Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  479/V

Business name: 
Semenársky štátny majetok Somotor, štátny podnik v likvidácii
  (from: 05/10/1996 until: 10/11/2005)
Semenársky štátny majetok Somotor, štátny podnik
  (from: 08/31/1994 until: 05/09/1996)
Registered seat: 
38
Somotor 076 35
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Identification number (IČO): 
31 695 434
  (from: 08/31/1994)
Date of entry: 
08/31/1994
  (from: 08/31/1994)
Date of deletion: 
10/12/2005
  (from: 10/12/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/12/2005)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 08/31/1994)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych produktov
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
výroba, nákup, úprava, skladovanie a predaj osív, sadív a škôlkárskych výpestkov
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Management body: 
likvidátor
  (from: 05/10/1996 until: 10/11/2005)
Ing. Ján Kosztura
Ružová 26
Streda nad Bodrogom
  (from: 08/31/1994 until: 05/09/1996)
Representation: 
Za štátny podnik koná a podpisuje štatutárny orgán samostatne. Písomnosti zakladajúce práva a záväzky podniku podpisuje tak, že k obchodnému menu štátneho podniku pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/31/1994 until: 05/09/1996)
Founder: 
Ministerstvo pôdohospodárstva SR
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Ordinary capital: 
110 243 000 Sk
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/01/1996
  (from: 05/10/1996)
 Liquidators:
Ing. Ján Barilla
Sládkovičova 7
Trebišov
Until: 10/12/2005
  (from: 05/10/1996)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Za štátny podnik v likvidácii koná a podpisuje likvidátor.
  (from: 05/10/1996)
Other legal facts: 
V y m a z á v a s a z obchodného registra: Obchodné meno: Semenársky štátny majetok Somotor, štátny podnik v likvidácii Sídlo: Somotor 38 076 35 IČO: 31 695 434 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Právny dôvod výmazu zapísanej osoby: Uznesenie Krajského súdu č. 7K 93/2004-22 zo dňa 4. apríla 2005 o zamietnutí návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nemajetnosť dlžníka, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.5.2005.
  (from: 10/12/2005)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou vydanou Ministerstvom pôdohospodárstva SR dňa 20.6.1994 pod č. 5444/15/1994-420 na základe zrušenia štátneho podniku so sídlom v Bratislave, podľa zák. č. 111/90 Zb. v znení zák. č. 174/93 Z.z.
  (from: 08/31/1994 until: 10/11/2005)
Rozhodnutie MP SR č. 4484/1996-420 zo dňa 23.4.1996 o zrušení š.p. s likvidáciou. Vstup š.p. do likvidácie dňa 1.5.1996. Zápis vstupu š.p. do likvidácie v obchodnom registri dňa 10.5.1996.
  (from: 05/10/1996 until: 10/11/2005)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person