Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  506/L

Business name: 
C O P S s.r.o.
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
Registered seat: 
A.Kmeťa 18
Žilina 010 01
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
Identification number (IČO): 
31 565 956
  (from: 06/17/1992)
Date of entry: 
06/17/1992
  (from: 06/17/1992)
Person dissolved from: 
20. 12. 2005
  (from: 02/16/2006)
Date of deletion: 
09/13/2011
  (from: 09/13/2011)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 09/13/2011)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/17/1992)
Objects of the company: 
podnikateľské poradenstvo
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
veľkoobchod s potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
maloobchod so zmiešaným tovarom, hlavne potravinami, nápojmi a tabakom
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
verejné stravovanie /reštaurácie, vinárne, kaviarne, občerstvenie/
  (from: 08/25/1993 until: 09/12/2011)
ubytovacie služby
  (from: 08/25/1993 until: 09/12/2011)
zmenárenská činnosť
  (from: 08/25/1993 until: 09/12/2011)
Partners: 
JUDr. Vladimír Hrtko
Jašíkova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/03/1994 until: 07/09/1998)
JUDr. Vladimír Hrtko
Jašíkova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
Ing. Antonín Kuric
702
Višňové
Slovak Republic
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
JUDr. Vladimír Hrtko
Jašíkova 19
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/10/1998 until: 09/12/2011)
Contribution of each member: 
Ing. Antonín Kuric
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
JUDr. Vladimír Hrtko
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
JUDr. Vladimír Hrtko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/03/1994 until: 07/09/1998)
JUDr. Vladimír Hrtko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/10/1998 until: 09/12/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/03/1994 until: 09/12/2011)
konatelia
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
JUDr. Vladimír Hrtko
Jašíkova 19
Bratislava
  (from: 06/17/1992 until: 07/09/1998)
Ing. Antonín Kuric
702
Višňové
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
JUDr. Vladimír Hrtko
Jašíkova 19
Bratislava
  (from: 07/10/1998 until: 09/12/2011)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/03/1994 until: 09/12/2011)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/17/1992 until: 10/02/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 12/20/2005
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27-24 K 33/97 zo dňa 7.11.2005 bol zrušený konkurz po splnení rozvrhového uznesenia. Súd zbavil funkcie správcu JUDr. Poliačikovú Magdu, advokátku, Národná 17, Žilina.
  (from: 02/16/2006)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 5Exre/109/2011-90 zo dňa 04.08.2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 03.09. 2011, súd rozhodol o povolení výmazu z obchodného registra, nakoľko po splnení rozvrhového uznesenia nezostal spoločnosti žiadny majetok, sa obchodná spoločnosť: C O P S s.r.o. so sídlom A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina, IČO: 31 565 956 z obchodného registra Okresného súdu Žilina dňom 13.09. 2011 VYMAZÁVA.
  (from: 09/13/2011)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 8.6.l992 podľa § lO5 a nasl. zák.č. 5l3/9l Zb.
  (from: 06/17/1992 until: 09/12/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l4.7.l993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 1773
  (from: 08/25/1993 until: 09/12/2011)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.9.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/03/1994 until: 09/12/2011)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k. 27Cb-24K 33/97, č.k. 27, 24K 201/98 zo dňa 1.7.1998 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu majetkovej podstaty súd ustanovil JUDr. Magdu Poliačikovú, advokátku, Národná č. 7, 010 01 Žilina.
  (from: 07/10/1998 until: 09/12/2011)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person