Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  491/V

Business name: 
BMZ - Želba, š.p.
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Želba, štátny podnik
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Sadová 17
Spišská Nová Ves 052 80
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Štefánikovo nám. 4
Spišská Nová Ves 052 54
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
Stará cesta 3
Spišská Nová Ves 052 54
  (from: 03/28/1995 until: 06/20/1996)
Identification number (IČO): 
31 705 413
  (from: 03/28/1995)
Date of entry: 
04/01/1995
  (from: 03/28/1995)
Date of deletion: 
01/28/2002
  (from: 01/28/2002)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 03/28/1995)
Objects of the company: 
základný predmet činnosti:
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt stavebných výrobkov /škvárobetónové tvárnice/ a stavebných dielcov /stavebné panely, stavebné bunky/ vrátane stavebných prác
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt stavebných hmôt /umelý mramor, liate podlahy/
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt stavebných konštrukcií /stožiare, oceľové konštrukcie/ vrátane montážnych a stavebných prác
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky, resp. dodávok investičných celkov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
vývoj a výroba a odbyt strojov pre drevospracujúci priemysel
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hlinikových konštrukcií, výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výskum a vývoj technológií ťažby, úpravy nerastných surovín a úpravy a spracovania druhotných a odpadových surovín
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarských výrobkov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt výrobkov z dreva, plastov, bytových a nábytkárskych výrobkov vrátane polotovarov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
sprostredkovanie a predaj prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, licenčného a vlastného programového vybavenia, komplexných dodávok výpočtových a komunikačných systémov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
nákup a predaj klampiarských, strojárskych, stavbárskych, stavebných, nábytkárskych výrobkov, stavebnín, výrobkov z kovu, dreva vrátane reziva a palivového dreva, uhlia, palív, priemyselného tovaru, potravín
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
nákup a predaj drogistického tovaru, mäsových výrobkov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
vydavateľská, publicistická, reklamnosprostredkovateľská a distribučná činnosť týždenníka Banícke slovo
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
cestná nákladná doprava a cestná doprava osôb
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
zabezpečovanie vzdelávacích akcií a rekvalifikačných a iných kurzov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
poskytovanie poradenskej činnosti v oblasti organizačnej a ekonomickej
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
ubytovacie služby-chata v triede *
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
cukrárenská výroba
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
služby verejného stravovania
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
servis a opravy prostriedkov výpočtovej a mikropočítačovej techniky, periférnych zariadení, kancelárskej a reprodukčnej elektroniky, výrobkov a zariadení spotrebnej elektroniky, meracej a regulačnej techniky, elektrických prístrojov pre domácnosť
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
servis k vlastným a licenčným programovým produktom
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
vykonávanie školení z oblasti výpočtovej techniky
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností /osobné vozidlá, náhradné diely, súčiastky, autopríslušenstvo, doplnky motorových vozidiel a ďalších tovarov v rozsahu voľných živností/
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov, overovanie ich zásob a spracúvanie geologických podkladov na ich využívanie a ochranu
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
zisťovanie a overovanie geologických podmienok na zriaďovanie, prevádzku a likvidáciu zariadení na uskladňovanie odpadov podzemných priestorov a na zabezpečovanie a likvidáciu starých banských diel
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
vykonávanie technických a laboratórnych prác pre účely ložiskovej geológie
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
fotokopírovanie, laminovanie a špirálové viazanie dokumentov
  (from: 07/24/1995 until: 10/14/1997)
zabezpečovanie stredných a generálnych opráv (vrátane prevíjania) elektromotorov do výkonu 200 kW
  (from: 12/12/1995 until: 10/14/1997)
služby s mechanizmami
  (from: 11/28/1996 until: 10/14/1997)
zber a výdaj šatstva
  (from: 07/14/1997 until: 10/14/1997)
výroba a odbyt stavebných konštrukcií /stožiare, oceľové konštrukcie/,vrátane montážnych a stavebných prác
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
vývoj, výroba a odbyt strojov a zariadení pre bane, úpravne a geologický prieskum, vrátane dodávok pre investičné celky, resp. dodávok investičných celkov a ich montáž
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
výroba a odbyt zariadení pre vzduchotechniku a ochranu životného prostredia
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
výroba a odbyt kovových konštrukcií pre stavby a technologické zariadenia, hlinikových konštrukcií výrobkov z profilových materiálov, strojných a technologických zariadení a ich častí pre potreby trhu
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
výroba a odbyt strojárskych výrobkov na zákazku, výrobkov z kovu a klampiarskych výrobkov, vrátane montážnych prác
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
výroba a odbyt výrobkov z dreva
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
zabezpečovanie generálnych opráv banských mechanizmov
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
cestná nákladná doprava a cestná doprava osôb
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
služby verejného stravovania
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
služby s mechanizmami
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Management body: 
Ing. Jozef Dutko - riaditeľ
J. Wolkera 19/6
Spišská Nová Ves
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Ing. Vojtech Král - riaditeľ
Tomášikova 6
Spišská Nová Ves
  (from: 03/28/1995 until: 10/14/1997)
Representation: 
Za štátny podnik koná a podpisuje riaditeľ.
  (from: 03/28/1995 until: 01/27/2002)
Branch of the enterprise: 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 07 - Kovostroj
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Švábovce
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Jozef Šterbák
Partizánska 700/53
Poprad
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 08 - Banskomontážny závod Spišská Nová Ves
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Sadová 5
Spišská Nová Ves
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Jozef Dutko
J. Wolkera 19/6
Spišská Nová Ves
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 09 - Banský závod
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Rožňava
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Jobbágy
Pod Kalváriou 22
Rožňava
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 13 - Výpočtová technika
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. František Pravlík
Komenského 49
Spišské Podhradie
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 16 - Komerčné činnosti
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Milan Karásek
Hviezdoslavova 23
Spišská Nová Ves
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 02 Rudňany
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Rudňany
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Kručko
Nad Medzou 12/5
Spišská Nová Ves
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 06 Slovinky
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Slovinky
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Peter Ontko
Slovinská 1
Krompachy
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 02 - Rudňany
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Rudňany
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Ladislav Bajtoš
Osloboditeľov 6
Spišský Štvrtok
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 06 - Slovinky
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Slovinky
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Róbert Klíč
Lorencova 8
Krompachy
  (from: 02/23/1996 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 13 - Výpočtová technika
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. František Pravlík
Komenského 49
Spišské Podhradie
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 16 - Komerčné činnosti
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Stará cesta 3
Spišská Nová Ves
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Milan Karásek
Hviezdoslavova 23
Spišská Nová Ves
  (from: 06/21/1996 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 04 - Siderit
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Nižná Slaná
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Dušan Oravec
Jána Brocku 16
Rožňava
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 05 - Smolník
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Registered seat: 
Smolník
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
Head: 
Ing. Ľuboš Kováč
498
Švedlár
  (from: 04/11/1995 until: 10/14/1997)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 06 - Slovinky
  (from: 04/11/1995 until: 02/22/1996)
Registered seat: 
Slovinky
  (from: 04/11/1995 until: 02/22/1996)
Head: 
Ing. Róbert Klíč
Lorencova 8
Krompachy
  (from: 04/11/1995 until: 02/22/1996)
 
