Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sr Insert No.:  138/B

Business name: 
COOPEX - CREDIT, komanditná spoločnosť "v likvidácii"
  (from: 12/02/1998)
Registered seat: 
Za kasárňou 1
Bratislava 830 00
  (from: 01/09/1996)
Identification number (IČO): 
31 343 996
  (from: 03/08/1993)
Date of entry: 
03/08/1993
  (from: 03/08/1993)
Legal form: 
Limited partnership
  (from: 03/08/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie individuálneho investovania
  (from: 03/08/1993)
Partners: 
Limited partner
Artecon Bratislava, spol. s r.o. IČO: 35 690 151
Koceľová 9
Bratislava
  (from: 01/19/1998)
Limited partner
COOPEX - INVEST investičná spoločnosť a.s. v likvidácii IČO: 30 416 175
Za kasárňou 1
Bratislava
  (from: 12/05/1997)
Limited partner
Dopravné a mechanizačné služby Galanta, spol. s r.o. IČO: 31 432 417
Priemyselná 832
Galanta
  (from: 12/05/1997)
General partner
ITOP, spol. s r.o., v likvidácii IČO: 17 318 998
Koceľova 9
Bratislava
  (from: 12/05/1997)
Amount of each limited partner's investment: 
COOPEX - INVEST investičná spoločnosť a.s. v likvidácii
Amount of investment: 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/05/1997)
Dopravné a mechanizačné služby Galanta, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 50 000 000 Sk
  (from: 12/05/1997)
Artecon Bratislava, spol. s r.o.
Amount of investment: 9 500 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 9 500 000 Sk
  (from: 01/19/1998)
Management body: 
likvidátor
  (from: 12/02/1998)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Ing. František Szomolay
Jamnického 8
Bratislava
  (from: 05/24/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Menom spoločnosti koná likvidátor. Za spoločnosť podpisuje likvidátor tak, že k zneniu jej likvidačného obchodného mena pripojí svoj podpis.
  (from: 12/02/1998)
Other legal facts: 
Komanditná spoločnosť vznikla transformáciou podľa § 766 ods.1 a § 69 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.z obchodnej spoločnosti COOPEXCREDIT, komanditná spoločnosť na akcie, Martanovičova 25, Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Obvodného súdu Bratislava 1, odd. Sr 243/B. Na spoločnosť prešli všetky práva a povinnosti zaniknutej spoločnosti. Stary spis: Sr 350
  (from: 03/08/1993)
Doplnok k spoločenskej zmluve zo dňa 7.3.1994. Stary spis: Sr 350
  (from: 03/23/1994)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 22.5.1995, na ktorom boli schválené prevody obchodných podielov. Stary spis: Sr 350
  (from: 06/30/1995)
Prevody obchodných podielov a zmena spoločenskej zmluvy schválené na valnom zhromaždení konanom dňa 7.7.1995, Doplnok č. 2 spoločenskej zmluvy zo dňa 31.7.1995. Stary spis: Sr 350
  (from: 08/10/1995)
Notárska zápisnica N 324/95, Nz 320/95 spísaná dňa 24.11.1995 notárom JUDr. Miroslavom Pavlovičom osvedčujúca priebeh a výsledky valného zhromaždenia, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 5.12.1995. Stary spis: Sr 350
  (from: 01/09/1996)
Notárska zápisnica N 147/96, Nz 142/96 zo dňa 14.5.1996, dodatok č.4 k spoločenskej zmluve zo dňa 12.7.1996. Stary spis: Sr 350
  (from: 08/15/1996)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 24.7.1997, ktorého priebeh osvedčuje notárska zápisnica N 340/97, Nz 333/97 zo dňa 24.7.1997. Dodatok č.5 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1997. Stary spis: Sr 350
  (from: 12/05/1997)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 13.11.1997, na ktorom bol schválený prevod obchodného podielu. Dodatok č. 6 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.12.1997. Stary spis: Sr 350
  (from: 01/19/1998)
Valné zhromaždenie spoločnosti rozhodlo dňa 29.6.1998 o vstupe spoločnosti do likvidácie.
  (from: 12/02/1998)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person