Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Insert No.:  511/V

Business name: 
LESY KOŠICE, štátny podnik
  (from: 08/01/1997 until: 10/28/1999)
Registered seat: 
Moyzesova 18
Košice 042 39
  (from: 08/01/1997 until: 10/28/1999)
Identification number (IČO): 
36 175 889
  (from: 08/01/1997)
Date of entry: 
08/01/1997
  (from: 08/01/1997)
Date of deletion: 
10/29/1999
  (from: 10/29/1999)
Legal form: 
State(-owned) enterprise
  (from: 08/01/1997)
Ordinary capital: 
5 129 563 402 Sk
  (from: 12/17/1997 until: 10/28/1999)
Other legal facts: 
Súd povoľuje v ý m a z štátneho podniku zapísaného v obchodnom registri v odd. Pš vo vložke číslo 511/V pod: Obchodné meno: LESY KOŠICE, štátny podnik Sídlo: Košice, Moyzesova 18 IČO: 36 175 889 ako aj všetkých ďalších právnych skutočnosti zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia štátneho podniku zlúčením podľa § 69 ods. 3 Obchodného zákonníka na základe rozhodnutia zakladateľa Ministerstvo pôdohospodárstva SR č. 2795/1999-420 zo dňa 1.7.1999 s prechodom všetkých práv a záväzkov na nástupnícky subjekt: LESY Slovenskej republiky, š.p., Banská Bystrica, Nám. SNP č. 8.
  (from: 10/29/1999)
Date of updating data in databases:  01/24/2022
Date of extract :  01/26/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person