Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  491/V

Business name: 
BMZ - Želba, š.p.
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Registered seat: 
Sadová 17
Spišská Nová Ves 052 80
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Identification number (IČO): 
31 705 413
  (from: 03/28/1995)
Date of entry: 
04/01/1995
  (from: 03/28/1995)
Date of deletion: 
01/28/2002
  (from: 01/28/2002)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 03/28/1995)
Ordinary capital: 
107 660 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Pš vložky 491/V u štátneho podniku: Obchodné meno: BMZ - Želba, š.p. Sídlo: 052 80 Spišská Nová Ves, Sadová 17 IČO: 31 705 413 ako aj všetky právne skutočnosti zapísané v uvedenej vložke na základe zrušenia š.p. bez likvidácie rozhodnutím MH SR č. 40 zo dňa 23.6.1998 a zmluvy o predaji podniku č. 1944/1998 zo dňa 25.6.1998 uzavretej medzi FNM SR a BMZ, a.s., Spišská Nová Ves, ktorou akciová spoločnosť s účinnosťou od 1.7.1998 preberá všetky práva, záväzky, majetok a povinnosti zrušeného štátneho podniku v celom rozsahu. Deň výmazu: 28.1.2002
  (from: 01/28/2002)
Date of updating data in databases:  09/20/2023
Date of extract :  09/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person