Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17091/B

Business name: 
RWA SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 04/20/1998)
Registered seat: 
Pri trati 15
Bratislava 820 14
  (from: 04/10/2014)
Identification number (IČO): 
35 744 723
  (from: 04/20/1998)
Date of entry: 
04/20/1998
  (from: 04/20/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/20/1998)
Objects of the company: 
Uvádzanie produktov na trh, skladovanie a distribúcia produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby – preprava a priamy predaj produktov z ekologickej poľnohospodárskej výroby
  (from: 10/07/2015)
spracovanie rýb a rybacích výrobkov
  (from: 04/20/1998)
spracovanie ovocia, zeleniny a zemiakov
  (from: 04/20/1998)
výroba a spracovanie rastlinných olejov a tukov
  (from: 04/20/1998)
výroba hotových krmív
  (from: 04/20/1998)
skladovanie
  (from: 04/20/1998)
prenájom a predaj poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 04/20/1998)
leasing spojený s financovaním
  (from: 04/20/1998)
výroba výrobkov z dreva, okrem výroby nábytku
  (from: 04/20/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 04/20/1998)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 04/20/1998)
sprostredkovanie kúpy a predaja v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 04/20/1998)
odbyt jedov a žieravín s výnimkou jedov zvlášť nebezpečných
  (from: 04/15/1999)
nákup a predaj osív
  (from: 04/15/1999)
nákup a predaj agrochemikálií
  (from: 04/15/1999)
prevádzkovanie verejného skladu
  (from: 05/25/2001)
factoring a forfajting
  (from: 05/25/2001)
veľkoobchod s pohonnými látkami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/09/2002)
maloobchodný predaj pohonných látok
  (from: 05/09/2002)
sprostredkovanie obchodu s pohonnými látkami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/09/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/13/2002)
sprostredkovanie obchodu s chemickými produktami, agrochemikáliami, hnojivami a osivami
  (from: 02/10/2005)
poradenstvo v odbore agrochémie
  (from: 02/10/2005)
poskytovanie služieb mechanizmami
  (from: 02/10/2005)
výsadba, údržba a úprava zelene
  (from: 02/10/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/10/2005)
obstarávanie služieb spojených so správou domového a bytového fondu
  (from: 02/10/2005)
poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/10/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/27/2010)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 08/27/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve,
  (from: 08/27/2010)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/27/2010)
administratívne služby
  (from: 08/27/2010)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 08/27/2010)
vnutroštátna nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 08/27/2010)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/27/2010)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 04/10/2014)
Výroba prísad do kŕmnych zmesí a výroba kŕmnych zmesí pre zvieratá
  (from: 07/01/2016)
Poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 07/01/2016)
Obchod s prípravkami na ochranu rastlín vrátane jedov (s výnimkou zvlášť nebezpečných)
  (from: 07/01/2016)
Výroba, spracovanie a uvádzanie množiteľského materiálu poľnohospodárskych plodín na trh
  (from: 07/01/2016)
Laboratórne skúšanie osiva poľných plodín
  (from: 07/01/2016)
Počítačové služby
  (from: 07/01/2016)
Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/01/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 07/01/2016)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/21/2020)
Partners: 
RWA International Holding GmbH
Raiffeisenstaße 1
Korneuburg 2100
Republic of Austria
Other identification number : FN 172268 k
  (from: 04/17/2021)
Contribution of each member: 
RWA International Holding GmbH
Amount of investment: 9 838 114 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 838 114 EUR
  (from: 04/17/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/05/2000)
Ing. Günter Suhrada
Löwengasse 42/19
Viedeň 1030
Rakúska republika
From: 01/01/2023
  (from: 01/01/2023)
Ing. Peter Pospiš
residence in the Slovak Republic :
Nezábudková 4857/3
Sereď 926 01
From: 02/01/2024
  (from: 02/01/2024)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konteľa, tento konateľ koná v mene Spoločnosti samostatne. Ak má Spoločnosť viac konateľov, v mene Spoločnosti konajú dvaja konatelia spoločne. Konatelia podpisujú v mene Spoločnosti tým spôsobom, že k napísanému alebo predtlačenému obchodnému menu Spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 08/27/2010)
Capital: 
9 838 114 EUR Paid up: 9 838 114 EUR
  (from: 07/17/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 98/98, Nz 98/98 napísanej dňa 13.3.1998 v zmysle ust. §§ 57, 105-153 Zák. č. 513/1991 Zb., v znení Zák. č. 11/1998 Z.z. Stary spis: S.r.o. 24126
  (from: 04/20/1998)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine spísaný do notárskej zápisnice č. N 352/98, Nz 350/98 dňa 22.7.1998.
