Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  20/T

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo v Michale na Ostrove, v likvidácii
  (from: 12/15/1999 until: 11/23/2021)
Poľnohospodárske družstvo v Michale na Ostrove
  (from: 02/14/1991 until: 12/14/1999)
Registered seat: 
Michal na Ostrove
  (from: 02/14/1991 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
00 612 804
  (from: 02/14/1991)
Date of entry: 
02/14/1991
  (from: 02/14/1991)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 02/14/1991)
Objects of the company: 
1/Poľnohospodárske družstvo v Michale na Ostrove /ďalej len "družstvo"/ je dobrovoľným združením občanov /ďalej len "členov"/, ktorí spoločne vykonávajú poľnohospodársku a potravinársku výrobu, ďalšie hospodárske činnosti a iné činnosti k uspokojovaniu a podpore svojich záujmov.
  (from: 02/14/1991 until: 07/29/1993)
2/Družstvo: a/vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde, v lesoch a na vodných plochách, ktoré užíva; b/vykonáva spracovanie dreva na základe povolenia vydaného ONV v Dunajskej Strede, a to pílenie dreva vo mzde, výrobu hlavne paliet, hranolov a rôznych drevených obalov na zeleninu a ovocie a tieto výrobky predáva; c/vykonáva stavebnú činnosť slúžiacu potrebám poľnohospodárskej výroby; d/predáva produkty z vlastnej výroby, a to hlavne: špeciálne plodiny, odpadové drevo, výrobky závodnej kuchyne; e/prostredníctvom Západoslvenského dopravného strediska v Bratislave vykonáva nákladnú dopravu pre cudzích; f/poskytuje práce a služby občanom, a to výpomoc pri individuálnej bytovej výstavbe; obrábanie pôdy v ich vlastníctve alebo užívaní mechanizačnými prostriedkami družstva; nákladnú dopravu; g/vykonáva odvoz smetí a komunálneho odpadu pre podniky a iné právnické osoby podľa ich požiadaviek; h/vykonáva zahraničnoobchodnú činnosť.
  (from: 02/14/1991 until: 07/29/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
pridružená výroba, drevovýroba-výroba paliet
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
výroba betonu
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
zabezpečovanie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
nákup a predaj tovaru každého druhu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/1994 until: 11/23/2021)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 06/16/1994 until: 11/23/2021)
dovoz a vývoz tovaru nevyžadujúci úradné povolenie
  (from: 06/16/1994 until: 11/23/2021)
oprava motorových vozidiel
  (from: 08/17/1999 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/15/1999 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 07/30/1993 until: 12/14/1999)
Managing board
  (from: 02/14/1991 until: 07/29/1993)
Arpád Aranyosi - člen
175
Michal na Ostrove
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Arpád Aranyosi - člen
175
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 08/16/1999)
Imrich Bognár - člen
Kolónia 224
Michal na Ostrove
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Ing. Jozef Bölcs - podpredseda
264
Michal na Ostrove
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Július Borbély - člen
208
Michal na Ostrove
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Július Borbély - člen
208
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Július Borbély - člen
208
Michal na Ostrove
  (from: 06/26/1997 until: 12/14/1999)
Ladislav Csadi - člen
91
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 05/18/1997)
Ladislav Csadi - člen
91
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Ladislav Csadi - člen
91
Michal na Ostrove
  (from: 06/26/1997 until: 05/21/1998)
Vojtech Gálfy - člen
60
Michal na Ostrove
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Vojtech Gálfy - člen
60
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Vojtech Gálfy - člen
60
Michal na Ostrove
  (from: 06/26/1997 until: 08/16/1999)
Jozef Gönczöl - člen
251
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Jozef Gönczöl - člen
251
Michal na Ostrove
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Jozef Gönczöl - podpredseda
251
Michal na Ostrove
  (from: 09/28/1993 until: 05/18/1997)
Jozef Gönczöl - podpredseda
251
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 08/16/1999)
Ladislav Gyurkovics - člen
157
Michal na Ostrove
  (from: 05/22/1998 until: 08/16/1999)
Štefan Gyurkovics - člen
179
Michal na Ostrove
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Ondrej Hervay - člen
55
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Ing. Lórant Jónás - podpredseda
46
Lehnice
  (from: 02/14/1991 until: 07/29/1993)
Ing. Lóránt Jónás - podpredseda
46
Lehnice
  (from: 07/30/1993 until: 09/27/1993)
Juraj Matics - člen
171
