Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17200/B

Business name: 
VIVALANDIA, s.r.o.
  (from: 12/28/2006 until: 11/23/2021)
Twistovo, s.r.o.
  (from: 01/20/2003 until: 12/27/2006)
TWISTEAK, s.r.o.
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Registered seat: 
Šalviová 1
Bratislava 821 01
  (from: 01/20/2003 until: 11/23/2021)
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Identification number (IČO): 
35 746 009
  (from: 05/12/1998)
Date of entry: 
05/12/1998
  (from: 05/12/1998)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/12/1998)
Objects of the company: 
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
pohostinská činnosť
  (from: 05/12/1998 until: 05/02/2008)
ubytovacie služby
  (from: 05/12/1998 until: 05/02/2008)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 01/20/2003 until: 05/02/2008)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkooobchod/
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
sprostredkovanie reklamy, obchodu a služieb
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
Partners: 
Rádio VIVA, a.s. IČO: 17 336 996
Šalviova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/28/2006 until: 06/20/2011)
RADIO TWIST a.s. IČO: 17 336 996
Šalviova 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2006)
Contribution of each member: 
RADIO TWIST a.s.
  (from: 05/12/1998 until: 12/27/2006)
Rádio VIVA, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/28/2006 until: 06/20/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 01/20/2003 until: 11/23/2021)
konatelia
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Peter Bajus
Znievska 40
Bratislava 851 00
Until: 11/21/2002
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Mikuláš Čurik
Hviezdoslavova 12
Trstená 028 01
From: 11/21/2002
  (from: 01/20/2003 until: 01/17/2006)
Mikuláš Čurik
Hviezdoslavova 12
Trstená 028 01
From: 11/21/2002 Until: 01/11/2006
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Dušan Dudzák
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 04/01/2008
  (from: 05/03/2008 until: 05/26/2008)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 05/12/1998
  (from: 01/20/2003 until: 01/17/2006)
Andrej Hryc
Beblavého 4
Bratislava 811 01
From: 05/12/1998 Until: 01/11/2006
  (from: 01/18/2006 until: 01/17/2006)
Vladimír Voštinár
Na Hlinách 41
Trnava 917 00
From: 11/21/2002
  (from: 01/20/2003 until: 05/02/2008)
Vladimír Voštinár
Na Hlinách 41
Trnava 917 00
From: 11/21/2002 Until: 04/01/2008
  (from: 05/03/2008 until: 05/02/2008)
Dušan Budzak
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 04/01/2008
  (from: 06/28/2017 until: 11/23/2021)
Dušan Budzák
Borinská 570/3
Marianka 900 33
From: 04/01/2008
  (from: 05/27/2008 until: 06/27/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 01/18/2006 until: 11/23/2021)
V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 01/20/2003 until: 01/17/2006)
Konatelia konajú tak, že Andrej Hryc koná vždy v každej veci samostatne a Peter Bajus koná vždy v každej veci spoločne s Andrejom Hrycom.
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/20/2003 until: 11/23/2021)
200 000 Sk
  (from: 05/12/1998 until: 01/19/2003)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/13/2013
Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 21.3.2013, č.k. 33CbR/242/2011-3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 13.5.2013 súd zrušil obchodnú spoločnosť spoločnosti VIVALANDIA, s.r.o., Šalviová 1, Bratislava, IČO : 35 746 009 s likvidáciou a vymenoval za likvidátora Dušana Budzáka, bytom Borinská 570/3, 900 33 Mariánka.
  (from: 07/10/2013)
 Liquidators:
Dušan Budzak
Borinská 570/3
Mariánka 900 33
From: 05/13/2013
  (from: 06/28/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Dušan Budzák
Borinská 570/3
Mariánka 900 33
From: 05/13/2013
  (from: 07/10/2013 until: 06/27/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti v zmysle ust. §§ 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 07/10/2013 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica Nz 130/98 zo dňa 20.4.1998 o založení spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 24235
  (from: 05/12/1998 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie spoločníka zo dňa 21. 11. 2002. Notárska zápisnica č. N 646/2002, Nz 646/2002, zo dňa 21. 11. 2002, ktorá nahrádza pôvodnú zakladateľskú listinu. Zmena obchodného mena z pôvodného: TWISTEAK, s.r.o. na: Twistovo, s.r.o.
  (from: 01/20/2003 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka spoločnosti zo dňa 11.01.2006.
  (from: 01/18/2006 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.12.2006. Zmena obchodného mena z pôvodného Twistovo, s.r.o.
  (from: 12/28/2006 until: 11/23/2021)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 1.4.2008.
  (from: 05/03/2008 until: 11/23/2021)
Na základe Exekučného príkazu na vykonanie exekúcie, č.Ex 1083/2008-111 zo dňa 24.7.2009 vydaného súdnym exekútorom Mgr. Marcelou Zummerovou Exekutorský úrad Michalovce, ktorým bola nariadená exekúcia na obchodný podiel povinného Rádio VIVA, a.s., Šalviová 1, Bratislava, IČO: 17 336 996 jediného spoločníka obchodnej spoločnosti VIVALANDIA, s.r.o. Okresný súd Bratislava I uznesením zo dňa 11.4.2011 č.k. 33 Exre/1036/2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 6.6.2011 vymazal spoločnosť Rádio VIVA, a.s. ako spoločníka obchodnej spoločnosti VIVALANDIA, s.r.o. z obchodného registra. V zmysle ust. § 113b ods. 5 Zákon č. 233/95 Z.z. v znení neskorších predpisov a § 148 ods. 3 Obchodného zákonníka sa obchodný podiel vymazaného spoločníka Rádio VIVA, a.s. stáva voľným obchodným podielom a prechádza na spoločnosť. Účasť spoločnosti Rádio VIVA, a s. ako spoločníka obchodnej spoločnosti VIVALANDIA, s.r.o. s poukazom na ust. § 113 ods. 5 zaniká dňa 13.9.2009. Výška vkladu 200 000 Sk splatené 200 000 Sk voľný obchodný podiel.
  (from: 06/21/2011 until: 11/23/2021)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 29.5.2013, č.k. 33Exre/215/2013-4, právoplatné dňa 1.7.2013.
  (from: 07/10/2013 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/24/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person