/21
Trenčín 911 08
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Anna Kováčiková - Member of the Board of Directors
665
Liptovské Revúce 034 74
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Marek Marko - Member of the Board of Directors
Partizánska cesta 554/37
Valaská 976 46
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Acting: 
Menom družstva koná ako štatutárny orgán predstavenstvo vo všetkých veciach. Písomnosti menom družstvapodpisuje vždy predseda alebo podpredseda družstva a jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/22/1995)
Supervisory board: 
Ing. Július Habovštiak
Vladina 716
Tvrdošín 027 44
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Milan Múčka
236
Zliechov 018 32
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Ing. Július Šándor
Pleš 88
Rapovce 985 31
From: 04/26/2019
  (from: 09/28/2019)
Registered capital: 
8 365 EUR
  (from: 10/26/2012)
Basic member contribution: 
33 EUR
  (from: 10/26/2012)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založená ustanovujúcou schôdzou dňa 26.4.1995 v zmysle § 224 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 558
  (from: 05/22/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 26.11.1997, bola schválená zmena stanov družstva.
  (from: 05/12/1998)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/25/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person