Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2013/R

Business name: 
DAK s.r.o.
  (from: 06/16/1992)
Registered seat: 
Vajanského 15
Prievidza 971 01
  (from: 06/16/1992)
Identification number (IČO): 
31 565 875
  (from: 06/16/1992)
Date of entry: 
06/16/1992
  (from: 06/16/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/16/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/16/1992)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 06/16/1992)
veľkoobchod so stavebným materiálom
  (from: 06/16/1992)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2004)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 07/07/2020)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 07/07/2020)
Inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 07/07/2020)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 07/07/2020)
Prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/07/2020)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 07/07/2020)
Partners: 
Anton Hopko
Kostolná Ves 171
Kostolná Ves 972 26
Slovak Republic
  (from: 11/06/2021)
Jozef Kulčár
Jesenského 453/2
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2021)
Eva Kulčárová
Jesenského 453/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 11/06/2021)
Ing. Jozef Kulčár
J. Jesenského 453/2
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 11/06/2021)
Milan Valenteje
Partizánska 190/5
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
Slovak Republic
  (from: 11/06/2021)
Jozef D l u h o š
Budovateľská 199/15
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Jozef D l u h o š
Budovateľská 199/15
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Anna D l u h o š o v á
Budovateľská 199/15
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Jozef Dluhoš
Budovateľská 199/15
Nitrianske Pravno
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Anton H o p k o
170
Kostolná Ves
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Anton H o p k o
170
Kostolná Ves
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Anton Hopko
170
Kostolná Ves
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Jozef K u l č á r
Jesenského 453/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Jozef K u l č á r
Jesenského 14/3
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Eva K u l č á r o v á
Jesenského 453/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Eva K u l č á r o v á
Jesenského 14/3
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Jozef Kulčár
Jesenského 453/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
JUDr. Vladimír L u p t á k
Gorkého 15/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
JUDr. Vladimír L u p t á k
Gorkého 15/7
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Ing. Anton M e l i š e k
Astrivá 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Ing. Anton M e l i š e k
Astrivá 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Jozef M e s á r o š
Sv. Cyrila 43/17
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Jozef M e s á r o š
Sv. Cyrila 43/17
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Ing. Anton Melišek
Astrová 13
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Jozef Mesároš
Sv. Cyrila 43/17
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006 until: 06/10/2016)
Jozef Mesároš
Sv. Cyrila 43/17
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Milan V a l e n t e j e
Partizánska 190/5
Lehota pod Vtáčnikom
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Milan V a l e n t e j e
Partizánska 190/5
Lehota pod Vtáčnikom
Slovak Republic
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Milan Valenteje
Partizánska 190/5
Lehota pod Vtáčnikom
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Ing. Anton Melišek
Astrová 13
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006 until: 11/05/2021)
Anton Hopko
171
Kostolná Ves 972 26
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006 until: 11/05/2021)
Milan Valenteje
Partizánska 190/5
Lehota pod Vtáčnikom 972 42
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006 until: 11/05/2021)
Jozef Kulčár
Jesenského 453/2
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 01/17/2006 until: 11/05/2021)
Ing. Jozef Kulčár
J. Jesenského 453/2
Prievidza 971 01
Slovak Republic
  (from: 06/11/2016 until: 11/05/2021)
Eva Kulčárová
Jesenského 453/2
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 01/21/2004 until: 11/05/2021)
Contribution of each member: 
Eva Kulčárová
( nepeňažný vklad )
  (from: 05/01/2009 until: 11/05/2021)
Eva Kulčárová
Amount of investment: 2 655,51351 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 11/06/2021)
Anton Hopko
  (from: 05/01/2009 until: 11/05/2021)
Anton Hopko
Amount of investment: 3 983,270265 EUR Paid up: 3 983,270265 EUR
  (from: 11/06/2021)
Jozef Mesároš
  (from: 05/01/2009 until: 06/10/2016)
Ing. Jozef Kulčár
  (from: 06/11/2016 until: 11/05/2021)
Ing. Jozef Kulčár
Amount of investment: 5 311,02702 EUR Paid up: 5 311,02702 EUR
  (from: 11/06/2021)
Milan Valenteje
  (from: 05/01/2009 until: 11/05/2021)
Milan Valenteje
Amount of investment: 3 983,270265 EUR Paid up: 3 983,270265 EUR
  (from: 11/06/2021)
Jozef Kulčár
Amount of investment: 17 260,837816 EUR Paid up: 17 260,837816 EUR
  (from: 11/06/2021)
Jozef D l u h o š
Amount of investment: 120 001 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 4 859 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Anna D l u h o š o v á
