Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  525/L

Business name: 
Kysucká leasingová spoločnosť spol. s r.o.
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
Registered seat: 
ul. Mieru 2162
Čadca 022 01
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
Identification number (IČO): 
31 566 782
  (from: 07/01/1992)
Date of entry: 
07/01/1992
  (from: 07/01/1992)
Date of deletion: 
05/12/2005
  (from: 05/12/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 05/12/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/01/1992)
Objects of the company: 
veľkoobchod a maloobchod s potravinami, odevami, obuvou, kožou, drogistickým tovarom
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti strojáresnkých výrobkov
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
leasingová činnosť
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
obchod s drevom, palivom, farebnými kovmi
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
predaj dvojstopových vozidiel
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
Partners: 
Ing. Vladimír Ďuriš
Zvolenská 1
Žilina
Slovak Republic
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Zuzana Ličková
ul. Mieru 2162
Čadca
Slovak Republic
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Ing. Rastislav Pavík
Platanová 16
Žilina
Slovak Republic
  (from: 12/15/1994 until: 08/10/1995)
LUMA ELECTRONIC, spol. s r.o.,
Trávničkova 1775
Praha
Czech Republic
  (from: 08/11/1995 until: 05/11/2005)
Contribution of each member: 
Ing. Vladimír Ďuriš
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Zuzana Ličková
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Ing. Rastislav Pavík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 12/15/1994 until: 08/10/1995)
LUMA ELECTRONIC, spol. s r.o.,
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/11/1995 until: 05/11/2005)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/15/1994 until: 05/11/2005)
konatelia
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Ing. Vladimír Ďuriš
Zvolenská 1
Žilina
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Zuzana Ličková
ul. Mieru 2162
Čadca
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Ing. Rastislav Pavík
Platanová 16
Žilina
  (from: 12/15/1994 until: 01/22/1996)
Ing. Ján Pokopec
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom
  (from: 01/23/1996 until: 05/11/2005)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 12/15/1994 until: 05/11/2005)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia.
  (from: 07/01/1992 until: 12/14/1994)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
Other legal facts: 
Na základe Uznesenia Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24 K 274/00-86 zo dňa 5.3.2004, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka pre nedostatok majetku sa obchodná spoločnosť s obchodným menom Kysucká leasingová spoločnosť spol. s r.o., ul. Mieru 2162, Čadca, IČO: 31 566 782 v zmysle § 68 ods. 4 Obch. zák. z Obchodného registra Okresného súdu v Žiline dňom 12.5.2005 v y m a z á v a .
  (from: 05/12/2005)
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.6.1992 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.
  (from: 07/01/1992 until: 05/11/2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 1.12.1994 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1844
  (from: 12/15/1994 until: 05/11/2005)
Rozhodnutím Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 04.04.1995 bol prijatý Dodatok č. 2 k Spoločenskej zmluve.
  (from: 08/11/1995 until: 05/11/2005)
Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, č.k. 25-24K 274/00-86 z 5.3.2004, súd zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka: Kysucká leasingová spoločnosť, spol. s r.o., ul. Mieru 2162, Čadca, IČO: 31 566 782 pre nedostatok majetku.
  (from: 08/27/2004 until: 05/11/2005)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person