Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  205/S

Business name: 
Hontianske výrobné družstvo
  (from: 06/06/1995)
Registered seat: 
129
Drieňovo 962 51
  (from: 07/12/2017)
Identification number (IČO): 
31 630 413
  (from: 06/06/1995)
Date of entry: 
06/06/1995
  (from: 06/06/1995)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/06/1995)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/1995)
kúpa tovaru za účelom jeh predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/1995)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/06/1995)
konzultačná činnosť a vypracovanie štúdií a projektov v oblasti životného prostredia, krajinných úprav a poľovníctva
  (from: 06/06/1995)
ubytovacie služby
  (from: 06/06/1995)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh, bezmäsitých jedál, ak k ich konzumácii nie je viac ako 8 miest
  (from: 06/06/1995)
poľnohospodárska výroba vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 06/06/1995)
ovocinárska výroba vrátane množenia okrasných a ovocných drevín sadovníctvo, kvetinárstvo
  (from: 06/06/1995)
výroba pekárskych výrobkov
  (from: 10/09/1996)
murárske práce
  (from: 07/04/2000)
obkladačské práce
  (from: 07/04/2000)
pomocné stavebné práce
  (from: 07/04/2000)
demolačné práce
  (from: 07/04/2000)
výkon práva poľovníctva
  (from: 03/04/2010)
Poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 07/12/2017)
Výroba a hutnícke spracovanie kovov
  (from: 07/12/2017)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 07/12/2017)
Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
  (from: 07/12/2017)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 07/12/2017)
Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 05/01/2019)
Kovoobrábanie
  (from: 05/01/2019)
Management body: 
Ing. Branislav Tichý - predseda družstva
J. C. Hronského 633/2
Krupina 963 01
From: 04/16/2020
  (from: 06/13/2020)
Acting: 
Za družstvo koná a podpisuje predseda družstva samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 06/13/2020)
Registered capital: 
29 210,65 EUR
  (from: 03/04/2010)
Basic member contribution: 
331,94 EUR
  (from: 03/04/2010)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou dňa 10.5.1995 v zmysle ust. § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a schválením stanov. Stary spis: Dr 562
  (from: 06/06/1995)
. Členská schôdza, konaná dňa 14.7.1996 rozhodla o zmene stanov družstva
  (from: 10/09/1996)
. Na členskej schôdzi dňa 7.4.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/04/2000)
. Na členskej schôdzi konanej dňa 02.12.2002, bola schválená zmena stanov v zmysle Dodatku č. 3 a bolo vyhotovené ich úplné znenie.
  (from: 02/17/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person