Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  21/S

Business name: 
Roľnícke a obchodné družstvo VEPOR v Ľubieto-vej
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Roľnícke družstvo v Ľubietovej
  (from: 04/05/1991 until: 10/17/1993)
Registered seat: 
Ľubietová 976 55
  (from: 04/05/1991 until: 03/21/2011)
Identification number (IČO): 
00 695 114
  (from: 04/05/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 04/05/1991)
Date of deletion: 
03/22/2011
  (from: 03/22/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/22/2011)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/05/1991)
Objects of the company: 
1. Poľnohospodárska a potravinárska výroba a predaj 2. Družstvo: - vyrába a predáva lesné výrobky - stavebná činnosť HSV a PSV - drevovýroba a ťažba dreva - elektroinštalačné práce, revízie elektroinštalácií - dopravná činnosť pre svoju potrebu - obchodná činnosť v rámci predmetu činnosti - kovovýroba - obchodná činnosť, nákup a predaj potravín, mäsa, mliečnych výrobkov, syrov, rôznych druhov nápojov, minerálnych vôd, malinoviek, poľnohospodárskeho náradia a strojov, priemyselného tovaru a pod.
  (from: 04/05/1991 until: 10/17/1993)
poľnohospodárstvo a lesníctvo, vrátane predaja poľnohospodárskych a lesných produktov a tovarov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
obchodná činnosť mimo riadnej predajne v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
poskytovanie ubytovania
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
vnútroštátna nákladná doprava
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/11/1998 until: 03/21/2011)
Managing board
  (from: 10/18/1993 until: 03/10/1998)
Managing board
  (from: 04/05/1991 until: 10/17/1993)
Ing. Kamil Horčin - predseda
  (from: 04/05/1991 until: 10/17/1993)
Ján Kútny - podpredseda
316
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 11/04/1996)
Dušan Majer - člen
72
Strelníky
  (from: 10/18/1993 until: 11/04/1996)
Ing. Ivan Šišiak - člen
321
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 11/04/1996)
Ing. Ivan Šišiak - podpredseda
  (from: 04/05/1991 until: 10/17/1993)
Ing. Kamil Horčin - predseda
Za nožiarňou 20
Slovenská Ľupča
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Anna Murgašová - člen
439
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Štefan Babic - člen
316
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Pavol Filadelfi - člen
114
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Vladimír Majer - člen
174
Strelníky
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Mária Majerová - člen
146
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Juraj Kolík - člen
131
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Júlia Čiefová - člen
336
Ľubietová
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Ivan Polóny - člen
55
Ľubietová
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda predstavenstva (družstva), v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva(družstva). Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/11/1998 until: 03/21/2011)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny oprávnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 10/18/1993 until: 03/10/1998)
Družstvo zastupuje a zaň sa podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/05/1991 until: 10/17/1993)
Registered capital: 
5 702 293 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Basic member contribution: 
5 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
Other legal facts: 
Na základe právoplatného rozhodnutia Krajského súdu v Banskej Bystrici č. k. 25K 206/2002-745 zo dňa 28. 04. 2010 právoplatným 04. 06. 2010, ktorým bolo rozhodnuté o zrušení konkurzu na majetok úpadcu Roľnícke a obchodné družstvo VEPOR v Ľubietovej "v konkurze", so sídlom Ľubietová, IČO: 00 695 114 po splnení rozvrhového uznesenia a JUDr. Ivana Šumichrasta zbavení funkcie správcu konkurznej podstaty sa družstvo Roľnícke a obchodné družstvo VEPOR v Ľubietovej "v konkurze" z obchodného registra vymazáva.
  (from: 03/22/2011)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 21.12.1990 prijatím stanov v zmysle zák. č. 162/90 Zb. o poľnohospo- dárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 37 . Členská schôdza konaná dňa 20.2.1991 schválila zmenu stanolv v čl. 2 - rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 04/05/1991 until: 03/21/2011)
. Členská schôdza uskutočnená dňa 18.12.1993 schválila zmeny stanov v súlade s ust. zák. č. 513/91 Zb. a 42/92 Zb.
  (from: 10/18/1993 until: 03/21/2011)
. Členská schôdza konaná dňa 15.3.1996 schválila zmenu stanov.
  (from: 11/05/1996 until: 03/21/2011)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 25K/206/2002-62 zo dňa 10.09.2004 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka Roľnícke a obchodné družstvo VEPOR v Ľubietovej, IČO: 00 695 114. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ivan ŠUMICHRAST, Galandova 2/51, Martin.
  (from: 11/17/2004 until: 03/21/2011)
Date of updating data in databases:  07/04/2022
Date of extract :  07/07/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person