Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  17506/B

Business name: 
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, a. s.
  (from: 07/08/2014)
SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o.
  (from: 03/27/2003 until: 07/07/2014)
Spoločnosť 7 PLUS, s.r.o.
  (from: 03/22/1993 until: 03/26/2003)
Registered seat: 
Panónska cesta 9
Bratislava 852 32
  (from: 03/27/2003)
Ševčenkova 30
Bratislava 852 32
  (from: 03/21/2000 until: 03/26/2003)
Ružová dolina 27
Bratislava 825 06
  (from: 06/04/1996 until: 03/20/2000)
Ružová dolina 27
Bratislava 824 65
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
Identification number (IČO): 
31 347 291
  (from: 03/22/1993)
Date of entry: 
03/22/1993
  (from: 03/22/1993)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/08/2014)
Private limited liability company
  (from: 03/22/1993 until: 07/07/2014)
Objects of the company: 
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh
  (from: 06/04/1996)
usporadúvanie školení a seminárov v oblasti ekonomiky a práva
  (from: 06/04/1996)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 06/04/1996)
nákup a predaj textilného tovaru, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/04/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja textilného, spotrebného, priemyselného tovaru, poľnohospodárskych a potravinárskych výrobkov
  (from: 06/04/1996)
reprografická činnosť a tlačiarenská činnosť realizovaná prostredníctvom výpočtovej techniky
  (from: 06/04/1996)
poradenská činnosť v oblasti reálií a výstavníctva
  (from: 06/04/1996)
organizovanie veľtrhov a výstav
  (from: 06/04/1996)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom
  (from: 02/02/2001)
prevádzkovanie garáži alebo odstavených plôch pre motorové vozidlá, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom, alebo ak garáže, prípadne odstavené plochy slážia na umiestnenie najmenej piatich vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 02/02/2001)
zhotovovanie a spracovanie www stránok
  (from: 03/14/2007)
výroba nenahratých nosičov údajov pre elektronické médiá
  (from: 02/16/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 02/16/2007)
animácia a vizualizácia pomocou výpočtovej techniky
  (from: 11/26/2010)
rozmnožovanie nahraných nosičov záznamu zvuku a obrazu so súhlasom autora
  (from: 11/26/2010)
videonahrávky udalostí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/26/2010)
spracovanie záznamov zvuku a obrazu
  (from: 11/26/2010)
technické služby súvisiace s produkciou filmov alebo videozáznamov-zvuk, strih, dabing, titulkovanie, špeciálne efekty, kolorovanie, prepis amatérskych filmových materiálov na videokazetu-prevod z jedného do iného formátu
  (from: 11/26/2010)
činnosť realitnej kancelárie - kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 06/04/1996 until: 11/25/2010)
vydávanie a distribúcia periodickej a neperiodickej tlače a kníh
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
usporadúvanie školení a seminárov v oblasti ekonomiky a práva
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
činnosť realitnej kancelárie - kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
nákup a predaj textilného tovaru, spotrebného a priemyselného tovaru v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
sprostredkovanie nákupu a predaja textilného, spotrebného, priemyselného tovaru, poľnohospodárskych a potravonárskych výrobkov
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
zhotovovanie www stránok
  (from: 02/16/2007 until: 03/13/2007)
Partners: 
Ing. Karol Bustin
Mýtna 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/22/1993 until: 10/08/1997)
Ing. Karol Bustín
Mýtna 13
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/09/1997 until: 02/01/2001)
Ing. Jozef Dukes
Bilíkova 8
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/30/1993 until: 10/08/1997)
Štefan Šimák
Furdekova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/09/1997 until: 02/01/2001)
Štefan Šimák
Furdekova 12
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/22/1993 until: 10/08/1997)
Ing. Jozef Dukes
Poľná 9
Ivánka pri Dunaji
Slovak Republic
  (from: 10/09/1997 until: 07/07/2014)
Ing. Karol Bustin
Gorkého 11
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/02/2001 until: 07/07/2014)
Štefan Šimák
Na Revíne 29/A
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/02/2001 until: 07/07/2014)
Contribution of each member: 
Ing. Karol Bustin
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 03/22/1993 until: 10/08/1997)
