Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1641/S

Business name: 
RADAM MINING CO. s.r.o.
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Registered seat: 
Skuteckého 32
Banská Bystrica 974 01
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Identification number (IČO): 
31 598 579
  (from: 01/13/1994)
Date of entry: 
01/13/1994
  (from: 01/13/1994)
Person dissolved from: 
19. 11. 2009
  (from: 12/04/2009)
Date of deletion: 
12/04/2009
  (from: 12/04/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 12/04/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/13/1994)
Objects of the company: 
geologické práce v zmysle Rozhodnutia MŽP SR č. 6.3/18-94 zo dňa 10.1.1994
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Partners: 
RNDr. Juraj Adamec
3891 Lonsdale Avenue B.C. V7N 3
Nord Vancouer
Kanada
  (from: 01/13/1994 until: 10/01/1995)
Steven John Radvak
991 Beaconsfield Road B.C. V7R 1
Nord Vancouer
Kanada
  (from: 01/13/1994 until: 10/01/1995)
RNDr. Juraj Adamec
3891 Lonsdale Avenue B.C. V7N 3
Nord Vancouer
Kanada
  (from: 10/02/1995 until: 12/03/2009)
Contribution of each member: 
RNDr. Juraj Adamec
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 01/13/1994 until: 10/01/1995)
Steven John Radvak
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 01/13/1994 until: 10/01/1995)
RNDr. Juraj Adamec
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/02/1995 until: 12/03/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Jozef Adamec
Gašparovo 246
Beňuš
  (from: 01/13/1994 until: 10/01/1995)
RNDr. Juraj Adamec
Moskovská 5935/44
Banská Bystrica
  (from: 10/02/1995 until: 12/03/2009)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica, č.k. 60Cbr 16/2005-31 zo dňa 22.10.2009, právoplatným dňa 19.11.2009 bola obchodná spoločnosť RADAM MINING CO. s.r.o., so sídlom Skuteckého 32, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 31 598 579 zrušená bez likvidácie.
  (from: 12/04/2009)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 6.1.1993 podľa §§ 21, 24, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4607
  (from: 01/13/1994 until: 12/03/2009)
Na valnom zhromaždení dňa 28.7.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve
  (from: 10/02/1995 until: 12/03/2009)
Date of updating data in databases:  06/19/2024
Date of extract :  06/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person