Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  1988/R

Business name: 
ROPO spol. s r.o.
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Registered seat: 
Hviezdoslavova 27/6
Nová Dubnica 018 51
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Identification number (IČO): 
31 564 771
  (from: 05/27/1992)
Date of entry: 
05/27/1992
  (from: 05/27/1992)
Person dissolved from: 
26.6.2010
  (from: 07/13/2010)
Date of deletion: 
07/13/2010
  (from: 07/13/2010)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 07/13/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/27/1992)
Objects of the company: 
prevádzkovanie bufetu
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Partners: 
Rudolf B u d i š
Trenčianska 3/25
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Anton K i š k a
Hviezdoslavova 27/6
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Jozef K i š k a
SNP 25/91
Nová Dubnica
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Jozef R e m š í k
Pod Hájom 1097/97
Dubnica nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Contribution of each member: 
Rudolf B u d i š
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Anton K i š k a
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Jozef K i š k a
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Jozef R e m š í k
Amount of investment: 25 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 12 500 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Jozef R e m š í k
Pod Hájom 1097/97
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ.
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 37CbR/119/2005-61 zo dňa 12. mája 2010, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 26.06.2010, súd zrušil bez likvidácie spoločnosť ROPO spol. s r. o., so sídlom Hviezdoslavova 27/6, 018 51 Nová Dubnica IČO 31 564 771 zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro vo vložke číslo 1988/R.
  (from: 07/13/2010)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.2.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 05/27/1992 until: 07/12/2010)
Date of updating data in databases:  09/24/2021
Date of extract :  09/27/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person