Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  1052/V

Business name: 
PD Čečejovce, družstvo
  (from: 07/08/2015)
Registered seat: 
Paňovská 7/530
Čečejovce 044 71
  (from: 11/26/2004)
Identification number (IČO): 
31 692 915
  (from: 07/11/1994)
Date of entry: 
07/11/1994
  (from: 07/11/1994)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/11/1994)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 07/11/1994)
oprava motorových vozidiel a oprava karosérií
  (from: 07/11/1994)
výroba a oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/11/1994)
výroba potravín a nápojov, mäsiarstvo a údenárstvo
  (from: 07/11/1994)
obchodná činnosť: zvieratá, živočíšne a rastlinné výrobky, potraviny, nápoje, liehové tekutiny, tabak a tabakové výrobky, cukríky, káva, cukrárenské výrobky, výrobky z chemického priemyslu a priemyslových odvetví, hnojivá, plasty a výrobky farmaceutických výrobkov
  (from: 07/11/1994)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 07/11/1994)
stravovanie závodné
  (from: 07/11/1994)
poskytovanie prác a služieb svojim členom
  (from: 07/11/1994)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/08/2015)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/08/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/26/2004)
Ing. Pavel Tokoš - Chairman of the Board of Directors
314
Popudinské Močidľany 908 61
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Peter Bartko - Vice-chairman of the Board of Directors
Slnečná 222/7
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Tomáš Duffek - Member of the Board of Directors
114
Trnovec 908 51
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Acting: 
Konať v mene družstva sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom družstvo zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Za družstvo podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k vytlačenému alebo k napísanému obchodnému názvu družstva pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/08/2015)
Supervisory board: 
Ing. Július Ďurčo
Muškátová 209/2
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Ing. Jozef Vojáček
Hlavná 77/130
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Andrej Varga
Paňovská 526/10
Čečejovce 044 71
From: 01/01/2020
  (from: 01/04/2020)
Registered capital: 
1 250 EUR
  (from: 03/18/2009)
Basic member contribution: 
10 EUR
  (from: 03/18/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo rozdelením Poľnohospodárskeho družstva Čečejovce na ustanovujúcej členskej schôdzi osvedčenej notárskou zápisnicou zo dňa 29.6.1994.
  (from: 07/11/1994)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 22.2.1997.
  (from: 05/20/1997)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou družstva dňa 28.2.1998.
  (from: 09/23/1998)
Zmena stanov schválená výročnou členskou schôdzou dňa 27.2.1999.
  (from: 08/09/1999)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person