 
Name: 
Želba, štátny podnik, Spišská Nová Ves odštepný závod 02 - Rudňany
  (from: 04/11/1995 until: 02/22/1996)
Registered seat: 
Rudňany
  (from: 04/11/1995 until: 02/22/1996)
Head: 
Ing. Ladislav Bajtoš
Osloboditeľov 6
Spišský Štvrtok
  (from: 04/11/1995 until: 02/22/1996)
 
 
Founder: 
Ministerstvo hospodárstva SR
  (from: 03/28/1995 until: 01/27/2002)
Ordinary capital: 
107 660 000 Sk
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
531 092 000 Sk
  (from: 07/14/1997 until: 10/14/1997)
565 443 065 Sk
  (from: 11/28/1996 until: 07/13/1997)
807 649 515 Sk
  (from: 10/10/1995 until: 11/27/1996)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri z odd. Pš vložky 491/V u štátneho podniku: Obchodné meno: BMZ - Želba, š.p. Sídlo: 052 80 Spišská Nová Ves, Sadová 17 IČO: 31 705 413 ako aj všetky právne skutočnosti zapísané v uvedenej vložke na základe zrušenia š.p. bez likvidácie rozhodnutím MH SR č. 40 zo dňa 23.6.1998 a zmluvy o predaji podniku č. 1944/1998 zo dňa 25.6.1998 uzavretej medzi FNM SR a BMZ, a.s., Spišská Nová Ves, ktorou akciová spoločnosť s účinnosťou od 1.7.1998 preberá všetky práva, záväzky, majetok a povinnosti zrušeného štátneho podniku v celom rozsahu. Deň výmazu: 28.1.2002
  (from: 01/28/2002)
Rozhodnutie podnikového riaditeľa č. 1/1995 zo dňa 1.4.1995 o zriadení odštepných závodov.
  (from: 04/11/1995 until: 01/27/2002)
Dodatok č. 1 MH SR č. 110/3689/160/95 zo dňa 30.5.1995, ktorým sa mení zakladacia listina š.p.
  (from: 07/24/1995 until: 01/27/2002)
Dodatok č. 2 MH SR zo dňa 5.9.1995, ktorým sa dopĺňa zakladacia listina š.p.
  (from: 10/10/1995 until: 01/27/2002)
Dodatok č. 3 MH SR zo dňa 17.10.1995, ktorým sa mení zakladacia listina š.p.
  (from: 12/12/1995 until: 01/27/2002)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou vydanou rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 14 zo dňa 9.2.1995 podľa zák. č. 111/90 Zb. Podnik preberá časť majetku, práv a záväzkov podniku Železorudné bane, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Stará cesta 3, zrušeného bez likvidácie rozdelením na dva štátne podniky. Dodatok č. 5 MH SR č. 6229/1996-900-030 k zakladacej listine š.p. zo dňa 13.11.1996.
  (from: 11/28/1996 until: 01/27/2002)
Dodatok č. 4 MH SR zo dňa 29.5.1996 k zakladacej listine š.p.
  (from: 06/21/1996 until: 01/27/2002)
Dodatok č. 6 MH SR č. 2883/1997-900-030 k zakladacej listine š.p.
  (from: 07/14/1997 until: 01/27/2002)
V súlade s rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 54 zo dňa 18.9.1997 o vyňatí časti majetku štátneho podniku a rozhodnutím MPSPNM SR č. 557 zo dňa 11.6.1997 časť majetku, práv a záväzkov preberá: Želba, a.s. Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 4.
  (from: 10/15/1997 until: 01/27/2002)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou vydanou rozhodnutím Ministra hospodárstva SR č. 14 zo dňa 9.2.1995 podľa zák. č. 111/90 Zb. Podnik preberá časť majetku, práv a záväzkov podniku Železorudné bane, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi, Stará cesta 3, zrušeného bez likvidácie rozdelením na dva štátne podniky. Časť majetku podniku Železorudné bane, štátny podnik so sídlom v Spišskej Novej Vsi v rozsahu podľa rozhodnutia Ministra hospodárstva SR o jeho zrušení bez likvidácie.
  (from: 03/28/1995 until: 11/27/1996)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person