Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1968/R

Business name: 
KOPEK s.r.o.
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
Registered seat: 
Bernolákova, Dolné Kočkovce 48
Púchov 020 01
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
Identification number (IČO): 
31 564 259
  (from: 05/20/1992)
Date of entry: 
05/20/1992
  (from: 05/20/1992)
Person dissolved from: 
30.12.2013
  (from: 01/09/2014)
Date of deletion: 
01/09/2014
  (from: 01/09/2014)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
zlúčenie so spoločnosťou KOPEK plus s.r.o.
  (from: 01/09/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1992)
Objects of the company: 
výroba pekáren. výrobkov vr. cukráren. okrem trvanl. výrobkov
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
maloobch. so zmieš. tovar. hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
maloobch. s knihami, novinami, časopismi, pisac. a kance. potreb.
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
vykonávanie priemyselných stavieb, vrátane dodávky zariadení
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerst./
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
Partners: 
Viliam G e r b e l
Bernolákova, Dolné Kočkovce 48
Púchov
Slovak Republic
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Ing. Daniel Gerbel
Bernolákova, Dolné Kočkovce 48
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 06/16/2006 until: 03/16/2010)
Ing. Daniel Gerbel
Bernolákova, Dolné Kočkovce 48
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ing. Viliam Gerbel
Moyzesova, Dolné Kočkovce 385
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ľubica W i r g h o v á
Družby národov 1424/3
Púchov
Slovak Republic
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Ľubica Wirghová
Okružná 1424/20
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Strmý vŕšok 8007/7
Bratislava-Záhorská Bystrica 841 06
Slovak Republic
  (from: 03/17/2010 until: 01/08/2014)
Ing. Viliam Gerbel
Moyzesova, Dolné Kočkovce 385
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 06/16/2006 until: 01/08/2014)
Ľubica Wirghová
Okružná 1424/20
Púchov 020 01
Slovak Republic
  (from: 06/16/2006 until: 01/08/2014)
Darina B o č k o v á
Fínska 17
Šumperk
Česká republika
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Daniel G e r b e l
Hackländer Str.
Osnabrück
Spolková republika Nemecko
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Ing. Darina Bočková
Nová 2905
Varnsdorf
Česká republika
  (from: 04/26/1999 until: 01/08/2014)
Contribution of each member: 
Daniel G e r b e l
Amount of investment: 37 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 37 000 Sk
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Viliam G e r b e l
Amount of investment: 21 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 21 000 Sk
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Ľubica W i r g h o v á
Amount of investment: 21 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 21 000 Sk
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Darina B o č k o v á
Amount of investment: 21 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 21 000 Sk
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Ing. Daniel Gerbel
( peňažný vklad )
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ing. Daniel Gerbel
Amount of investment: 74 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 74 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 01/27/2010)
Ing. Viliam Gerbel
( peňažný vklad )
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ing. Viliam Gerbel
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 01/27/2010)
Ing. Darina Bočková
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 04/26/1999 until: 01/27/2010)
Ľubica Wirghová
( peňažný vklad )
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ľubica Wirghová
Amount of investment: 42 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 42 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 01/27/2010)
Ing. Daniel Gerbel
Amount of investment: 2 457 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 457 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 03/16/2010)
Ing. Viliam Gerbel
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 03/16/2010)
Ing. Darina Bočková
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 03/16/2010)
Ľubica Wirghová
Amount of investment: 1 395 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 395 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 03/16/2010)
Ing. Daniel Gerbel , PhD.
Amount of investment: 2 457 EUR Paid up: 2 457 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 01/08/2014)
Ing. Viliam Gerbel
Amount of investment: 1 395 EUR Paid up: 1 395 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 01/08/2014)
Ing. Darina Bočková
Amount of investment: 1 395 EUR Paid up: 1 395 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 01/08/2014)
Ľubica Wirghová
Amount of investment: 1 395 EUR Paid up: 1 395 EUR
  (from: 03/17/2010 until: 01/08/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
Viliam G e r b e l
Bernolákova, Dolné Kočkovce 48
Púchov
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Ing. Viliam Gerbel
Moyzesova, Dolné Kočkovce 385
Púchov 020 01
  (from: 04/26/1999 until: 06/15/2006)
Ing. Viliam Gerbel
Moyzesova, Dolné Kočkovce 385
Púchov 020 01
From: 05/20/1992
  (from: 06/16/2006 until: 01/08/2014)
Ing. Petr Boček
Nová 2905
Varnsdorf 407 47
Česká republika
From: 03/17/2010
  (from: 03/17/2010 until: 01/08/2014)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
Capital: 
6 642 EUR Paid up: 6 642 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 01/08/2014)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/16/2006 until: 01/27/2010)
100 000 Sk
  (from: 05/20/1992 until: 04/25/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmlu- vou zo dňa 6.3.1992 podľa §§ 24, 105 a nasl. Obchodného zákonníka 513/91 Zb.
  (from: 05/20/1992 until: 01/08/2014)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.07.1998 bol schválený dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 04/26/1999 until: 01/08/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/09/2014)
Legal successor: 
KOPEK plus s.r.o.
Bernolákova 46
Dolné Kočkovce 020 01
  (from: 01/09/2014)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person