Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17064/B

Business name: 
D&S Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 04/08/1998)
Registered seat: 
464
Čataj 900 83
  (from: 07/11/2014)
Identification number (IČO): 
35 744 375
  (from: 04/08/1998)
Date of entry: 
04/08/1998
  (from: 04/08/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/08/1998)
Objects of the company: 
prevádzkovanie verejných telovýchovných a tanečných škôl
  (from: 04/08/1998)
organizovanie kurzov pre cvičiteľov, trénerov a rozhodcov
  (from: 04/08/1998)
organizovanie telovýchovných a tanečných kurzov a činnosť športových inštruktorov
  (from: 04/08/1998)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 04/08/1998)
masérske služby
  (from: 04/08/1998)
vydávanie kníh, brožúr, propagačných materiálov, novín
  (from: 04/08/1998)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 04/08/1998)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu obrazu
  (from: 04/08/1998)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 04/08/1998)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 04/08/1998)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/08/1998)
organizovanie, usporadúvanie a sprostredkovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (from: 10/08/2004)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti kultúry, športu, hudobnej a audiovizuálnej produkcie
  (from: 10/08/2004)
usporadúvanie školení
  (from: 10/08/2004)
poradenská činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 10/08/2004)
vydávanie nahraných nosičov záznamu zvuku
  (from: 10/08/2004)
výroba a predaj nenahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 10/08/2004)
predaj a požičiavanie nahraných nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 10/08/2004)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora-vydávanie nahraných nosičov
  (from: 10/08/2004)
producentská činnosť v oblasti videotvorby
  (from: 10/08/2004)
záznamy videokamerou
  (from: 10/08/2004)
audiovízia - výroba videa, videofilmov a videoprogramov
  (from: 10/08/2004)
fotografické služby
  (from: 10/08/2004)
výroba scénických dekorácií
  (from: 10/08/2004)
automatizované spracovanie dát - výroba multimediálnych prezentácií a zhotovovanie www stránok
  (from: 10/08/2004)
predaj počítačovej grafiky a animácií
  (from: 10/08/2004)
nákup, predaj a sprostredkovateľská činnosť v oblasti hardware, pamäťových médií, riadiacich systémov a elektroniky
  (from: 10/08/2004)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 10/08/2004)
nákup a predaj kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 10/08/2004)
prenájom prestrešenia a ozvučovacej techniky
  (from: 10/08/2004)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 10/08/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 10/08/2004)
upratovacie práce
  (from: 10/08/2004)
Partners: 
Mgr. Peter Olej , PhD.
464
Čataj 900 83
Slovak Republic
  (from: 07/11/2014)
Contribution of each member: 
Mgr. Peter Olej , PhD.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 07/11/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 07/11/2014)
Mgr. Peter Olej , PhD.
464
Čataj 900 83
From: 04/08/1998
  (from: 07/11/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/08/1998)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 02/26/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou o založení spoločnosti s ručením obmedzeným dňa 15.12.1997 vzmysle §§ 56-75 a § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov Stary spis: S.r.o. 24099
  (from: 04/08/1998)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia konaného dňa 10.7.1998 na ktorom bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 06/28/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia z 1.12.2003. Zmluva o prevode obchodných podielov z 23.12.2003.
  (from: 10/08/2004)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.07.2014.
  (from: 07/11/2014)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/18/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person