Štefan Šimák
Amount of investment: 493 000 Sk Paid up: 493 000 Sk
  (from: 03/22/1993 until: 10/08/1997)
Ing. Jozef Dukes
Amount of investment: 29 000 Sk Paid up: 29 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 10/08/1997)
Ing. Karol Bustín
Amount of investment: 181 000 Sk Paid up: 181 000 Sk
  (from: 10/09/1997 until: 02/01/2001)
Štefan Šimák
Amount of investment: 181 000 Sk Paid up: 181 000 Sk
  (from: 10/09/1997 until: 02/01/2001)
Ing. Jozef Dukes
Amount of investment: 181 000 Sk Paid up: 181 000 Sk
  (from: 10/09/1997 until: 10/06/2009)
Ing. Karol Bustin
Amount of investment: 181 000 Sk Paid up: 181 000 Sk
  (from: 02/02/2001 until: 10/06/2009)
Štefan Šimák
Amount of investment: 181 000 Sk Paid up: 181 000 Sk
  (from: 02/02/2001 until: 10/06/2009)
Ing. Jozef Dukes
Amount of investment: 6 009 EUR Paid up: 6 009 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 07/07/2014)
Ing. Karol Bustin
Amount of investment: 6 009 EUR Paid up: 6 009 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 07/07/2014)
Štefan Šimák
Amount of investment: 6 009 EUR Paid up: 6 009 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 07/07/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/2014)
konatelia
  (from: 06/04/1996 until: 07/07/2014)
Individual managing director
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
Ing. Jozef Dukes - predseda predstavenstva
Poľná 9
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014)
Mgr. Štefan Šimák - člen predstavenstva
Hlboká cesta 8
Bratislava 811 04
From: 07/15/2014
  (from: 07/08/2014)
Štefan Šimák
Furdekova 12
Bratislava
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
Štefan Šimák
Furdekova 12
Bratislava
  (from: 10/09/1997 until: 02/01/2001)
Štefan Šimák - riaditeľ
Furdekova 12
Bratislava
  (from: 06/04/1996 until: 10/08/1997)
Ing. Jozef Dukes
Poľná 9
Ivánka pri Dunaji
Until: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Štefan Šimák
Na Revíne 29/A
Bratislava
Until: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014 until: 07/07/2014)
Ing. Jozef Dukes
Poľná 9
Ivánka pri Dunaji
  (from: 06/04/1996 until: 07/07/2014)
Štefan Šimák
Na Revíne 29/A
Bratislava
  (from: 02/02/2001 until: 07/07/2014)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 07/08/2014)
V mene spoločnosti koná každý konateľ samostatne.
  (from: 06/04/1996 until: 07/07/2014)
V mene spoločnosti koná navonok a podpisuje konateľ.
  (from: 03/22/1993 until: 06/03/1996)
Capital: 
25 200 EUR Paid up: 25 200 EUR
  (from: 07/08/2014)
18 027 EUR Paid up: 18 027 EUR
  (from: 10/07/2009 until: 07/07/2014)
543 000 Sk
  (from: 07/30/1993 until: 10/06/2009)
514 000 Sk
  (from: 03/22/1993 until: 07/29/1993)
Supervisory board: 
Ing. Karol Bustin
Gorkého 11
Bratislava 811 04
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014)
Dalibor Čihovský
Nám. Hraničiarov 3728/35
Bratislava 851 03
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014)
Ing. Eva Majeská
Cabanova 2191/40
Bratislava 841 02
From: 07/08/2014
  (from: 07/08/2014)
Other legal facts: 
Spoločenská zmluva zo dňa 18.11.1992 a do- datok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 7.1.1993.
  (from: 03/22/1993)
Stary spis: S.r.o. 9818 Spoločenská zmluva bola zmenená dodatkom č. 2 zo dňa 13.5.1993.
  (from: 07/30/1993)
Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.8.1995. Stary spis: S.r.o. 9818
  (from: 06/04/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 23.6.1997. Stary spis: S.r.o. 9818
  (from: 10/09/1997)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.2000. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 22.2.2000.
  (from: 03/21/2000)
Dodatok č.6 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.11.2000
  (from: 02/02/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 17.10.2002. Spoločenská zmluva zo dňa 18.11.2002.
  (from: 03/27/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 04.12.2006 - rozšírenie predmetu podnikania.
  (from: 02/16/2007)
Zápisnica z mimoriadného valného zhromaždenia zo dňa 09.11.2010
  (from: 11/26/2010)
Notárska zápisnica č. N 715/2014, NZ 24955/2014, NCRls 25420/2014 zo dňa 01.07.2014 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 01.07.2014, na ktorom bolo rozhodnuté o zvýšení základného imania a zmene právnej formy spoločnosti SPOLOČNOSŤ 7 PLUS, s.r.o. na akciovú spoločnosť v zmysle ust. § 69b Obchodného zákonníka.
  (from: 07/08/2014)
Date of updating data in databases:  07/24/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person