Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  53581/L

Business name: 
Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
  (from: 10/08/2010)
Registered seat: 
Celulózka 3494
Žilina 011 61
  (from: 10/02/2010)
Identification number (IČO): 
36 381 306
  (from: 10/02/2010)
Date of entry: 
07/03/1998
  (from: 10/02/2010)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/02/2010)
Objects of the company: 
factoring a forfaiting
  (from: 10/02/2010)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spostrebiteľovi /maloobchod/, alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/
  (from: 10/02/2010)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 10/02/2010)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 10/02/2010)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/02/2010)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 10/02/2010)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 10/02/2010)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/02/2010)
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/02/2010)
odborné poradenstvo v oblasti výpočtovej techniky
  (from: 10/02/2010)
prenájom nehnuteľností
  (from: 10/02/2010)
výroba buničín, tissue papiera a iných výrobkov na báze papiera a vlákniny
  (from: 10/02/2010)
kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 10/02/2010)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/02/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 10/02/2010)
poradenstvo, výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce
  (from: 10/02/2010)
činnosť technika požiarnej ochrany
  (from: 10/02/2010)
bezpečnotechnické služby
  (from: 10/02/2010)
dodávka elektriny
  (from: 10/02/2010)
distribúcia elektriny
  (from: 10/02/2010)
rozvod tepla- maximálny výkon pre dodávku tepla 4,82 MW
  (from: 10/02/2010)
poskytovanie úverov a/alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 10/02/2010)
Partners: 
Metsä Tissue Oyj
Revontulenpuisto 2
Espoo 021 00
Republic of Finland
  (from: 10/02/2010)
Contribution of each member: 
Metsä Tissue Oyj
Amount of investment: 19 925 394 EUR Paid up: 19 925 394 EUR
  (from: 10/02/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/02/2010)
Juha Tapio Pilli-Sihvola
Palokunnanpuisto 3 A
Espoo 027 30
Fínska republika
From: 02/12/2018
  (from: 03/23/2018)
Ing. Marián Pozor , PhD.
residence in the Slovak Republic :
Hroznová 2271/58
Trenčín 911 05
From: 03/11/2019
  (from: 04/03/2019)
Arno Simon
Am Schuler 3
Urbach 563 17
Nemecká spolková republika
From: 03/11/2019
  (from: 04/03/2019)
Acting in the name of the company: 
Ak má spoločnosť jedného konateľa, koná tento konateľ v mene spoločnosti samostatne. Ak má spoločnosť viac konateľov, sú oprávnení konať v mene spoločnosti vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 05/15/2012)
Procuration: 
Ing. Zuzana Bodzanová
Mojš 229
Žilina 010 02
From: 03/10/2016
  (from: 03/10/2016)
Ing. Marek Hoferica
Fučíková 972/23
Dolný Kubín 026 01
From: 10/02/2010
  (from: 10/02/2010)
Ing. Vladimír Kohút
Kaštieľna 10947/10
Martin - Záturčie 036 01
From: 01/11/2018
  (from: 01/11/2018)
Ing. Ľubomír Kotulač
Nad studňou 290/4
Hôrky 010 04
From: 10/02/2010
  (from: 08/27/2020)
Ing. Ján Kucharčík
Stráňavy 517
Stráňavy 013 25
From: 06/05/2021
  (from: 06/05/2021)
Jani Kristian Sillanpää
Matrosgränd 4
Mariestad 542 45
Švédske kráľovstvo
From: 04/03/2019
  (from: 04/03/2019)
Prokurista je oprávnený konať za spoločnosť spoločne s ďalším prokuristom. Pri podpisovaní za spoločnosť pripojí prokurista k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti dodatok „prokurista“ a svoj podpis.
  (from: 10/02/2010)
Capital: 
19 925 394 EUR Paid up: 19 925 394 EUR
  (from: 10/02/2010)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 9.6. 1998 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. Obch. zák., jednorazovo podľa § 172 Obch. zák. a schválením stanov.
  (from: 10/02/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 25.8.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2010)
Rozhodnutie mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 30.3.2001, na ktorom bolo odsúhlasené zlúčenie spoločnosti BEHARD, s.r.o., Dlhá 85, Žilina, IČO 31 601 961 so spoločnosťou R.A.S., a.s., s tým, že obchodné imanie zlučovanej spoločnosti BEHARD, s.r.o. prechádza na spoločnosť R.A.S.,a.s. Spoločnosť R.A.S., a.s. preberá všetky veci, pohľadávky, iné práva a peniazmi oceniteľné hodnoty a záväzky spoločnosti BEHARD. s.r.o.
  (from: 10/02/2010)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 31.7.2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 10.12. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (from: 10/02/2010)
na valnom zhromaždení konanom dňa 26.7.2002 bol schválený dodatok č. 5 k stanovám. Úplné znenie stanov zo dňa 26.7.2002.
  (from: 10/02/2010)
Akcie: KMEŇOVÉ.
  (from: 10/02/2010)
Na valnom zhromaždení dňa 21.2.2003 bol schválený dodatok č. 6 k stanovám. Úplné znenie stanov zo dňa 21.2.2003.
  (from: 10/02/2010)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Tento Slovakia, a.s. konanom dňa 22.06.2007 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Tento Slovakia, a.s. so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 381 306 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou Tento, a.s. so sídlom Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 36 372 927 ako zrušenou a zanikajúcou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti Tento, a.s. na obchodnú spoločnosť Tento Slovakia, a.s. (po zmene obchodného mena Metsä Tissue a.s.). Obchodná spoločnosť Tento Slovakia, a.s. (po zmene obchodného mena Metsä Tissue a.s.) sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti Tento, a.s..
  (from: 10/02/2010)
Jediný akcionár spoločnosti Metsä Tissue a.s. dňa 23.6.2010 rozhodol o zmene právnej formy spoločnosti Metsä Tissue a.s. na Metsa Tissue Slovakia s.r.o.
  (from: 10/08/2010)
Sale of an enterprise: 
*
Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 2.3.2005, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.3.2005 bola predaná časť podniku s názvom Zahraničný majetok. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešlo vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu predávanej časti podniku na kupujúceho AFH, s.r.o., Dr. Vladimíra Clementisa 10, 821 02 Bratislava, IČO: 36 409 847. Zmluvou o predaji časti podniku uzavretou dňa 2.3.2005, ktorá nadobudla účinnosť dňa 2.3.2005 bola predaná časť podniku s názvom Slovenský majetok. Nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy prešlo vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžili prevádzkovaniu predávanej časti podniku na kupujúceho PRETO spol. s r.o., Celulózka 3494, 011 61 Žilina, IČO: 31 405 231.
  (from: 10/02/2010)
Date of updating data in databases:  09/21/2021
Date of extract :  09/22/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person