Amount of investment: 80 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 609 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Anton H o p k o
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Jozef K u l č á r
Amount of investment: 119 999 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 20 608 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Eva K u l č á r o v á
Amount of investment: 80 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 609 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
JUDr. Vladimír L u p t á k
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Ing. Anton M e l i š e k
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Jozef M e s á r o š
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Milan V a l e n t e j e
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 05/21/1998)
Jozef D l u h o š
Amount of investment: 200 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 10 935 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Anton H o p k o
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Jozef K u l č á r
Amount of investment: 120 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 41 217 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Eva K u l č á r o v á
Amount of investment: 80 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 1 218 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
JUDr. Vladimír L u p t á k
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Ing. Anton M e l i š e k
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Jozef M e s á r o š
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Milan V a l e n t e j e
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 01/20/2004)
Jozef Dluhoš
Amount of investment: 200 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
Amount of investment: 30 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 *
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Anton Hopko
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Jozef Kulčár
Amount of investment: 120 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
Amount of investment: 40 000 * ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 *
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Eva Kulčárová
Amount of investment: 80 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 04/30/2009)
Ing. Anton Melišek
Amount of investment: 240 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 240 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Jozef Mesároš
Amount of investment: 130 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 130 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Milan Valenteje
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 01/16/2006)
Anton Hopko
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 04/30/2009)
Jozef Kulčár
Amount of investment: 220 000 Sk Paid up: 220 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 04/30/2009)
Ing. Anton Melišek
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 04/30/2009)
Jozef Mesároš
Amount of investment: 160 000 Sk Paid up: 160 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 04/30/2009)
Milan Valenteje
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/17/2006 until: 04/30/2009)
Jozef Kulčár
Amount of investment: 7 302,662153 EUR Paid up: 7 302,662153 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 11/05/2021)
Ing. Anton Melišek
Amount of investment: 9 958,175663 EUR Paid up: 9 958,175663 EUR
  (from: 05/01/2009 until: 11/05/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 06/16/1992)
Jozef Kulčár
Jesenského 14/3
Prievidza 971 01
  (from: 05/29/2017)
Ing. Jozef Kulčár
J. Jesenského 453/2
Prievidza 971 01
From: 03/20/2020
  (from: 06/11/2020)
Jozef D l u h o š
Budovateľská 199/15
Nitrianske Pravno
  (from: 06/16/1992 until: 01/16/2006)
Jozef D l u h o š
Budovateľská 199/15
Nitrianske Pravno
Until: 12/31/2005
  (from: 01/17/2006 until: 01/16/2006)
Jozef K u l č á r
Jesenského 14/3
Prievidza
  (from: 06/16/1992 until: 12/21/2016)
Jozef K u l č á r
Jesenského 14/3
Prievidza 971 01
  (from: 12/22/2016 until: 05/28/2017)
Ing. Anton M e l i š e k
Astrová 13
Prievidza
  (from: 06/16/1992 until: 12/21/2016)
Ing. Anton M e l i š e k
Astrová 13
Prievidza 971 01
  (from: 12/22/2016 until: 05/28/2017)
Ing. Anton Melíšek
Astrová 13
Prievidza 971 01
Until: 09/14/2021
  (from: 11/06/2021 until: 11/05/2021)
Ing. Anton Melíšek
Astrová 13
Prievidza 971 01
  (from: 05/29/2017 until: 11/05/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 06/16/1992)
Capital: 
33 193,918876 EUR Paid up: 33 193,918876 EUR
  (from: 05/01/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/21/2004 until: 04/30/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 06/16/1992 until: 01/20/2004)
Other legal facts: 
Osvedčenie o dedičstve D 1044/95, Dnot 224/95 zo dňa 15.11.1996, právoplatné 3.12.1996, vydané notárom Mgr. Ivanou Žílkovou, Prievidza.
  (from: 05/22/1998)
Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.1998.
  (from: 08/25/1998)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 13.11.2003 schválilo rozdelenie a prevod obchodného podielu, zmenu spoločenskej zmluvy vo forme dodatku č. 2.
  (from: 01/21/2004)
Date of updating data in databases:  12/06/2023
Date of extract :  12/07/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person