Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10414/P

Business name: 
Plzeňský Prazdroj Slovensko, a.s.
  (from: 03/05/2018)
Registered seat: 
Pivovarská 9
Veľký Šariš 082 21
  (from: 09/01/2010)
Identification number (IČO): 
31 648 479
  (from: 02/20/1992)
Date of entry: 
03/01/1992
  (from: 02/20/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/20/1992)
Objects of the company: 
výroba piva, sladu a nealkoholických nápojov
  (from: 02/20/1992)
výroba hotových krmív
  (from: 02/20/1992)
obchodná činnosť a distribúcia piva
  (from: 05/29/1995)
obchodná činnosť s reklamným tovarom
  (from: 05/29/1995)
reklamná činnosť
  (from: 05/29/1995)
vydávateľská činnosť
  (from: 05/29/1995)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 09/05/1997)
leasing spojený s financovaním
  (from: 09/05/1997)
prenájom hnuteľného investičného majetku
  (from: 09/05/1997)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 09/05/1997)
prenájom nehnuteľností vrátane bytového hospodárstva /pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom/
  (from: 09/05/1997)
montáž a údržba výčapných zariadení
  (from: 09/05/1997)
veľkoobchod a maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 12/19/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi-čistenie odpadových vôd
  (from: 05/18/1999)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 09/20/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 09/20/2000)
vedenie účtovníctva
  (from: 09/20/2000)
spracovanie pivovarských a sladovníckych odpadov
  (from: 01/01/2007)
prevádzka neverejného vodovodu
  (from: 01/01/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/06/2004)
David Anthony Udal - Member of the Board of Directors
Pod Císařkou 3257/15
Praha 5 - Smíchov 150 00
Česká republika
From: 09/01/2015
  (from: 02/18/2022)
Paolo Alberto Francesco Lanzarotti - Member of the Board of Directors
K Noskovně 401
Praha 164 00
Česká republika
From: 05/01/2019
  (from: 02/18/2022)
Ing. Martin Grygařík - Vice-chairman of the Board of Directors
Pod Křížovou 103
Staré Město 738 01
Česká republika
From: 05/01/2020
  (from: 12/24/2020)
Mgr. Pavlína Kalousová - Member of the Board of Directors
Rumunská 20/31
Praha 2 - Vinohrady 120 00
Česká republika
From: 05/01/2020
  (from: 02/18/2022)
Dragos-Ionut Constantinescu - Chairman of the Board of Directors
SOS.NORDULUI č. 66-70 Ap. 107
Bukurešť District 1
Rumunsko
From: 06/01/2021
  (from: 06/29/2021)
Acting in the name of the company: 
Všetci členovia predstavenstva sú oprávnení konať v mene Spoločnosti. Predseda a podpredseda predstavenstva sú oprávnení konať za Spoločnosť každý samostatne, v prípade konania členov predstavenstva sa vyžaduje spoločné konanie dvoch členov predstavenstva.
  (from: 06/12/2020)
Capital: 
45 671 132 EUR Paid up: 45 671 132 EUR
  (from: 03/18/2011)
Shares: 
Number of shares: 676000
Druh: na doručiteľa v zaknihovanej podobe
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 278
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva s prevodom
  (from: 01/01/2009)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 14 000 000 EUR
Limitation of transferability of registered shares: predchádzajúci súhlas predstavenstva s prevodom
  (from: 03/18/2011)
Stockholder: 
ASAHI EUROPE & INTERNATIONAL LTD
ASAHI HOUSE, CHERTSEY ROAD 88-100
WOKING GU21 5BJ
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
  (from: 02/18/2022)
Supervisory board: 
JUDr. Mária Jurašeková
Lipová 2169/36
Veľký Šariš 082 21
From: 05/01/2019
  (from: 07/03/2019)
Ing. Agáta Feldmanová
Železničná 20
Prešov 080 06
From: 03/26/2021
  (from: 05/12/2021)
JUDr. Tomáš Krčil - predseda
Radimova 2493/37
Břevnov - Praha 6 169 00
Česká republika
From: 12/10/2021
  (from: 02/18/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy k upisovaniu akcií podľa ust. § 172 zák. č. 513/91 Zb. zakladateľskou zmluvou dňa 4. 2. 1992. Stary spis: Sa 154
  (from: 02/20/1992)
Zmena stanov uskutočnená formou notárskej zápisnice spísanou na Štátnom notárstve Bratislava I. dňa 14.12.1992 N 809/92, Nz 780 /92.
  (from: 01/27/1993)
Zmeny v zápise boli urobené na základe notárskej zápisnice č. N 98/93, Nz 96/93 spísanej dňa 26.5.1993 JUDr. Yvonnou Krebesovou, notárkou v Bratislave.
  (from: 07/22/1993)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 3.11.1994.
  (from: 05/29/1995)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením dňa 15.6.1995.
  (from: 06/20/1995)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 21.4.1997.
  (from: 09/05/1997)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 6.11.1997.
  (from: 12/19/1997)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením dňa 23.10.1998. Zvýšenie základného imania z 826.000.000,- Sk na 954.000.000,- Sk zapísané do obchodného registra 18.5.1999.
  (from: 05/18/1999)
Zmena stanov a.s. schválená valným zhromaždením konaným dňa 19.5.2000.
  (from: 09/20/2000)
Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 30.10.2002. Zmena stanov a.s., schválená mimoriadnym valným zhromaždením dňa 5.2.2003.
  (from: 06/17/2003)
Zmena stanov a.s., schválená valným zhromaždením dňa 30.6.2003.
  (from: 10/07/2003)
Spoločnosť je v dôsledku zlúčenia právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti: - TOPVAR, a.s. - zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra v odd. Sa vložka číslo 13/N
  (from: 01/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
TOPVAR, a.s.
Krušovská 2092
Topoľčany 955 14
  (from: 01/01/2007)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person