Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  316/N

Business name: 
Práčovne a čistiarne s.r.o. Nitra
  (from: 06/30/1993)
Registered seat: 
Priemyselná 9
Nitra 949 01
  (from: 06/30/1993)
Identification number (IČO): 
31 438 890
  (from: 06/30/1993)
Date of entry: 
06/30/1993
  (from: 06/30/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/30/1993)
Objects of the company: 
pranie, chemické čistenie textílií, kožušín, čistenie peria, farbenie textílií, mangľovanie
  (from: 06/30/1993)
zberne šatstva, bielizne a peria
  (from: 06/30/1993)
šitie a oprava textílií
  (from: 06/30/1993)
prenájom tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 06/30/1993)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 06/30/1993)
oprava a údržba strojov a zariadení v práčovniach a čistiarňach
  (from: 06/30/1993)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 06/30/1993)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 06/30/1993)
verejná cestná nákladná doprava
  (from: 06/30/1993)
bufety
  (from: 06/30/1993)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 06/30/1993)
veľkoobchod-tovar pre práčovne, čistiarne, farbiarne, drogéria
  (from: 06/08/1994)
veľkoobchod s kozmetickými výrobkami
  (from: 06/08/1994)
veľkoobchod s chemickými výrobkami
  (from: 06/08/1994)
sprostr. obchodu-náhr. diely pre zar. v práčovniach a čistiar.
  (from: 06/08/1994)
sprostr. obchodu-elektrospotrebiče, elektrické zariadenia
  (from: 06/08/1994)
sprostr. obchodu-prístroje, zariad. na úpravu vody, dávkovače
  (from: 06/08/1994)
montáž strojov a zariadení pre práčovne, čistiarne, farbiarne
  (from: 06/08/1994)
montáž, oprava, údržba el. zariadení a výroba rozv. a nap.
  (from: 06/08/1994)
výroba, inštalácia, opravy el. strojov a prístrojov
  (from: 06/08/1994)
nákup a predaj jedov a žieravín s výnimkou zvlášť nebezpečných jedov
  (from: 07/11/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 07/11/1997)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 07/11/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod v rozsahu voľných živností)
  (from: 07/11/1997)
prenájom nebytových priestorov a priestorov bytového hospodárstva
  (from: 07/11/1997)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 07/11/1997)
reklamná činnosť
  (from: 07/11/1997)
podnikateľské poradenstvo v oblasti obchodu, práčovníckych čistiarenských a nadväzujúcich služieb
  (from: 07/11/1997)
Partners: 
AGEL SK a.s. IČO: 36 658 448
Palisády 56
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
Slovak Republic
  (from: 12/17/2020)
Contribution of each member: 
AGEL SK a.s.
Amount of investment: 9 296 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 9 296 EUR
  (from: 12/17/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/30/1993)
JUDr. Marek Šedík
Jaseňova 1812/7
Nitra 949 01
From: 11/01/2021
  (from: 11/17/2021)
Mgr. Andrea Čarabová
residence in the Slovak Republic :
Ul.29. augusta 30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 01/18/2022
  (from: 05/23/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti sú oprávnení konať vždy aspoň dvaja konatelia spoločnosti spoločne.
  (from: 12/17/2020)
Capital: 
9 296 EUR Paid up: 9 296 EUR
  (from: 12/18/2009)
Supervisory board: 
Ing. Michal Pišoja , MPH, LL.M., - člen dozornej rady
Staré Grunty 3571/262
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 11/01/2021
  (from: 10/20/2023)
Mgr. Ivana Penerová , MPH - člen dozornej rady
Ladislava Sáru 2
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 11/01/2021
  (from: 11/17/2021)
PhDr. Jana Ondrišová , MPH - člen dozornej rady
Jána Francisciho 782/40
Levoča 054 01
From: 11/01/2021
  (from: 11/17/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 4.6.1993 podľa § 57, 105 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 878
  (from: 06/30/1993)
Dodatok č.1/93 zo dňa 10.12.1993 k spoločenskej zmluve o založení spoločnosti. Stary spis: S.r.o. 878
  (from: 06/08/1994)
Dodatkom zo dňa 25.8.1993 prechádzajú všetky práva, záväzky a phľadávky zušeného mestského podniku Práčovne a čistiarne Nitra. Stary spis: S.r.o. 878
  (from: 08/18/1994)
Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkami zo dňa 20.09.1996, 01.10.1996 a 09.06.1997.
  (from: 07/11/1997)
Dodatok zo dňa 11.6.1998 k spoločenskej zmluve. Prevzatie záväzkov na nové vklady zo dňa 1.10.1998, 26.10.1998. Dodatok zo dňa 16.12.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/18/1998)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person