Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  479/V

Business name: 
Semenársky štátny majetok Somotor, štátny podnik v likvidácii
  (from: 05/10/1996 until: 10/11/2005)
Registered seat: 
38
Somotor 076 35
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Identification number (IČO): 
31 695 434
  (from: 08/31/1994)
Date of entry: 
08/31/1994
  (from: 08/31/1994)
Date of deletion: 
10/12/2005
  (from: 10/12/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/12/2005)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 08/31/1994)
Ordinary capital: 
110 243 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/1996
  (from: 05/10/1996)
 Liquidators:
Ing. Ján Barilla
Sládkovičova 7
Trebišov
Until: 10/12/2005
  (from: 05/10/1996)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 05/10/1996)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a z obchodného registra: Obchodné meno: Semenársky štátny majetok Somotor, štátny podnik v likvidácii Sídlo: Somotor 38 076 35 IČO: 31 695 434 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Uznesenie Krajského súdu č. 7K 93/2004-22 zo dňa 4. apríla 2005 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.5.2005.
  (from: 10/12/2005)
Date of updating data in databases:  09/22/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person