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 05/18/1997)
Juraj Matics - člen
171
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 12/14/1999)
Attila Mezei - člen
170
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Ladislav Molnár - člen
155
Michal na Ostrove
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Ladislav Molnár - člen
155
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Ladislav Molnár - člen
155
Michal na Ostrove
  (from: 06/26/1997 until: 08/16/1999)
Tibor Nagy - člen
190
Michal na Ostrove
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Tibor Nagy - člen
190
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 08/16/1999)
Vojtech Ozsvald - člen
Čečínska Potôň 131
Horná Potôň
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Vojtech Simon - člen
109
Michal na Ostrove
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Vojtech Simon - člen
109
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Vojtech Simon - člen
109
Michal na Ostrove
  (from: 06/26/1997 until: 08/16/1999)
Michal Szabó - člen
68
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 05/18/1997)
Michal Szabó - člen
68
Michal na Ostrove
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Michal Szabó - člen
68
Michal na Ostrove
  (from: 06/26/1997 until: 12/14/1999)
Ján Szinger - predseda
34
Kráľovičove Kračany
  (from: 02/14/1991 until: 07/29/1993)
Ján Szinger - predseda
Ružový háj 1369
Dunajská Streda
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Július Szombaty - člen
4 B
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Ing. Arpád Tilajcsik - predseda
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (from: 06/16/1994 until: 05/18/1997)
Ing. Arpád Tilajcsik - predseda
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (from: 05/19/1997 until: 06/25/1997)
Ing. Arpád Tilajcsík - predseda
Dunajská 369
Dunajská Streda
  (from: 06/26/1997 until: 12/14/1999)
Alexander Varga - člen
178
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Jozef Varga - člen
20
Michal na Ostrove
  (from: 07/30/1993 until: 06/15/1994)
Ladislav Wiedermann - člen
189
Michal na Ostrove
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Vojtech Wiedermann - člen
259
Michal na Ostrove
  (from: 08/17/1999 until: 12/14/1999)
Acting: 
Menom spoločnosti koná likvidátor.
  (from: 12/15/1999 until: 11/23/2021)
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Listiny o právnych úkonoch, priktorých je predpísaná písomná forma, podpisuje aj ďalší člen predstavenstva
  (from: 07/30/1993 until: 12/14/1999)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 02/14/1991 until: 07/29/1993)
Registered capital: 
4 360 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
20 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. Jan Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
  (from: 06/30/2017 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
  (from: 12/15/1999 until: 03/23/2017)
 Liquidators:
Ing. Ján Wiedermann
Mozartova 21
Bratislava 811 02
  (from: 03/24/2017 until: 06/29/2017)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 1.2.1991 podľa § 3 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 02/14/1991 until: 11/23/2021)
V zmysle ust. § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované v súlade s ustanoveniami Zák.č. 42/92 Zb. Na členskej schôdzi konanej dňa 28.1.1993 boli schválené stanovy v súlade s ustanoveniami Zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: Dr 66
  (from: 07/30/1993 until: 11/23/2021)
Stanovy družstva zo dňa 28.1.1993 boli zmenené na členskej schôdzi dňa 25.3.1994. Stary spis: Dr 66
  (from: 06/16/1994 until: 11/23/2021)
Stanovy družstva zmenené na členskej schôdzi konanej dňa 28.06.1996. Stary spis: Dr 66
  (from: 12/04/1996 until: 11/23/2021)
Členská schôdza konaná dňa 26.03.1999 schválila zmenu stanov.
  (from: 08/17/1999 until: 11/23/2021)
Členská schôdza konaná dňa 15.11.1999 rozhodla o vstupe družstva do likvidácie.
  (from: 12/15/1999 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k.: 7K 297/99 zo dňa 26.06.2000 bol vyhlásený konkurz na majetok Poľnohospodárskeho družstva v machle na Ostrove, v likvidácii, so sídlom Machal na Ostrove, IČO: 00 612 804. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Ladislav Angyal, advokát, Nám. Slobody 1203/10, 929 01 Dunajská Streda.
  (from: 09/25/2000 until: 11/23/2021)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7K 297/99 zo dňa 21.11.2001 súd zrušil konkurz vyhlásený dňa 19.06.2000 pod č.k. 7K 297/99. Zároveň bol JUDr. Ladislav Angyal, advokát, Alžbetínske nám. 10, Dunajská Streda zbavený funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 12/05/2001 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person