Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  10004/T

Business name: 
Podielnicke družstvo v Hrnčiarovciach
  (from: 07/18/1997)
Registered seat: 
Voderadská ul. č. 39
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
  (from: 07/18/1997)
Identification number (IČO): 
36 222 186
  (from: 07/18/1997)
Date of entry: 
07/18/1997
  (from: 07/18/1997)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/18/1997)
Objects of the company: 
vykonávanie poľnohospodárskej výroby, vrátane predaja poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/18/1997)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/16/1998)
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona)
  (from: 03/16/1998)
prenájom nebytových a skladových priestorov vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností
  (from: 03/16/1998)
poskytovanie služieb strojmi a mechanizmami
  (from: 03/16/1998)
Management body: 
predseda
  (from: 03/22/2023)
Ing. Štefan Marioth , CSc. - Chairman of the Board of Directors
Vinohradnícka 5079/8
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 06/12/2000
  (from: 03/22/2023)
RNDr. Monika Kopecká , PhD. - zastupujúci člen
Hrnčiarska 5133/3
Hrnčiarovce nad Parnou 919 35
From: 05/07/2012
  (from: 06/15/2012)
Ing. Róbert Kakody - Member of a Cooperative authorised by member´s meeting
237
Kostolná-Záriečie 913 04
From: 08/31/2022
  (from: 03/22/2023)
Acting: 
Za družstvo koná predseda samostatne. Pri právnych úkonoch, pri ktorých je stanovami požadované rozhodnutie alebo schválenie členskou shôdzou, je potrebný aj podpis jedného zo zastupujúcich členov družstva.
  (from: 06/24/2002)
Registered capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 08/13/2009)
Basic member contribution: 
3 319,391888 EUR
  (from: 08/13/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené a stanovy družstva schválené na ustanovujúcej schôdzi dňa 30.06.1997, ktorej priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 247/97, Nz 207/97.
  (from: 07/18/1997)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí výročnej členskej schôdze dňa 12.12.1997.
  (from: 03/16/1998)
Úplné znenie stanov schválené na zasadnutí členskej schôdze dňa 15.04.2002.
  (from: 06/24/2002)
Date of updating data in databases:  06/22/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person