Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  222/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Topoľníky " v likvidácii "
  (from: 01/01/2005 until: 05/10/2005)
Poľnohospodárske družstvo Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/31/2004)
Poľnohospodárske družstvo v Topoľníkoch
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
Registered seat: 
Chladná 71
Topoľníky 930 11
  (from: 03/17/2004 until: 05/10/2005)
Chladná 7
Topoľníky 930 11
  (from: 05/05/1993 until: 03/16/2004)
Topoľníky
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
Identification number (IČO): 
00 677 841
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Date of deletion: 
05/11/2005
  (from: 05/11/2005)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 05/11/2005)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárske výroby:
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
rastlinné výroby poľné a špeciálne vrátane zeleninárstva, ovocinárstva, vinohradníctva a kvetinárstva
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
živočíšne výroby vrátane plemenárstva
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
lesné výroby
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
potravinárske výroby
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
spracovanie poľnohospodárskych a lesných výrobkov a surovín
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
výroby a činnosti slúžiace potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
montáž a výstavba kvapkových závlah s pôsobnosťou vykonávania mimo okresu Dunajská Streda
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
stavebná činnosť
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov vrátane cestných motorových vozidiel
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
doprava pre členov a nákladná doprava pre cudzích
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a pre iné fyzické a právnické osoby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
s nakúpenými poľnohopodárskymi a potravinárskymi výrobkami
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobakmi a iným nakúpeným tovarom
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
podnikateľská činnosť v oblasti peňažníctva, v oblastiach, ktoré nie sú všeobecne záväznými právnymi normami vyhradené osobitným právnym subjektom.
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
verejná cestná hromadná osobná neperiodická doprava
  (from: 10/20/1992 until: 05/10/2005)
poľnohospodárske výroby
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
rastlinné výroby poľné a špeciálne vrátane zeleninárstva, ovocinárstva, vinohradníctva a kvetinárstva
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
živočišné výroby vrátane plemenárstva
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
montáž a výstavba kvapkových závlah s pôsobnosťou vykonávania mimo okresu Dunajská Streda
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
stavebná činnosť pre vlastnú potrebu
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov vrátane cestných motorových vozidiel, pre vlastnú potrebu
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
doprava pre členov a nákladná doprava pre cudzích
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
poskytovanie prác a služieb pre členov
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi výrobkami, s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami, s inými nakúpenými výrobkami
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi, potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/05/1993 until: 03/16/2004)
Managing board
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
František Agh - člen
Hviezdna 4
Topoľníky
  (from: 06/09/1998 until: 03/16/2004)
František Androvics - člen
Dunajská 85
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
František Androvics - člen
Dunajská 85
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 06/08/1998)
Ján Bartal - člen
Trhová 20
Topoľníky
  (from: 06/09/1998 until: 03/16/2004)
Dezider Bognár - člen
Hlavná 63
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Dezider Bognár - člen
Hlavná 63
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 06/08/1998)
Ing. Helena Csölleová - člen
Hlavná 155
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Ing. Helena Csölleová - člen
Hlavná 155
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 03/16/2004)
Alojz Dorák - člen
Pionierska 4
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Alojz Dorák - člen
Pionierska 4
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 06/08/1998)
Gabriel Dudás - člen
Železničná 9
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Gabriel Dudáš - člen
Železničná 9
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 03/16/2004)
Ing. Ignác Forró - podpredseda
Krivá 1
Topoľníky
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
Ing. Ignác Forró - podpredseda
Krivá 30
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Imrich Károlyi - člen
Hlavná 25
Topoľníky
  (from: 06/09/1998 until: 03/16/2004)
Ladislav Lörincz - člen
Ružová 9
Topoľníky
  (from: 06/09/1998 until: 03/16/2004)
Ľudovit Molnár - člen
Hlavná 157
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Ľudovít Molnár - člen
Hlavná 157
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 06/08/1998)
Helena Nagyová - členka
Dunajská 78
Topoľníky
  (from: 06/09/1998 until: 03/16/2004)
Ing. Štefan Papp - predseda
Pionierska 6
Topoľníky
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
Ing. Štefan Papp - predseda
Pionierska 6
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Ladislav Szajkó - člen
Hviezdna 15
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 03/16/2004)
Ladislav Szajkó - člen
Hviezdná 15
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Ferdinand Tóth - člen
Hlavná 51
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Ferdinand Tóth - člen
Hlavná 51
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 03/16/2004)
Ladislav Varga - člen
Poľná 26
Topoľníky
  (from: 05/05/1993 until: 12/04/1997)
Ladislav Varga - člen
Poľná 26
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 06/08/1998)
Ing. Štefan Papp - predseda
Pionierska 6
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 05/10/2005)
Ing. Ignác Forró - podpredseda
Krivá 30
Topoľníky
  (from: 12/05/1997 until: 05/10/2005)
Ing. Helena Csölleová - členka
Hlavná 155
Topoľníky
  (from: 03/17/2004 until: 05/10/2005)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 03/17/2004 until: 05/10/2005)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 05/05/1993 until: 03/16/2004)
Za družstvo podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/01/1990 until: 05/04/1993)
Registered capital: 
350 000 Sk
  (from: 03/17/2004 until: 05/10/2005)
19 600 000 Sk
  (from: 05/05/1993 until: 03/16/2004)
Basic member contribution: 
50 000 Sk
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2005
  (from: 05/11/2005)
Date of entry into voluntary liquidation: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 05/10/2005)
 Liquidators:
Ing. Helena Csölleová
Hlavná 155
Topoľníky 930 11
From: 01/01/2005
  (from: 01/01/2005 until: 05/10/2005)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene družstva pri úkonoch smerujúcich k jeho likvidácii.
  (from: 01/01/2005 until: 05/10/2005)
Date of completion of voluntary liquidation: 03/31/2005
  (from: 05/11/2005)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 14.3. 1990, podľa Zákona č.90/1988 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 04/01/1990 until: 05/10/2005)
Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 21.12.1992, v zmysle Zák.č. 513/91 Zb. Družstvo bolo pretransformované na družstvo v zmysle § 765 Zák.č. 513/91 Zb. a Zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 453
  (from: 05/05/1993 until: 05/10/2005)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 10.05.1996. Stary spis: Dr 453
  (from: 09/12/1996 until: 05/10/2005)
Členská schôdza konaná dňa 30.12.2002 schválila zmenu stanov (úplné znenie).
  (from: 02/05/2003 until: 05/10/2005)
Rozhodnutie členskej schôdze zo dňa 26.09.2003. Zmena sídla spoločnosti z Chladná 7, 930 11 Topoľníky na Chladná 71, 930 11 Topoľníky.
  (from: 03/17/2004 until: 05/10/2005)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person