  (from: 08/25/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia a zmena zakladateľskej listiny N 631/98, Nz 627/98 napísanej dňa 12.11.1998 notárom JUDr Polakovičovou, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu.
  (from: 01/20/1999)
Notárska zápisnica N 43/99, Nz 43/99 zo dňa 29.1.1999.
  (from: 04/15/1999)
Zápisnica z VZ dňa 30.4.1999 na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania.
  (from: 05/04/1999)
Notárska zápisnica N 492/99, Nz 492/99 zo dňa 7.12.1999, uznesenie valného zhromaždenia dňa 2.9.1999, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.11.1999.
  (from: 12/17/1999)
Uznesenie spoločníka zo dňa 2.9.1999.
  (from: 04/04/2000)
Notárska zápisnica N 492/99, Nz 492/99 zo dňa 7.12.1999.
  (from: 05/05/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.5.2000 o zlúčení spoločnosti so spoločnosťou RWA - Immo, spol. s r.o., Pri trati 15, Bratislava, IČO: 35 767 570, ktorá na seba prevzala všetky práva, záväzky a pohľadávky tejto zaniknutej spoločnosti.
  (from: 05/24/2000)
Uznesenie valného zhromaždenia zo dňa 15.12.00 o odvolaní konateľa.
  (from: 02/09/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.4.2001. Osvedčenie valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice N 240/2001, Nz 240/2001 zo dňa 26.4.2001 spísaná notárkou JUDr. Jarmilou Polakovičovou.
  (from: 05/25/2001)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2000 o vymenovaní ďalšieho konateľa spoločnosti.
  (from: 12/11/2001)
Zmena zakladateľskej listiny a nové úplné znenie osvedčené notárskou zápisnicou Nz 62/02 zo dňa 7.2.2002.
  (from: 05/09/2002)
Notárska zápisnica č. N 175/02, Nz 174/02 zo dňa 03. 05. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zmene zakladateľskej listiny.
  (from: 09/13/2002)
Rozhodnutie jediného spoločníka osvedčené v notárskej zápisnici N 481/02, Nz 475/02 spísanej dňa 05.12.2002 notárom JUDr. Bukovčákovou.
  (from: 12/01/2003)
Rozhodnutie spoločníka a nové znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 513/02, Nz 506/02 napísanej dňa 20.12.2002 notárkou JUDr. Bukovčákovou. Funkcia člena Dozornej rady Ing. Karl Georg Nigl zaniká dňa 20.12.2002 a Dipl. Ing. Josef Dietrich zaniká dňa 30.7.2003. Rozhodnutie spoločníka vo forme notárskej zápisnice č. 503/03, Nz 63238/03 napísanej dňa 24.7.2003 notárkou JUDr. Bukovčáková.
  (from: 04/23/2004)
Notárska zápisnica N 284/04, Nz 77108/04 zo dňa 21.10.2004.
  (from: 10/30/2004)
Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti AGROVITA SERVIS spol.s r.o., so sídlom Nádražná 28, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 35 804 815. Na mimoriadnom valnom zhromaždení spoločnosti dňa 20.12.2004 bolo schválené zlúčenie a zmluva o zlúčení - Notárska zápisnica N 130/2004, Nz 93585/2004 v znení notárskej zápisnice N 08/2005, Nz 5444/2005, NCRIs 5389/2005 spísanej JUDr. Martinou Gontkovičovou, notárom.
  (from: 02/10/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.2.2007.
  (from: 03/06/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2009.
  (from: 07/17/2009)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 21.12.2011
  (from: 01/18/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 29.02.2012.
  (from: 03/30/2012)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.03.2014.
  (from: 04/10/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 24.08.2015
  (from: 10/07/2015)
Zmluva o zlúčení N 617/2016, Nz 22802/2016, NCRls 23501/2016 zo dňa 24.06.2016.
  (from: 07/01/2016)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Sempol spol. s r.o.
Pri trati 15
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 820 14
  (from: 07/01/2016)
Date of updating data in databases:  02/24/2024
Date of extract :  02/27/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person